Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Hea südametunnistus

Neljapäev, 22. September 2022

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Rm 14:1-13

Nõdrausuliste kohtlemisest
1Võtke vastu ka usus nõder ja ärge vaielge arvamuste üle!
2Mõni usub, et ta võib süüa kõike, aga kes on nõder, sööb ainult taimetoitu.
3Kes sööb kõike, ärgu pangu halvaks seda, kes ei söö, ja kes ei söö, ärgu mõistku kohut selle üle, kes sööb, sest Jumal on tema vastu võtnud.
4Kes oled sina, et sa mõistad kohut võõra sulase üle? Oma isanda ees ta seisab või langeb. Aga ta jääb seisma, sest Issand suudab teda püsti hoida.
5Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks. Igaüks olgu oma mõtlemises kindel!
6Kes arvestab teatavat päeva, arvestab seda Issandale; kes sööb, sööb Issandale, sest ta tänab Jumalat, ja kes ei söö, jätab söömata Issandale ja tänab Jumalat.
7Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure iseenesele,
8sest kui me elame, siis elame Issandale, ja kui me sureme, siis sureme Issandale. Kas me nüüd elame või sureme - me oleme Issanda päralt.
9Selleks on ju Kristus surnud ja saanud jälle elavaks, et ta oleks nii surnute kui elavate Issand.
10Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina, miks sa paned oma venda halvaks? Kõik me ju astume Jumala kohtujärje ette,
11nagu on kirjutatud: „Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand, minu ees nõtkub iga põlv ja iga keel annab tunnustust Jumalale.”
12Nõnda peab siis igaüks meist enda kohta Jumalale aru andma.
13Ärgem siis enam mõistkem kohut üksteise üle, vaid pigem võtkem kohustuseks mitte saada vennale komistuseks või kiusatuseks!

“Vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu.” (Fl 2:3-4)

Eelnevast peatükist nägime selgelt, et on asju mis on kindlasti moraalselt valed. Kuigi meid juhitakse ja suunatakse armastuse mõjul, on ka käskudest abi, sest need aitavad eristada mida tuleks vältida ja mida vastu võtta. Aegadel aga, mil on raske vahet teha, mis on hea ja mis halb, peame toetuma oma südametunnistuse juhtimisele. Samas, võib inimeste südametunnetus öelda vägagi erinevaid asju - ja mida siis teha?

Pauluse päevil oli õige toidu ( eriti liha) söömine väga oluline teema, sest tuli arvestada, et loom võis olla tapetud ohvrina ebajumalatele. See aga mõjutas omakorda sotsiaalset suhtlemist. Juudikristlaste jaoks oli see eriti suur probleem - sest põrkus nende tülgastusega ebajumalate teenimise suhtes. Nii jäid nad pigem taimetoidu juurde (s 2). 

Samas ei tekitanud see mingeid probleeme paganatest kristlastele, sest - kas mitte kõik siin ei tule inimesele Jumala käest (s 14)?

Probleem oligi selles, et toidu tõttu võis neis, kellel oli tundlikum südametunnistus, tekkida soov lahkuda kristlaste kogukonnast - see aga oleks neile kaasa toonud vaimulikku surma (Rm 14:15, 20). Samalaadne probleem tekkis teatud päevade (hingamispäev ja pühad) eristamisega teistest (s 6).

Igal põlvkonnal on oma probleemsed teemad - mõned vanemad, teised uuemad. Kõige olulisem on neil juhtudel eristada kõigest muust see, mis on  oluline inimese usu jaoks. On tähtis teha vahet asjadel mis on usu aluseks ning asjadel, mille üle saab diskuteerida.

Paulus annab siinkohal nõuanded, mis on ka täna aktuaalsed ja tõhusad. Kõigepealt tuleks alati vältida tülitsemist (s 1). Kedagi ei tohiks kohelda põlgusega vaid pigem tuleks olla teadlik teiste võitlustest ( s 3). Kellegi üle ei tohiks kohtut mõista, vaid pigem meelest pidada, et kõik inimesed peavad kord Jumalale aru andma.  Erisusi tuleb respekteerida ning inimesi julgustada autonoomsusele, kuid meenutada ühtlasi, et oleme kõik vastutavad nii eneste kui teiste eest, keda mõjutame( s 7). Üle kõige kanname vastutust Jumala ees - nii elus kui surmas (s 8,9,10).

Kui need õppetunnid on hästi omandatud, võib loota, et usklike ühendus kuhu kuulume, kujuneb tõeliselt heaks ja toimivaks.

 
Millised vaidlusalused teemad on üleval sinu koguduses? Mida saad abiks võtta tänasest kirjakohast?

Selle kommentaari autor: Nigel Wright