Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

1. SEIKLUS: Jumal loob maailma

 

SISUKORD

Paksus kirjas märgitud lugu on põhiloona kirjas raamatus “Suur Piibliseiklus”

1. seikluse piiblilood:

Esimesed inimesed 1. Moosese 2:15-22

Pattulangemine 1. Moosese 3:1-13

Veeuputus 1. Moosese 6:17-7:5

Jumala tõotus Noale 1. Moosese 9:8-17

Paabeli torn 1. Moosese 11:1-9

 

ÜLDISI NÕUANDEID selle ja kõigi järgnevate seikluste jaoks

 • Iga kord, kui loete „Suure Piibliseikluse“ raamatut, võtke kõrvale ka lapsesõbralikus tõlkes Piibel (näiteks „Laste Piibel“, “Piiblilood aasta igaks päevaks” vms). Isegi kui kirjakohad on „Suures Piibliseikluses“ ära toodud, otsi need ikkagi üles ka Piiblist. See annab lapsele juurde enesekindlust Piibli käsitlemisel ja aitab harjuda selle mahu ning lehekülgede rohkusega.
 • Teekond läbi Piibli on juba omaette seiklus! Kirjakohad on märgitud järgnevalt: 1. Moosese 2: 15–22, kus Piibli raamatu nimele järgneb peatüki number ja peale koolonit on märgitud salmid.
 • Seikluses kasutatavate kirjakohtade leidmise hõlbustamiseks kasuta Piibli sisukorda. Selles näites on raamatu pealkirjaks „1. Moosese raamat“.
 • Iga Piibli raamat on jagatud peatükkideks. Selles näites viidatakse 2. peatükile.
 • Iga peatükk on jaotatud salmideks. Selle näite salmid on 15–22. Enamikes Piiblites on salmide numbrid trükitud väga väikeses kirjas.
 • Enamasti on seiklustes viis lugemist ühest piiblikohast, seepärast pane sinna järjehoidja, et kiirendada selle koha ülesleidmist.
 • Piibel koosneb paljudest eri laadi „raamatutest“, mis on kokku kogutud üheks raamatuks. Vaata, kas oskad ära määrata, mis sorti raamatut sa parasjagu uurid. Kas see on ajalookirjeldus või näiteks kiri? Kas loed prohveti välja öeldud sõnumit või on see laul?
 • Võta aega „Suure Piibliseikluse“ raamatu piltide vaatamiseks ja nende üle mõtisklemiseks. 

 

SISSEJUHATUS

ALUSTA - sissejuhatus sellesse piibliloosse

See seiklus toob meid mitmete suurte Piibli põhitõdede juurde. Näiteks saame teada, et:

 • Jumal on olemas, Ta on Looja ja Tema loodud maailma on hea
 • Inimene on Jumala loodu kõrgpunkt, loodud Tema enese näo järgi ja määratud elama osaduses Jumalaga ja Tema esindajana maa peal
 • Patt (mäss Jumala vastu, elu Jumalaga arvestamata) tuli maailma ja keeras selle segamini
 • Jumalal on imeline plaan, kuidas meid päästa ja tuua tagasi õigesse suhtesse endaga.

 

Ernest Lucas („Kohtumine Jumalaga”, apr-juuni 2002, lk 13-14) ütleb, et esimese 11 peatüki mustri võib kokku võtta ühte fraasi: „Patu levimine ja armu levimine“. Aadama ja Eeva sõnakuulmatusele (3. ptk) järgneb kiiresti Aabeli mõrv (4. ptk), seejärel veeuputus, mis pühib puhtaks maailma (6.-9. ptk) ja viimaks Paabeli torni ülbe väljakutse (11. ptk).

Aga igale suuremale patuteole vastatakse armuteoga: Jumal riietab Aadama ja Eeva, Kainile antakse märk, mis kaitseb tema elu, Noa ja tema perekond päästetakse veeuputuse eest ja Paabeli tornile järgneb kiiresti Aabrahami kutsumine. Selle  kutsega algab Jumala päästeplaani teostamine ning see kulmineerub Tema poja Jeesuse saatmisega maailma. Pärast inimese mässumeelsusest tingitud katastroofi asub Jumal tööle, et kõike taastada. 

