Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

6. SEIKLUS: Jumala kangelased

Paksus kirjas märgitud lugu on põhiloona kirjas raamatus Suur Piibliseiklus.

6. seikluse piiblilood

Sõnakuulmatu rahvas    Kohtumõistjate 2:11-19

Deboora                           Kohtumõistjate 4:4-16

Gideon                              Kohtumõistjate 7:7-21

Simson                             Kohtumõistjate 16:23-30

Rutt                                   Rutt 2:1-12

 

ALUSTA -  Sinu sissejuhatus sellesse piibliloosse

Kohtumõistjate raamat on kurb jutustus, mille sisu on kõige paremini kokku võetud selle lõpusõnades: „igamees tegi, mis tema enese silmis õige oli.“ (Kohtumõistjate 21:25). Ikka ja jälle korduv tsükkel: sõnakuulmatus, vaenlase surve alla langemine, Jumala poole hüüdmine ja Tema vabastuse kogemine, muudab selle loo üsna masendavaks; tihtipeale on aga ka meie suhe Jumalaga sarnane. Selles raamatus rõhutatakse, kui oluline on jääda Jumalale ustavaks ja toob esile läbikukkumise tagajärjed. Selle kõrval aga näeme Jumala kannatlikkust ja andestavat armastust.

Ruti raamatu sündmused leidsid aset Kohtumõistjate ajastul, arvatavasti Jefta ja Simsoni ajal. See leebe armastuse lugu vastandub täielikult Kohtumõistjate raamatule. Näeme, milline väärtus on truudusel, ning kuidas Jumal tegutseb Aabrahamile antud tõotuse hetkest kuni Jeesuse tulekuni. Tutvudes Taaveti perekonnaliini ja esivanematega,  näeme, kui suurel määral osutus Rutt võtmeisikuks Jumala suures plaanis, mis selle loo arenedes järjest täitub.

Selles seikluses kohtume nelja Jumala „kangelasega“:

  • Deboora, tark prohvet ja ainuke naiskohtumõistja, oli kuulekas Jumala kutsele ja näitas vastuoludega silmitsi olles üles suurt julgust.
  • Gideon alustas hirmunud ja sõnakehva juhina, kuid pani viimaks kogu oma lootuse lahingu võitmiseks Jumalale, mitte armee suurusele.
  • Simson mässas oma vanemate usu piirangute vastu ja teda alandati ning pandi vangi.
  • Rutt,  tulnud välja suurest isiklikust tragöödiast ja vaesusest, leidis armastava perekonna ja temast sai Jumala ustav järgija.

Jumala rahva (ja meie) võitlused näitavad inimeste võimetust jääda Jumalale truuks, aga ka, et Jumala andeksandev arm on alati olemas – see on selge liin läbi Piibli.

 

ÜHENDA  selle seikluse viis lugu

6.seikluses on kirjeldatud mõningaid Jumala kangelasi, kes teiste inimeste juhtidena järgnesid Joosuale. Seiklus algab Debooraga, kes oli rahva esimene naisjuht, ja lõpeb Rutiga, kes ei olnud juht, kuid kellel oli ometigi oluline koht Iisraeli ajaloos. 

„Sõnakuulmatu rahvas“ on nende lugude taustapildiks. Joosua surma järel tõusnud põlvkond mäletas veel Jumala ustavust, aga järgmine enam mitte. Rahvas ignoreerib Jumalat ikka ja jälle teenides kurje jumalaid. Kui rahvale viimaks meenus Jumal ja nad Temalt abi palusid, siis tõstis Ta üles uued juhid, keda nimetati „kohtumõistjateks“ ja  „kes päästsid nad“ (Kohtumõistjate 2:16). Neist said rahva juhid, kes läksid nende eel lahingutesse ja valitsesid nende üle rahu ajal. Taoline tsükkel, kus Jumal valib rahva kriisidest läbiviimiseks kohtumõistjad,  kordub 15 korda. 6.seikluses vaatleme neist kolme.

Deboora, Gideon ja Simson on kolm Iisraeli valitsema pandud kohtumõistjat. Suure Piibliseikluse raamatus olevas 6.seikluses rändame koos Debooraga, kes koos kindral Baarakiga võitsid Siisera armee. Gideoni ja Simsoni seiklusi saad uurida internetist. Gideon, kes vabalt tunnistas oma nõrkust ja tähtsusetust, õppis, et võit ei tulene mitte suurtest numbritest vaid suurest usust Jumalasse. Simson sai Jumalalt erilise väe, aga ta ei kasutanud seda alati õigesti. Tema usk Jumalasse hakkas kõikuma ja ta elu lõppes traagiliselt.

