Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Kui vastuseid veel ei ole

Kolmapäev, 23. November 2022

Loe läbi alltoodud kirjakoht: Jh 11:1-16

Jeesus saab teate Laatsaruse surmast
1Aga keegi mees oli haige, Laatsarus Betaaniast, Maarja ja tema õe Marta külast;
2Maarja oli aga see, kes võidis Issandat salviga ja kuivatas ta jalgu oma juustega; tema vend Laatsarus oligi haige.
3Õed saatsid nüüd Jeesusele sõna: „Issand, vaata, su sõber on haige.”
4Seda kuulnud, ütles Jeesus: „See haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks, et selle läbi austataks Jumala Poega.”
5Aga Jeesus armastas Martat ja ta õde ja Laatsarust.
6Kui ta nüüd kuulis, et Laatsarus on haige, jäi ta veel kaheks päevaks sinna, kus ta oli.
7Pärast seda ütles ta jüngritele: „Läki jälle Juudamaale!”
8Jüngrid ütlesid talle: „Rabi, alles nüüdsama otsisid juudid võimalust sind kividega surnuks visata, ja sina lähed jälle sinna?”
9Jeesus vastas: „Eks päeval ole kaksteist tundi? Kui keegi kõnnib päeval, siis ta ei komista, sest ta näeb selle maailma valgust.
10Kui aga keegi kõnnib öösel, siis ta komistab, sest temas ei ole valgust.”
11Nii ta rääkis ja jätkas siis: „Meie sõber Laatsarus magab, kuid ma lähen teda unest äratama.”
12Siis ütlesid jüngrid talle: „Issand, kui ta magab, siis ta saab terveks.”
13Ent Jeesus oli kõnelnud ta surmast, nemad aga arvasid, et ta kõneleb unne suikumisest.
14Nüüd siis ütles Jeesus neile täie selgusega: „Laatsarus on surnud,
15ja ma rõõmustan teie pärast, et mind ei olnud seal, et te võiksite uskuda. Kuid läki tema juurde!”
16Siis ütles Toomas, keda nimetatakse Kaksikuks, kaasjüngritele: „Lähme meiegi, et temaga koos surra!”

"Õhtul jääb nutt varaks, kuid hommikul on hõiskamine" (Ps 30:6). Too Jumalale tänu perioodide eest mil oled pärast pikka ooteaega näinud palvevastuseid.

Laatsarust nimetatakse Uues Testamendis ainult selles ja järgmises peatükis. Teistes evangeeliumites teda ei esine, kuid Johannes võis oletada, et lugeja on tuttav ka Maarja salvimise loo seletusega Markuse evangeeliumis (Mk 14:1-9). 

Jeesuse mõistatuslik vastus, kui ta kuulis Laatsaruse haigusest, tekitas palju küsimusi nii siis ja ka edaspidi. Tema kommentaar: "See haigus ei ole surmaks” (s 4), tundub olevat otse sõnumitoojatele mõeldud. Hiljem selgitab Jeesus seda lähemalt oma jüngritele (s 11-15). 

Aga siiski: miks Jeesus viivitab? Mida Ta vahepeal teeb? Kas Ta arvestab ka riske mis üle Jordani minnes võivad kaasneda (Jh 10:40), kus Teda viimati ähvardati kividega surnuks visata? Ta oli Jeruusalemmast lahkunud, et vältida tagakiusamist (Jh 10:39-40) ning tundus meeletu minna tagasi Juudamaale, kus Teda vägagi tõenäoliselt ootas surm. Ehk peaks Ta jätkama oma teenimist hoopis paigas, kus Ta tol hetkel oli, juhatades veel rohkem inimesi usule (Jh 10:40-42)? 

Võime olla kindlad, et Jeesuse viivitust ei põhjustanud ükskõiksus. Betaania oli umbes kahe päevateekonna kaugusel. Kui liita sõnumitooja teekonna aeg ning Jeesuse ja tema jüngrite oma, siis oleks Laatsarus igal juhul surnud juba enne kui Jeesus sinna jõudis. Aga kas Jeesusel poleks lihtne olnud tervendada Laatsarus distantsilt? 

Jeesus armastas Martat, Maarjat ja Laatsarust (s 5) ja sõprade pärast asub Ta Betaania poole teele. Toomas, keda meie tunneme “kahtlejana” ja kes samuti ei mõista Jeesuse otsust, teeb julge alagtuse (s 16) usaldades oma Issandat kõigist küsimustest hoolimata. 

Antud loo ainestik on sama millest Johannese evangeelium on algusest peale rääkinud: valgus ja pimedus, elu ja surm, ning Jumala auhiilguse ilmutus (Jh 1:1-18). Kõik, kes jätkavad teekonda Jeesust usaldades, ega hooli viivitusest ja teadmatusest, saavad käia valguses ja näha täitumas Tema tõotust. Nad näevad, kuidas elu võidutseb surma üle, Jumala auhiiluse ilmutust Laatsaruse ülestõusmises. 

On selge, et Johannes on selle loo oma jutustusse liitnud kindla eesmärgiga: “et te usukslite” (s 14). See oli “seitsmes tunnustäht” (viimane enne Jeesuse enda surma ning ülestõusmist), ning osutab Jeesuse kõiketeadmisele, aga ka Tema armastusele oma sõprade ning jüngrite vastu. Eesmärk on salmis 4 väljendatud otse: “See haigus ei ole surmaks,vaid....” Jeesuse sõnad viitavad Laatsarusest edasi, Jeesuse enda austamisele ülestõusmises. Kui Jeesuse järgijad Laatsaruse imele hiljem tagasi vaatavad, siis aitavad need Jeesuse sõnad neil uskuda ka Jeesuse ülestõusmisse.

 

 
Mida teeme meie, kui Jeesus ei ilmuta end ajal mil oleme Teda on kutsunud ja oodanud? Millise julgustuse leiad tänasest loost?

Selle kommentaari autor: APÜ