Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hävitus ja kadedus?

Laupäev, 14. Mai 2022

Loe läbi alltoodud kirjakoht: 5Ms 7:1-11

Kaananlastele kuulutatakse kadu
1Kui Issand, su Jumal, viib sind sellele maale, mida sa lähed pärima, ja ta ajab sinu eest ära paljud rahvad: hetid, girgaaslased, emorlased, kaananlased, perislased, hiivlased ja jebuuslased, seitse rahvast, suuremad ja vägevamad sinust,
2ja kui Issand, su Jumal, annab nad sinu kätte ja sa lööd neid, siis hävita nad sootuks: ära tee nendega lepingut ja ära anna neile armu!
3Ja ära saa nendega langudeks; oma tütart ära anna tema pojale ja tema tütart ära võta oma pojale,
4sest ta ahvatleb su poja loobuma minu järelt ja teenima teisi jumalaid. Siis süttib Issanda viha põlema teie vastu ja ta hävitab sind kiiresti.
5Aga talitage nendega nõnda: kiskuge maha nende altarid, purustage nende ebaususambad, raiuge katki nende viljakustulbad[f] + [fr] 7:5 [ft] Vt [+xt] 2Ms 34:13[+xt*] seletust. [f*] ja põletage tules nende jumalakujud!
6Sest sa oled Issandale, oma Jumalale, pühitsetud rahvas; Issand, su Jumal, on sind valinud olema temale omandrahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on.
7Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, ei ole Issand teid eelistanud ja valinud, ei, te olete ju väikseim kõigist rahvaist,
8vaid sellepärast et Issand teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille ta oli andnud teie vanemaile, tõi Issand teid vägeva käega välja ja lunastas sind orjusekojast vaarao, Egiptuse kuninga käest.
9Ja tea, et Issand, su Jumal, on Jumal, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab tuhandenda põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad,
10aga kes tasub oma vihkajaile otsemaid, hävitades nemad; ta ei viivita oma vihkaja ees, vaid tasub temale kohe.
11Pea seepärast neid käske, määrusi ja seadlusi, mis ma täna sulle annan, et sa neid täidaksid!

Kuidas mõistad väljendit “Püha sõda?” Kas see tundub sulle vastuolulise sõnapaarina?

Tänane kirjakoht on häiriv ja raske. Miks peaks armastav, elu andev Jumal mitte üksnes lubama, vaid lausa käskima rahval täide viia sellist laiaulatuslikku hävitust? Miks nõuab õiglane ja rahuarmastav Jumal, et Tema rahvas diskrimineeriks sellisel moel teisi rahvaid, rasse ja religioone?

Tegu on Püha sõjaga. Näeme suurt innukust, aga see ei ole fanatism, sest Jumal ise on see, kes sõda peab, neid rahvaid päästes või hukule määrates (s 2,16,23,24). Iisrael on vaid käsu täideviija, Jumala tööriist.

Kuigi Jumal on patuste inimesega kannatlik, jääb Ta kõikumatult hävitavaks patu enese suhtes.  Emorlaste patu mõõt oli viimaks täis saanud (1Ms 15:16) ning hävitus oli seetõttu vältimatu. Sarnane hoiatus kehtib ka meile Uues Testamendis: “Sest kui me tahtlikult teeme pattu pärast seda, kui oleme õppinud tundma tõde, siis ei ole enam ohvrit pattude eest,vaid ainult mingi hirmus kohtu ootamine ja äge tuli, mis neelab Jumala vastased.” (Hb 10:26-27). 

Mistahes Iisraeli liit - poliitiline, religioosne või abieluliit - teiste rahvastega, oli Jumala silmis rahvaga sõlmitud eksklusiivse lepingu reetmine. Jumal ei talu mitte ühtegi rivaali oma rahva truuduse või kiindumuse objektina. “Pühadus, armukadedus ja karistus on omavahel põimunud kohutavaks tõrjevahendiks. Jumalaga ei saa mängida.” (R.T. France) Kohe selle kõrvale toob Jumal aga Iisraeli valimise põhjuse, kes iseenesest ei ole midagi erilist (s 7). Valimise ning Iisraeli väärtolemise põhjus on Jumala armastus, ja veelkord kinnitab Jumal Iisraelile oma ustavust ning tahet teha head (s 8-9). 

Kuigi Iisrael nautis Jumala erilist soosingut, pidi Jumala õnnistus jõudma kõikide rahvasteni (1Ms 12:3). Jumala kiivus Iisraeli suhtes ei tulenenud Tema ükskõiksusest  teiste rahvaste suhtes. Kaalul oli Jumala tõe edastamine. Kui Iisrael minetab hoolsuse selle tõe kaitsmisel, mille Issand neile avaldas sõnades ja tegudes, ei jõua see kunagi ülejäänud maailma. 

Kuula, mida Jeesus ütles: “Teie olete maa sool. Aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks kui visata inimeste jalgade tallata.” (Mt 5:13)

 
Kui tajud, et sul on oht “kaotada oma soolasus” vastupanu, sõnakuulmatuse või hooletute kompromisside tõttu -mõtiskle Jesuse radikaalse lahenduse tähenduse üle oma elus (Mt 18:8-9).

Selle kommentaari autor: Tanya Ferdinandusz