Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Käsku täites

Kolmapäev, 21. September 2022

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Rm 13:8-14

Vennalikust armastusest
8Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu kui ainult võlg üksteist armastada; sest kes armastab teist, on Seaduse täitnud.
9Sest käsk: „Sa ei tohi rikkuda abielu, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi himustada”, ja mis tahes muu käsk on kokku võetud selles sõnas: „Armasta oma ligimest nagu iseennast!”
10Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on armastus Seaduse täitmine.
11Ja tehke seda, teades aega: käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime.
12Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega!
13Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses,
14vaid rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist!

“Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega! …..Armasta oma ligimest nagu iseennast!” (Mt 22:37-40)

Jumala armastamine on lahutamatult seotud ja saab tõestatult nähtavaks ligimese armastamises. Oma olemuselt on armastus teisele kahju tegemise vältimine. Praktikas tähendab see aga hoidumist abielurikkumisest, mõrvamisest, varastamisest, himustamisest ning kõigest sarnasest, mis ei kuulu täielikult armastava eluviisi juurde.

Kõik see osutab selgelt, et kristlik eluviis on palju enam kui vaid teatud arvu reeglite järgimine (kuigi viimasest võib abi olla): pigem on asi suhtumises, meelelaadis, iseloomus ning vooruslikkuses. See mida me teeme saab alguse sellest, millised oleme ning see, mis me oleme on määratletud meie võimekusega armastada.

“Rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega” (s 14). Just need sõnad andsid tõuke kirikuisa ja teoloog Augustinuse pöördumisele eluviisist, mida kirjeldatakse 12 ja 13 peatükis.

Kujutluspilt inimese riietamisest Kristuse, kui rõivaga on kummaline. Võibolla on siin seos ristimisega - ristimiseks valmistudes eemaldatakse ühed rõivad - need, mis sümboliseerivad vaimset ja moraalset pimedust. Aga peale ristimises Kristusesse matmist, pannakse ülle teine komplekt rõivaid, mis on täis valgust ja puhtust. 

Vaid Kristusega üks olles, muutub inimene võimeliseks elama uuel viisil. Praeguse aja kristlased aga elavad sageli otsekui oleks äsja ärganud sügavast unest, kui need, kelledele patuöö on möödunud ning valgus koitma hakanud. On äärmiselt oluline mitte kaotada selle 11. salmi pakilisust ning kohesust unne suikumise läbi.

Pattu ja õigsust puutuvas muutub Uus Testament väga spetsiifiliseks. Miks nii? Võibolla selleks, et tekiks selgus, et tohime endid proovile panna, hõlmates hea ning keeldudes kurjast.

 
“Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda!… Vaata, kas ma olen valuteel…” (Ps 139:23-24)

Selle kommentaari autor: Nigel Wright