Kuna inimesed olid üldiselt nõus, et Jumal on neile juhiks, siis ei valitsenud Deboora, Gideon ja teised kohtumõistjad rahvast vahetult üksteise järgi. Mõtisklege iga 6.seikluse loo vahel selle üle kuidas „Jumala rahvas oli sõnakuulmatu“ ja aita lapsel näha, kuidas Jumal järjepidevalt aitas oma rahvast – aga nemad unustasid selle ja jätkasid oma rada.

See, kes otsustas Jumalat järgida, oli Rutt. Ta ei olnud kohtumõistja ja erines teistest Jumala rahva kangelastest. Ta ei olnud isegi üks nende hulgast, sest tuli teiselt maalt! Miks on tema lugu Piiblis ja osa 6.seiklusest? Seos kõige sellega tekib siis kui Rutt abiellub Boasega ja neist saavad Taaveti esivanemad, viimselt aga ka Jeesuse, selle maailma suurima kangelase esivanemad.

 

MÕTISKLE: Milline tähendus on sellel seiklusel täna?

Küsi lapse käest, kes on täna tema kangelased ja mis teeb nad lapse jaoks „kangelaseks“. On nad head sportlased? Või põnevad muusikud? On nad filmi- või telestaarid? Kas nad on teistest tugevamad, julgemad, kuulsamad? Kannavad nad õigeid riideid ja käivad õigetes paikades? On nad teatud kindla elustiiliga kuulsused? Mida su laps neis imetleb?

Siis arutage, kes võiksid olla tänased kangelased Jumala jaoks. Mida tähendab olla Jumala jaoks kangelane? Millised on nende eluväärtused ja loomuomadused, mis tõstavad nad teiste seast esile maailmas, mis nii kergesti ignoreerib Jumalat ja järgib vaid oma tahet.

Meie, täiskasvanud, hindame selliseid väärtusi nagu ustavus, teenimisvalmidus, alandlikkus või Vaimu viljade esinemine. Aga mida tähendavad need laste jaoks? Kas sinu laps peab neid „kangelaslikeks“?

6.seikluses näeme, et ei ole olemas ühte kindlat inimtüüpi, kes on Jumala kangelased. Deboora oli tark – aga see ei teinud temast Jumala kangelast. Gideon võitis lahingu, aga see polnud kõige tähtsam. Vaadake koos, mida Jumal ütleb 1. Saamueli 16:7 – „Inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames.” Vestelge selle tähenduse üle, ja kui sobib, siis mõtelge uuesti nende inimeste üle, keda laps peab tänapäeva „kangelasteks“. Kas nad valisid oma kangelased väljanägemise järgi või selle järgi, mis on nende südametes?

Pea meeles, et iga, nii eilse kui tänase,  Jumala kangelase seiklus algab otsusest  Jumalat järgida. Seigeldes läbi Suure Piibliseikluse, küsige „kuidas saaksin mina olla Jumala kangelane?“

LEIA teemad, mis selles seikluses esile tulevad

Kuidas saab Simsonit pidada „kangelaseks“?

Simson oli Jumala järgimises hooletu, veetis aega prostituudiga ja tappis koos enesega veel suure hulga teisi inimesi. See ei kõla üldsegi kangelaslikult!

Kui Simsoni sündis, saatis Jumal ingliga tema vanematele sõna selle kohta, miks ta sündis: „tema hakkab Iisraeli päästma vilistite käest!” (Kohtumõistjate 13:5). Kuigi  võime kergesti takerduda sellesse, et Simson vedas Jumalat alt, tuleb meeles pidada, et enamuse oma elust oli ta siiski Talle ustav. Jumala Vaim andis talle mitmes olukorras väe teha suuri vägitegusid.

Aga nii nagu me kõik, on ka Simson inimene ja tegi seetõttu oma elus valesid valikuid. Vaatamata sellele, kasutas Jumal oma armu läbi (mida meil vahel on nii raske mõista) Simsonit oma plaanide täideviimiseks –näiteks selleks, et vabastada oma rahvast vaenlase käest.

See, et Jumal võib meid kasutada vaatamata meie läbikukkumistele, on meile suureks julgustuseks- ometi ei anna see meile vabadust teha mida pähe tuleb, kuna teame, et Jumala arm on kogu aeg meiega! Jumal tahab, et oleksime Tema kangelased ja selleks kujundab Ta meie eludes kvaliteete, mis tõstavad meid kangelastena esile.

