Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Tõeline turvalisus

Teisipäev, 30. November 2021

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Lk 17:20-37

Inimese Poja päevast
20Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik,
siis vastas ta neile: „Jumala riik ei tule ettearvatavalt
21ega öelda: „Ennäe, siin!” või „Seal!”, sest ennäe, Jumala riik
on teie seas!”
22Aga oma jüngritele ütles ta: „Päevad tulevad, mil te ihaldate
näha üht Inimese Poja päevist, ja ei saa näha.
23Siis öeldakse teile: „Ennäe, siin!” või „Ennäe, seal!” Ärge
minge välja ja ärge jookske selle järele,
24sest otsekui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast
teise, nõnda on Inimese Poeg oma päeval.
25Kuid enne peab ta palju kannatama ja see sugupõlv
tunnistab ta kõlbmatuks.
26Ja just nõnda nagu sündis Noa päevil, nii on ka Inimese Poja päevil:
27nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani,
mil Noa läks laeva ja tuli veeuputus ning hävitas nad kõik.
28Nõndasamuti ka, nagu oli Loti päevil: nad sõid, jõid, ostsid,
müüsid, istutasid, ehitasid hooneid,
29aga sel päeval, mil Lott lahkus Soodomast, sadas taevast tuld
ja väävlit ning hävitas nad kõik.
30Otse niisamuti on sel päeval, mil Inimese Poeg ilmub.
31Kes sel päeval on katusel ja ta asjad on majas, ärgu tulgu alla neid
võtma, ja nõndasamuti see, kes on väljal, ärgu pöördugu tagasi!
32Tuletage meelde Loti naist!
33Kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle, ja kes iganes
selle kaotab, hoiab selle alles.
34Ma ütlen teile, sel ööl on kaks ühes voodis - üks võetakse
vastu ja teine jäetakse maha,
35kaks naist jahvatavad üheskoos - üks võetakse vastu,
teine jäetakse maha.
36[Kaks (meest) on väljal - üks võetakse vastu ja teine jäetakse
maha.]”
37Ja nad kostsid: „Kus, Issand?” Aga tema ütles neile: „Kus
korjus on, sinna kogunevad ka raisakotkad.”

“Loomulikult pole ta turvaline. Aga ta on hea.” (C.S Lewis “Lõv, nõid ja riidekapp”)

Nüüd küsivad variserid Jeesuselt, millal tuleb Jumala riik, teadmata, et see on juba tulnud. Jeesus selgitab, et Jumala kuningriik ei sarnane milleski maise kuningriigiga, millel on kindlad piirid ja võimukeskused. Jumalariigi toimimine ei seisne programmides või institutsioonides, vaid inimeste südames, sest “Jumala riik on teie seas!” (S 21).

Seejärel toob Jeesus rea näiteid erinevaist katastroofidest ja kannatustest, et osutada väga olulisele seigale: keegi ei saa väita, et tema turvalisus on kindel tema varas või omandis, sest need asjad võivad hetkega võetud saada. Jeesuse sõnade hämmingusse ajav kulminatsioon on järgmises lauses, kus Ta hoiatab, et kes tahab oma elu alles hoida, see kaotab selle; aga kes kaotab oma elu, hoiab selle alles. Taaskord pöörab õpetus Jumala kuningriigist peapeale ajastu kultuurilised normid ja väärtused.

Jeesuse sõnum on äärmiselt relevantne ka praegu. Meie ümber on tohutult inimesi, kes on leidnud petliku turvalisuse selle maailma asjades: omandis, kindlustustes, ligipääsus meditsiinilisele abile, jpm. Ükski neist ei ole iseenesest vale, kuid vaadates neid turvalisuse seisukohast, leiavad paljud end hoopis materialismi ja individualismi topeltlõksust. 

Ka usklikud võivad eksida oma turvalisuse rajamisel. Variserid näiteks arvasid, et turvalisus on infos - nad soovisid kaarti kust oleks näha kuhu jumalariik tuleb ning ajagraafikut, mis neile ütleks millal. Nemadki ei mõistnud jumalariigi tõelist olemust, seda, et jumalariik oli Jeesuses ning sissepääsu hinnaks sinna oli alistumine Temale.

Jüngreid õpetades muutis Jeesus eelkõige nende mõtteviisi. Jüngritel polnud tarvis muretseda, et võibolla nad ei pane tähele kus ja kuidas jumalariik saabub, sest Inimese Poja saabumine ei saa jääda kellelegi märkamatuks -  nii nagu ei saa mitte märgata välku mis sähvib üle taeva (s 24). Samamoodi kui raisakotkaste järgi võib kõrbes üles leida surnukeha (s 37), kaasnevad Inimese Poja saabumisega selged märgid määratud päeval (s 26).

Kristuse jüngrid aga peaksid spekuleerimise ja petliku turvalisuse tagaajamise asemel olema valmis oma südames, teadmises, et lõpp võib tulla igal hetkel.

 
Jumalariik kutsub meid kõrvale panema ajastu kultuurile iseloomulikud mõttemustrid, ära andma oma elu sõnakuulmises ning leidma turvalisuse üksnes Jumalas. Palu, et julgeksid järgneda Talle igas olukorras.

Selle kommentaari autor: APÜ