Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Jumala ligiolu meie juures

Kolmapäev, 22. Juuni 2022

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Ap 7:1-16

Stefanose kõne
1Ülempreester küsis: „Kas see on nõnda?”
2Aga Stefanos ütles: „Mehed, vennad ja isad, kuulge! Kirkuse Jumal näitas ennast meie isale Aabrahamile, kui ta oli Mesopotaamias, enne Haaranisse elama asumist,
3ning ütles talle: „Mine välja oma maalt ja oma sugulaste seast ja siirdu sinna maale, mille ma sulle näitan!”
4Siis ta lahkus kaldealaste maalt ja asus elama Haaranisse. Ja pärast oma isa surma asus ta sealt ümber sellele maale, kus te nüüd elate.
5Ja Jumal ei andnud Aabrahamile siin jalatäitki maad pärandiks, ent tõotas selle anda omandiks talle ja ta järglastele - kuigi tal ei olnud last.
6Jumal rääkis nõnda: Tema järglased elavad võõrana võõral maal ja nad orjastatakse ja neile tehakse kurja nelisada aastat,
7ja rahvast, kes nad orjastab, mina karistan, ütles Jumal, ja pärast seda nad lähevad välja ja teenivad mind selles paigas.
8Ja Jumal andis talle ümberlõikamislepingu. Ja nii sündis talle Iisak ja ta lõikas tema ümber kaheksandal päeval. Ja Iisakile sündis Jaakob, ja Jaakobile need kaksteist peavanemat.
9Ja peavanemad kadestasid Joosepit ja müüsid ta ära Egiptusesse, ent Jumal oli temaga
10ja kiskus ta välja kõigist ta viletsustest ning andis talle armu ja tarkust vaarao, Egiptuse kuninga ees, ning see tõstis ta kogu Egiptusemaa ja terve oma koja ülemaks.
11Aga siis tuli nälg kogu Egiptuse- ja Kaananimaale ja suur viletsus ning meie isad ei leidnud toidupoolist.
12Aga kui Jaakob sai kuulda, et Egiptuses on vilja, läkitas ta meie isad sinna esimest korda.
13Ja teisel korral andis Joosep ennast tunda oma vendadele, ja vaaraole sai teatavaks Joosepi päritolu.
14Siis Joosep laskis kutsuda enda juurde oma isa Jaakobi ja kogu oma suguvõsa, seitsekümmend viis hinge.
15Ja Jaakob läks alla Egiptusesse. Ja tema suri seal ja ka meie isad,
16ja nad viidi Sekemisse ja pandi hauda, mille Aabraham oli hõbeda eest ostnud Hamori laste käest Sekemis.

Täna Jumalat kindluse eest, et Ta on sinuga just praegu, kui oled Tema sõna juures.

Kus võime kohata Jumalat? Võibolla meenuvad esimesena kirikuhooned, vaiksed plavekambrid, pühad paigad ning erilised kohad looduses. Aga see ei ole kogu tõde, ning kui keegi seob Jumala kohalolu kindlate paikadega võib see viia tõsiselt eksiteele. 

Vana Testamendi märkimisväärne ülevaade selles peatükis ei ole juhuslikult kokku pandud, vaid on meisterlik vastus Stefanose vastu esitatud süüdistustele. Stefanos tutvustab oma kuuljatele Vana Testamendi kangelasi, kellest igaüks oli tuttav Jumala ligiolu ning hoolega. Oluline on ka märkida, et ükski nimetatutest ei elanud tõotatud maalega kummardanud Jumalat mingis pühamus.

Jah, Jumal tõesti tõotas anda Aabrahamile maa, mille üle Ta nimetab oma nime ( 5Ms 12:5), aga esmalt ilmus Ta Aabrahamile siis, kui viimane oli veel ebajumalaid kummardavas Mesopotaamias (s 2). Ei mingit templit, mingit püha paika või pühitsetud järeltulijaid - ometi oli Jumal Aabrahamiga. 

Edasi tuli Joosep, kellele Jumal kinnitas korduvalt oma ligiolekut - võõral maal, Egiptuses (s 9) ning kes koges Jumala hoolitsust isegi Egiptuse vanglas (1Ms 39:21-23).

Stefanos nimetab 8-l korral Egiptust selleks, et rõhutada, kuidas Jumal hoolitseb oma rahva eest, kes on kaugel kodust, võõraste hulgas. Edasi Moosese juurde minnes lisab raamatu autor intrigeeriva kommentaari “egiptlaste tarkuse” kohta (s 22) selleks, et näidata et isegi suur Mooses oli sõltuv võõrast kultuurist oma hariduse saamisel. 

Seda kõike mainis Stefanos, et avardada oma reiligioossete kuulajate kitsast arusaama, et nad võiksid edasi liikuda oma piiratud natsionalismist ning jumalapildist. Hiljem teeb Stefanos veel tugevama avalduse, püüdes purustada kuulajate kinnisideed templist selleks. Selle asemele soovis Stefanos, et nad võiksid rõõmustada Jumala suurusest, kes valitseb terves universumis (s 48-50).

Oleme Jumalale tänulikud, et Ta nii erinevais vormides kohtab oma rahvast! Sageli toimub see hoonetes ning mingi regulaarse  liturgukuse vormi vahendusel. Kuid viimselt ei vaja me mingit religioosset hoonet või traditsiooni - sest Tema kohtab meid seal, kus oleme. Ükskõik kui äärmuslikes tingimustes me ka oleksime - Ta on seal, meie ligidal.

 
Kuidas võiksid enam tähele panna Jumala ligiolu, ükskõik kus viibid? Püüa kuulatada oma südames ja panna tähele märke, mille kaudu Jumal sind kõnetab. Täna Jumalat, et Ta on sinuga just praegu!

Selle kommentaari autor: APÜ