RÄÄGI:  Räägi Jumalaga

Küsi lapselt, kas tal on mõni lemmik-superkangelane. Uuri, millised erivõimed sellel kangelasel on. Lugedes koos „Jumala kangelaste“ seiklusest, vaadake, millised need kangelased olid: Deboora, Gideon, Simson, Rutt.

Arutlege, kas neil olid erivõimeid, mingi eriline vägi, ja kui jah, kuidas nad seda Jumala heaks kasutasid. Aita lapsel näha, et kõigil Jumala kangelastel oli midagi ühist: nad uskusid Jumala abisse nii, et olid valmis seisma Tema eest ka siis, kui kõik teised Temast ära pöördusid.

Julgusta last mõtlema, millist superjõudu vajaksid lapsed selleks, et olla Jumala superkangelane. Peaksid nad olema targad ja julged nagu Deboora? Või tugevad nagu Simson? Või head ja ustavad nagu Rutt? Laps võib joonistada endast superkangelase kostüümis pildi ja panna pealkirjaks: „Mina olen Jumala superkangelane!“

 Lapse piiblijuhendajana, mõtiskle, kus su laps oma usuteekonnal parasjagu on. Võibolla on just nüüd sobiv hetk rääkida Püha Vaimust ja sellest, kuidas Jumal annab oma sõpradele jõudu elada Tema viisil. Kui see on sobilik, siis palveta, et laps võiks täituda Püha Vaimuga ning seista Jumala eest tänases maailmas, kus nii paljud on Temast ära pöördunud.

 

6. seiklus      Jumala kangelased

SÕNAKUULMATU RAHVAS

Oled sa kunagi teinud kellegagi  sarnaseid kokkuleppeid: „luba ma sõidan sinu rulaga ja mina laenan sulle oma jalgratast“ või „kui sa lubad mul kaua üleval olla, siis luban, et hoian oma toa korras“? Kas sa pead alati kokkuleppest kinni?

„Jumal, ma teen mida Sa iganes tahad, kui sa mind nüüd aitad!“ Oled sa Jumalale kunagi andnud sellist lubadust?

Mis juhtub, kui Jumal ongi aidanud ja probleem on möödas?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi Kohtumõistjate 2:11

„Ja Iisraeli lapsed tegid kurja Issanda silmis ning teenisid baale“

 

Jutujärg …

Jumala rahvas oli olnud ligi 40 aastat tee, et jõuda oma uude kodusse, millest Jumal oli neile rääkinud. Lõpuks sisenesid nad Tõotatud maale, aga neil polnud kuningat ega presidenti, kes oleks neid juhtinud ja õpetanud kuidas koos elada. Peaaegu kõik tegid seda, mida ise tahtsid. Maal valitses kaos – ja Jumal pidi neid aitama. Kõigepealt andis Jumal neile juhid, keda kutsuti „kohtumõistjateks“. Need inimesed ei olnud alati sugugi julged, aga nad pidid tegema väga julgeid samme, käitudes teistest erinevalt.

 Lugege koos Kohtumõistjate 2:11-19

„Ja Iisraeli lapsed tegid kurja Issanda silmis ning teenisid baale  ja jätsid maha Issanda, oma vanemate Jumala, kes oli nad ära toonud Egiptusemaalt, ja käisid teiste jumalate järel nende rahvaste jumalate hulgast, kes olid neil ümberkaudu, ja kummardasid neid ning vihastasid Issandat. Aga kui nad Issanda maha jätsid ja teenisid Baali ja Astartet,  siis Issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta andis nad riisujate kätte, kes neid riisusid, ja müüs nad nende ümberkaudsete vaenlaste kätte, ja nad ei suutnud enam seista oma vaenlaste ees. Kuhu nad iganes läksid, seal oli Issanda käsi nende vastu õnnetust tuues, nõnda nagu Issand oli öelnud ja nõnda nagu Issand neile oli vandunud; ja neil oli väga kitsas käes. Siis Issand laskis tõusta kohtumõistjaid, kes päästsid nad nende riisujate käest. Aga nad ei kuulanud ka oma kohtumõistjaid, vaid käisid hoora viisil teiste jumalate järel ja kummardasid neid. Peagi lahkusid nad teelt, mida nende vanemad olid käinud Issanda käske kuulda võttes - nemad ei teinud nõnda. Kui siis Issand tõstis neile kohtumõistjaid, oli Issand kohtumõistjaga ja päästis nad nende vaenlaste käest kogu kohtumõistja eluajaks, sest Issandal oli kaastunnet nende ägamise pärast rõhujate ja kallaletungijate käes. Aga kui kohtumõistja suri, siis nad pöördusid tagasi ja talitasid veel kõlvatumalt kui nende vanemad, käies teiste jumalate järel neid teenides ja neid kummardades; nad ei jätnud midagi maha oma kurjadest tegudest ega kangekaelsuse viisidest.“