 

ÜHENDA selle seikluse viis lugu

Me elame segases, korratus ja sageli vägivaldses maailmas! Samal ajal, kui näeme enda ümber kohutavat hävingut ja lõputut pahelisust, kogeme ühtlasi ka loodu imelisust, kogukonna hüvesid ja rõõmu inimsuhetest.

Kuidas võiksid aidata lapsel, keda juhendad Piibli lugemises, mõista seda kõike ja hakkama saada selles konflikte täis maailmas? Kust sa alustad?

 1. Moosese 1-11 on väga hea koht alustamiseks! Lühidalt öeldes, need peatükid ja valitud lugemised annavad ülevaate maailmast, kogu inimlikust kogemusest, heast ja halvast.

“Suure Piibliseikluse” raamatu võtmelugu („Jumala tõotus Noale“) on lugu lootusest. Sa võid sellest võid alustada. Võid võtta lood ette ka nende kronoloogilises järjestuses ja mitte alustada võtmelooga.

Olenemata sellest, mis järjekorra sa lugude esitamiseks valid, ära takerdu sõnakuulmatuse ja selle tagajärgede teemasse sedavõrd, et see varjutab peateema – Jumala armastuse, mis Tal on oma üleannetu loodu vastu. Jumala armastus – Tema igatsus, et Tema loodud inimesed oleksid kaitstud, elaksid oma elu täielikult ja vastaksid Tema armastusele – on läbiv teema kogu Piiblis. Sellepärast ongi võtmelugu nii oluline. Sellepärast tuli ka Jeesus.

Kui sa loed koos lapsega Piiblit, siis pea kogu aeg meeles seda, et lugu, mida loete, on Jumala lugu. Piibel ei alga „meiega“, see algab „Jumalaga“ (“Alguses lõi Jumal ...”) Kohe algusest peale on väga selge, et see on Tema lugu. Läbi terve Piibli kutsub Jumal igaüht, noort või vana, olema osa Tema võimsas järjest avanevas loos. Jumal ütles: „Saagu valgus!“ Palu, et see valgus tõesti koidaks sulle ja ka lapsele, keda juhendad, kui rändate koos läbi Jumala tundmaõppimise suure seikluse.

MÕTISKLE: Milline tähendus on sellel seiklusel täna?

„Patt“ võib lapse (või ka täiskasvanu) jaoks kergesti olla vaid abstraktne mõiste – miski, millel on vaid kaudne seos meie kui „hea inimese“ eluga. Mõnikord arvatakse ka, et vaid mõni äärmuslik tegu (näiteks mõrv) on „patt“.  Kui me tõesti nii arvame, siis ei oma need peatükid täna meie jaoks erilist tähendust.

See, mida Aadam ja Eeva tegid, ei tundu kuigi hull – nad lihtsalt sõid keelatud vilja ja hiljem püüdsid varjata oma häbi. Tegelikult aga ignoreerisid nad Jumala seatud eluviisi, valides Tema seadmisele vastupidise tee, mis tundus neile ahvatlevam. Sellepärast oli nende eksimus nii tõsine. Samuti ei olnud probleem Paabeli torni kui sellise ehitamises, vaid selle teo uhkes väljakutses, soovis ise kontrollida oma saatust.

Me toimime täna samamoodi. Arutlege koos erinevate raskuste üle, millesse satume kasvõi oma „hädavalede“ või teiste süüdistamise tõttu, igatsedes seda, mida meil pole jne. Kõigil valikutel on oma tagajärjed.

Aga Jumal armastab meid. Me ei pea olema täiuslikud. Jumal tõotanud olla nendega, kes tahavad käia Tema teedel, nagu Noa puhul oli.

Joonista või valmista vikerkaar ja märgi sellele kõik Jumala tõotused, mis Ta annab oma rahvale läbi kõigi 20 seikluse.

LEIA teemad, mis võivad selles seikluses esile kerkida 

Miks Jumal üldse lõi selle puu, kui Ta ei tahtnud, et Aadam ja Eeva sellest sööksid?