Mis edasi sai …

Jumal oli oma rahvaga väga kaua väga kannatlik olnud! Ta aitas neid nende probleemides ja rahvas oli lubanud Talle hea olla. Kuid nad ei pidanud oma lubadust ja viimaks lõpetas Jumal nende aitamise. Ta ei teinud seda sellepärast, et oleks lõpetanud nende armastamise, vaid just sellepärast, et Ta armastas neid. Sel viisil õpetas Jumal rahvale, et nende tegudel on tagajärjed: nad ise tegid valiku jätta Jumalaga sõlmitud lepingus oma osa täitmata. Naaberrahvad muutusid nüüd nende vaenlasteks. Kui rahvas eemaldus Jumalast, kasutas Jumal teinekord vaenlasi selleks, et rahvas mõistaks, kui palju nad tegelikult Jumalat vajavad. 

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 42.

 

Kas sa teadsid …?

„Kohtumõistja“  on tiitel, mis anti Iisraeli rahva juhtidele ajavahemikul peale Joosuat ja enne esimese kuninga, Sauli valitsemist. Kohtumõistjaid ei olnud rahva ees kogu aeg. Jumal andis kohtumõistjaid rahva juhtideks siis, kui nad Temalt abi palusid.

Sõnakuulelikkus Jumalale  Kuigi Iisraeli rahvas elas nüüd Jumalast neile tõotatud maal, unustasid nad peagi Tema ja kõik selle mis Ta nende heaks teinud oli.

Halvad ajad   Elu oli täis vägivalda ja kurjust; inimesed hakkasid kummardama teisi jumalaid; nad said lahingutes  vaenlaste käest lüüa. Kui nad hüüdsid Jumalat appi, siis Ta aitas neid – aga peagi unustasid nad Ta jälle.

 

Räägi Jumalaga

Jumal aita mul teenida Sind kõiges ja Sind mitte unustada.“

 

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele

Kui me ei hoia Jumalat meeles nt palvetades, ega ela Talle meelepärast elu, siis tuleb meie ellu Tema asemel midagi muud, ja enne kui arugi saame, pole Jumalal meie elus enam üldse kohta. Mõned näited sellest, kuidas inimesed püüavad Teda meeles pidada:

  • Mõnedel inimestel on palvetamiseks ja Piibli lugemiseks kindel aeg. Kui aeg kätte jõuab, teavad nad täpselt, mida teha. Kell aitab neile meenutada.
  • Teised lasevad asjadel meenutada, et on aeg palvetada: nad palvetavad enne söömist; kui istuvad autosse; kui teevad trenni; kui panevad pea padjale.
  • Mõned avastavad, et loodus tuletab neile Jumalat meelde. Neile meeldib väljas, Jumala looduse keskel olla, või vaadata pilte/filme Jumala poolt loodud imelisest maailmast.
  • Mõned kleebivad igale poole märkmepabereid – peeglile, padja alla, külmkapile, pinalisse, TV külge või arvutiekraanile –selleks,  et nad ei unustaks Jumalat.

Kas mõni neist viisidest sobiks sulle?

 

6. seiklus     Jumala kangelased

DEBOORA

 

6. seiklus    Jumala kangelased

GIDEON

Mida sa kannaksid või paneksid selga tormisel päeval, et end vihma eest kaitsta?

Kuidas kaitseksid end päikeselisel päeval kahjuliku kiirguse eest?

Mida sa kannaksid või kuidas kaitseksid end suure ja tugeva armee eest?!

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi Kohtumõistjate 7:20b.

„… nad hüüdsid: „Issanda ja Gideoni mõõk!” 

 

Jutujärg …

Naaberrahvad tegid Jumala laste elu raskeks. Enamus Iisraelist arvas, et Jumal oli nad maha jätnud, aga Ta polnud! Jumal kutsus Gideoni neile appi.  Aga Gideon ei olnud üldse julge. Tal oli palju vabandusi, et mitte teha Jumala tahet.  Ta oli nii hirmul, et palus Jumalalt lausa  mingit märki – ebatavalist sündmust – mis kinnitaks, et Jumalal on tõsi taga. Jumal teadis, et Gideon vajas palju julgustamist ja Ta andis talle mitmeid märke, mis kinnitasid tema usku ja andsid julgust Jumala tahet teha.

Lugege koos Kohtumõistjate 7:7-21.

„Ja Issand ütles Gideonile: „Nende kolmesaja mehega, kes lakkusid, ma päästan teid ja annan midjanlased su kätte; aga kõik muu rahvas mingu igaüks koju!”  Ja nad võtsid rahva teemoona ja nende sarvpasunad enestega kaasa, aga kõik muud Iisraeli mehed ta saatis ära, igaühe tema telki; need kolmsada meest ta aga jättis; ja midjanlaste leer oli temast allpool orus. 

Ja sel ööl sündis, et Issand ütles temale: „Tõuse, mine alla leeri, sest ma annan selle su kätte!  Aga kui sa kardad minna, siis mine alla leeri koos oma teenri Puuraga ja kuula, mida nad räägivad; siis kinnitatakse pärast seda su käsi ja sa oled võimeline minema alla leeri!” Ja ta läks koos oma teenri Puuraga alla leeri valvesalkade juurde.  Ja midjanlased, amalekid ja kõik hommikumaalased lebasid orus, nõnda palju nagu rohutirtse, ja nende kaameleid oli arvamatu palju, nõnda palju nagu liiva mere ääres.  

Ja kui Gideon tuli, vaata, siis jutustas üks mees teisele unenägu ja ütles: „Vaata, ma nägin und ja ennäe, üks odraleivakook veeres midjanlaste leeri, jõudis telgini ja tõukas seda, nõnda et see langes maha ja pööras alumise poole peale; ja telk jäigi lamama.” Ja teine vastas ning ütles: „See pole midagi muud kui Iisraeli mehe, Joase poja Gideoni mõõk. Jumal on andnud tema kätte midjanlased ja kogu leeri.” Kui Gideon oli kuulnud unenäo jutustust ja selle seletust, siis ta kummardas ja läks tagasi Iisraeli leeri ning ütles: „Tõuske, sest Issand on andnud Midjani leeri teie kätte!” Ja ta jaotas need kolmsada meest kolmeks salgaks, andis neile kõigile kätte sarvpasunad ja tühjad kruusid ning tõrvikud kruuside jaoks.

 Ja ta ütles neile: „Vaadake mind ja tehke nõndasamuti! Vaata, kui ma olen jõudnud leeri servani, siis tehke nõnda, nagu mina teen! Kui ma puhun sarve, mina ja kõik, kes on koos minuga, siis puhuge ka teie sarvi ümber kogu leeri ja hüüdke: Issanda ja Gideoni eest!” Ja Gideon ning sada meest, kes olid koos temaga, jõudsid leeri serva keskmise öövahikorra alguses, just siis kui valvurid olid seatud kohtadele. Siis nad puhusid sarvi ja purustasid kruusid, mis neil käes olid. Ja need kolm salka puhusid sarvi, lõid kruusid katki, haarasid vasakusse kätte tõrviku, paremasse kätte sarve puhumiseks ja hüüdsid: „Issanda ja Gideoni mõõk!” Ja igaüks jäi seisma oma kohale ümber leeri. Aga kogu leer jooksis, karjus ja põgenes.“ 

 

Mis edasi sai …

Gideon ja tema rahvas pidi usaldama nähtamatut Jumalat. See ei olnud kerge. Kujuta ette, milline üllatus oli see imelik võit neile kõigile! Peaaegu alati aga on selliste suurte sündmuste puhul ka mõned rõõmustamise asemel kadedad. (Kohtumõistjate 8.peatükis, on kirjas lugu, kuidas selle asemel, et Jumala tahet teha, maksab Gideon ise vaenlastele kätte.) Vaatamata sellele, et Gideon oli teatud mõttes Jumala rahva „päästja“, oli ta ikkagi inimene ja mõned tema teod ei olnud õiged. Kuid ta oli võimeline juhtima Jumala rahvast ja edaspidi oli tema eluajal nende maal rahu.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 42.

 

Kas sa teadsid …?

Midjanlased    Midjanlased olid rünnanud Iisraeli rahvast 7 aastat. Nad olid kurjad ja raevukad ning selleks, et nad ei varastaks ära kogu saaki, pidid iisraellased oma vilja salaja koristama.

Sarvpasunad   Igal Gideoni sõduril oli sarvpasun, mida kutsuti „šofariks“. See oli valmistatud lamba või kitse kõverast sarvest.

Tõrvikud    Tõrvikud valmistati kepi otsa mässitud kaltsudest, mida eelnevalt leotati õlis ja seejärel põlema pandi.

Gideoni armee    Alguses oli Gideoni armees 32 000 meest. Jumal tahtis neile näidata, et see on Tema vägi, mis midjanlased võidab, seepärast käskis Ta Gideonil enamuse mehi koju saata. Gideon läks lahingusse vaid 300 mehega!

 

Räägi Jumalaga

Palu, et Jumal teeks sind julgeks, kui pead õigluse eest välja astuma ja elama Talle meelepärast elu.

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele

Kujutle, et oled üks Gideoni armee sõduritest. Kuidagi satub sinu kätte mobiiltelefon (kuigi need leiutatakse alles tuhandeid aastaid hiljem) ja sa saada koju sõpradele sõnumeid. Pea meeles, et iga sõnum võib olla maksimaalselt 140 tähemärki pikk, aga sõnumite arv päevas ei ole piiratud! Milliseid sõnumeid saadaksid?

Alguses on sul kindel tunne: oled üks 32 000-st sõdurist. Siis aga saadab Gideon tagasi 22 000 hirmunud meest (Kohtumõistjate 7:3  „Ja nüüd hüüa siis rahva kuuldes ja ütle: Kes kardab ja on arg, see mingu tagasi ja lahkugu Gileadi mäelt!” Ja rahvast läks tagasi kakskümmend kaks tuhat, aga kümme tuhat jäi.“). Kuuendas salmis väheneb sõdurite arv 300-ni (ja sina oled üks nende hulgas).

Loe piiblilugu edasi ja jälgi, et su sõbrad kodus saaksid teada, mis juhtus, kuidas ja miks.

 

 

6. seiklus   Jumala kangelased

SIMSON

Kas sa tead, kes on sinu riigi juht?

Milliseid teisi juhte sa veel tead?

Milline on hea juht?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi Kohtumõistjate 13:5.

„Sest vaata, sa jääd lapseootele ja tood poja ilmale. Aga habemenuga ei tohi saada tema pea ligi, sest poiss peab olema emaihust alates Jumalale nasiiriks, ja tema hakkab Iisraeli päästma vilistite käest!” 

 

Jutujärg …

Simson on viimane  Kohtumõistjate raamatu 12-st kohtumõistjast. Ta oli nasiir, ja pidi elama kindlate, Jumala seatud reeglite järgi. Üks nendest reeglitest ütles, et ta ei tohi oma juukseid lõigata. Jumal tegi Simsoni väga tugevaks, peaaegu supermeheks. Mida pikemaks juuksed kasvasid, seda tugevamaks ta sai! Vaenlased ei teadnud, milles tema tugevus seisnes, ja nad luurasid ta järgi. Simson rääkis oma saladusest Deliila nimelisele naisele ja tema rääkis seda Simsoni vaenlastele! Kui Deliila lõikas Simsoni juuksed ära, kaotas Simson oma jõu ja ta pandi pikaks ajaks vangi.

Lugege koos Kohtumõistjate 16:23-30.

„Ja vilistite vürstid kogunesid, et ohverdada suurt ohvrit oma jumalale Daagonile ja et olla rõõmsad, ja nad ütlesid: „Meie jumal on meie kätte andnud Simsoni, meie vaenlase.” Kui rahvas teda nägi, siis nad kiitsid oma jumalat, sest nad ütlesid: „Meie jumal on meie kätte andnud meie vaenlase, meie maa laastaja, kes lõi meist paljud maha.” Ja et nende süda oli rõõmus, siis nad ütlesid: „Kutsuge Simson, et ta meid lõbustaks!” Ja nad kutsusid Simsoni vangikojast ja ta tegi nalja nende ees; nad panid ta seisma sammaste vahele. 

Siis Simson ütles poisile, kes tal käest kinni hoidis: „Jäta mind, lase ma puudutan sambaid, millele hoone tugineb, et ma nende vastu saaksin nõjatuda!” Aga hoone oli täis mehi ja naisi, ja seal olid kõik vilistite vürstid; ja katusel oli Simsoni naljategemist vaatamas ligi kolm tuhat meest ja naist. 

Siis Simson hüüdis Issandat ja ütles: „Issand Jumal! Mõtle ometi minu peale ja tee mind tugevaks ainult veel selleks korraks, oh Jumal, et saaksin vilistitele ühe korraga kätte maksta oma mõlema silma eest!” Ja Simson haaras kinni kahest keskmisest sambast, millele hoone tugines, ja toetus neile, ühele parema ja teisele vasaku käega.  Ja Simson ütles: „Surgu mu hing koos vilistitega!” Siis ta tõmbas enese võimsasti kummargile ja hoone langes vürstide ja kogu sees oleva rahva peale; ja nii oli surnuid, keda ta surres surmas, rohkem kui neid, keda ta oma elus oli surmanud.“

Mis edasi sai …

Simson suri koos nendega, kes pilkasid elavat Jumalat. Kui ta vanemad sellest kuulsid, tõid nad ta tagasi enda juurde ja matsid maha.

Taas tegid Jumala rahva liikmed igaüks omaenese tahtmist, sest neil polnud enam tugevat juhti. Nad hakkasid Jumala tahtele vastu, ega uskunud enam, et Jumal on Ainus ja Õige Jumal. Selle asemel hakkasid nad kummardama puust, metallist või kivist tehtud kujusid. Jumal aga hoolis kõigele vaatamata oma rahvast ja Tal oli järgmine plaan juba valmis …

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 42.

 

Kas sa teadsid …?

Valitud   Ingel rääkis Simsoni vanematele väga täpselt kõigest, mis juhtuma hakkab: neile sünnib poeg, kes „sünnist saadik kuulub Jumalale“  (Kohtumõistjate 13:3-5  „Aga Issanda ingel ilmutas ennast naisele ja ütles temale: „Vaata, sa oled sigimatu ega ole sünnitanud. Aga sa jääd lapseootele ja tood poja ilmale. Hoia siis nüüd, et sa ei joo veini ja vägijooki ega söö midagi roojast! Sest vaata, sa jääd lapseootele ja tood poja ilmale. Aga habemenuga ei tohi saada tema pea ligi, sest poiss peab olema emaihust alates Jumalale nasiiriks, ja tema hakkab Iisraeli päästma vilistite käest!” ).

Nasiir   Simson oli „nasiir“. Nasiirid ei tohtinud lõigata oma juukseid, ega juua õlut või veini ega süüa teatud toite. Simsoni pikad juuksed oli märk sellest, et ta oli pühitsetud Jumalale. 

Tugev mees  Simson oli kuulus oma suure jõu poolest ja tuntud (ning kardetud) kui vägev sõdalane. Kui ta juuksed maha lõigati, kadus ka tema jõud!

 

Räägi Jumalaga

Palu, et Jumal aitaks sul käia Tema teedel ning kasutada oma aega ja oskusi mitte ainult enese, vaid ka Tema jaoks.

 

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele

Jumal tegi Simsoni füüsiliselt tugevaks. Kas sina oled ka jõu poolest tugev ?

Tugev võib olla mitmel viisil. Milliseid tugev olemise viise sa veel tead? Mõni inimene on isegi valudes tugev ja julge. On see sinu tugevus?

Mõned on tugevad ja usaldusväärsed, nad täidavad alati oma lubadusi. Oled sa  tugev sellisel viisil?

Oled sa tugev Jumalas?

Aga sinu juhendaja? Milles on tema tugevus?

On ta tugev Jumalas?

 

Täna Jumalat nende asjade eest, milles Ta teid mõlemat tugevaks on teinud.

 

 

6. seiklus    Jumala kangelased

RUTT

Tunned sa kedagi, kes on mõne suure teoga hakkama saanud?

Oled sa ise midagi suurt teinud?

Kõigil on erinevad elud Jumalas. Milline on kõige suurema asi, mida Jumal sinu elus on teinud? Küsi sedasama veel mõnelt teiselt inimeselt.

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi Rutt 1:16.

„Kuid Rutt vastas: „Ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi! Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal.“ 

Jutujärg …

Rutt elas kohtumõistjate ajal. Ta ei olnud Iisraelist pärit, vaid naaberriigist Moabist. Tema mees oli iisraellane, kes oli põgenenud oma ema, isa ja vennaga Moabi, sest maal oli kohutav nälg. Moabis jäid aga kõik selle pere mehed haigeks ning surid. Ruti ämm Noomi tahtis tagasi Iisraeli minna. Ta pakkus oma miniatele võimalust jääda nende perekondade juurde, aga Rutt keeldus; ta oli veendunud, et Noomi Jumal oli ainuõige ja ta tahtis toetada Noomit tema vandusepõlves.

Lugege koos Rutt 2:1-12.

„Ja Noomil oli ta mehe sugulane, jõukas mees Elimeleki suguvõsast, Boas nimi.  Ja moabi naine Rutt ütles Noomile: „Lase ma lähen põllule ja nopin viljapäid selle järelt, kelle silmis ma armu leian!” Ja tavastas temale: „Mine, mu tütar!”  

Ja ta läks ning tuli ja noppis põllul lõikajate järelt; temale juhtus juhuslikult põlluosa, mis kuulus Boasele, kes oli Elimeleki suguvõsast.  Ja vaata, Boas tuli Petlemmast ja ütles lõikajaile: „Issand olgu teiega!” Ja nad vastasid temale: „Issand õnnistagu sind!” Siis Boas küsis oma sulaselt, kes oli pandud lõikajate ülevaatajaks: „Kelle noorik see on?” Ja sulane, kes oli pandud lõikajate ülevaatajaks, vastas ning ütles: „See noorik on moabi naine, kes koos Noomiga tuli Moabi väljadelt;  ta palus: Luba ma nopin ja kogun parmaste juurest, lõikajate järelt! Nii ta tuli ja on püsinud hommikust kuni siiani, ta on ainult pisut aega kodus olnud.” Siis Boas ütles Rutile: „Kas kuuled, mu tütar, ära mine teisele põllule noppima ja ära mine ka ära, vaid seltsi siin minu tüdrukutega!  Hoia oma silmad põllul, mida nad lõikavad, ja käi nende järel! Ma olen poisse keelanud sinusse puutumast. Ja kui sul on janu, siis mine lähkrite juurde ja joo, mis poisid toovad!” 

Siis Rutt heitis silmili ja kummardas maani ning ütles temale: „Miks olen ma su silmis armu leidnud, et sa minust hoolid, kuigi olen võõras?” Ja Boas vastas ning ütles temale: „Küllap on mulle teada antud kõik, mida sa oma ämmale oled teinud pärast oma mehe surma, ja kuidas sa jätsid maha oma isa ja ema ja oma sünnimaa ja tulid rahva juurde, keda sa enne ei tundnud.  Issand tasugu su tegu ja täielik palk tulgu sulle Issandalt, Iisraeli Jumalalt, kelle tiibade alla sa oled tulnud varjule!” 

 

Mis edasi sai …

Boas hoolitses Ruti eest, sest too oli Noomile ustav olnud. Tuli välja, et Boas oli Noomi mehe sugulane ja tal oli õigus Rutiga abielluda. Boas tegigi seda ning neile sündis poeg Oobed. Kui Oobed suureks sai, abiellus temagi ning neile sündis poeg Iisai. 

Iisai ei olnud nii kuulus kui tema noorim poeg Taavet, kellest sai Iisraeli kõige tähtsam kuningas.

Uues Testamendis on kirjas, et Jeesus oli Taaveti järeltulija  - seega on Rutt üks Jeesuse esiemadest!

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 42.

 

Kas sa teadsid …?

Lesed   Kui kellegi abikaasa oleks surnud ja ta oleks lesk, või tema vanemad oleks surnud ja ta oleks orb, siis poleks enam kedagi, kes tema eest hoolitseks või teda kaitseks.  Siis peaksid teised pereliikmed tema eest hoolitsema. Kuigi Boas ei olnud Noomi lähim sugulane, otsustas ta siiski Noomi ja Ruti enda hoole alla võtta.

Noppima  Jumal andis oma rahvale vaeste aitamiseks seadused. Lõikuse ajal ei tohtinud põllu nurkadest vilja lõigata ning kui midagi maha kukkus, siis see tuli jätta vaestele üles võtmiseks või noppimiseks.

Oder  Odralõikus oli aasta esimene lõikus ja see toimus kevadel. Otra lõigati terava kõvera noaga, millel oli puust käepide; seejärel seoti vili vihkudesse.

Sandaal  Tol ajal oli sandaali andmine kaubatehingu sõlmimise märgiks. See, kes müüs, võttis jalast sandaali ning andis sellele, kes ostis. See oli märgiks, et müüdav ese ei kuulunud nüüd enam talle. Boase tegudest võid lugeda Ruti raamatu 4. peatükist.

 

Räägi Jumalaga

Täna Jumalat iga inimese eest, keda armastad ja kes sind armastavad.

 

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele

See on suurepärane lugu sellest, kuidas Jumal meid varustab. Rutt kandis Noomi eest hoolt, nii nagu tema suutis; Boas tegi, mida tema sai nende mõlema jaoks. Jumal varustab nii rikkalikult! Mida see räägib meile Jumala loomusest? Ruti lugu näitab, et Jumal on meie elust huvitatud; Ta osaleb meie elus ning Ta tahab, et meie oleksime osa Tema plaanist meie kogukonna, riigi ja maailma jaoks!

Otsige koos juhendajaga välja mõned inimesed, keda Jumal on teiste heaks kasutanud. See võib olla mõni misjoni partner või keegi sinu kirikust või koolist, kes on teisi aidanud. Püüa uurida ja mõista mida nad teevad ja miks nad seda teevad. Uuri ja jaga oma juhendajaga, kas ka need inimesed on kogenud Jumala varustamist mingil kombel? Ja kuidas võib Jumal selle töö läbi oma plaane teostada?

Mõtle, kuidas sina võiksid kedagi aidata sellel nädalal. Palu, et Jumal juhiks ja aitaks sind selles.