Seda on lapsel (ja ka täiskasvanul) raske mõista. Kõik, mida Jumal tegi, oli „väga hea“, kaasaarvatud see puu. Seega – viga ei olnud puus. Asi oli sõnakuulmatuses. Siit tuleb küsimus: kas siis Aadama ja Eeva läbikukkumine oli Jumala poolt ette kavandatud, kui Ta selle käsu neile andis? Vastus peitub Jumala loomuses. Tema loomuses ei olnud Aadamat ja Eevat üle kavaldada. Ta ei taha ka meiega mängida. Jumal igatseb, et inimesed armastaksid Teda seepärast, et nad ise tahavad. Ainus võimalus inimese valikut teada saada oli anda neile võimalus valida sõnakuulmise ja sõnakuulmatuse vahel. Jumal ei vajanud ilma mõistuseta nukke, vaid inimesi, kes Teda armastaksid ja Talle järgneksid. Ta igatseb seda ka täna! 

Jeesus ütles: “Kui te armastate mind, siis pidage mu käske!” (Johannese 14:15)

Miks Jumal ütles, et inimesed surevad, kui söövad selle puu vilja? Aadam ja Eeva ju ei surnud!

Tõsi on see, et Aadam ja Eeva ei surnud sellel päeval, kui nad vilja sõid. Aga kui Jumal maailma lõi, siis Tema algen plaan oli, et inimene elab igavesti. Sellest hetkest, kui nad Jumalale ei kuuletunud, määrati nad surema. Jumal ei plaaninud algselt selle väga hea maailma jaoks surma ega ka haigust. 

 

Madu või uss

Läbi kogu Piibli on Jumalal üks vaenlane. See on saatan või kurat. Kui Jumal on läbinisti hea, siis saatan on Tema vastand, kes teeb kõik, et inimesed ei järgiks Jumalat. Ta on väga tark ja muudab keelatud asjad meie jaoks ülimalt ahvatlevaks ja lõbusaks.

RÄÄGI: Räägi Jumalaga

Jumal lõi maailma ja kõik, mis selles on. Võta siis veidi aega Tema loodu imetlemiseks!

Mine ja jaluta koos lapsega, keda juhendad! Vaadake enda ümber ringi ja tänage Jumalat järjest kõige selle eest, mis Ta on teinud. Jalutuskäigu lõpus täna Jumalat armastuse eest, mis Tal on olnud inimeste vastu aegade algusest peale. Kui sul on võimalus minna välja loodusesse, siis vaata puid, loomi, inimesi jm. Kui see pole võimalik, siis vaata lihtsalt aknast välja. Võid jalutada ümber oma kodu või hoone, kus te kohtute, ja vaata, kui mitu korda saad sa Jumalat Tema loodud asjade eest tänada.

 

 

1. seiklus      Jumal loob maailma

ESIMESED INIMESED

Kas sul on kodus või koolis ülesandeid, mida on vaja täita? Kas sul on koduloom, kelle eest on vaja hoolitseda? Kas sul on kodus või aias taimi, mida on vaja kasta? 

Tead sa, millist tööd tahaksid hakata tegema kui suureks saad?

Aga kas sa teadsid, et maailma kõige esimene amet oli aednikuamet ja tema ülesanne oli hoolitseda kogu maailma eest?

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist  1. Moosese 1:31

„Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea.“

 

Jutujärg …

Enne aegade algust oli Jumal.

Piibel algab kirjeldusega sellest, kuidas Jumal lõi universumi: taeva ja mere, taimed ja puud; päikese, kuu ja tähed; kalad, linnud ja loomad. Kõige viimaks lõi Ta esimese inimese – omaenese näo järgi. Nende koduks lõi ta imeilusa aia. Kõik oli täiuslik.

 

Nüüd lugege koos 1. Moosese 2:15-22

„Ja Issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. 

Ja Issand Jumal keelas inimest ja ütles: „Kõigist aia puudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!” 

Ja Issand Jumal ütles: „Inimesel ei ole hea üksi olla; ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on.” 

Ja Issand Jumal valmistas mullast kõik loomad väljal ja kõik linnud taeva all ning tõi inimese juurde, et näha, kuidas tema neid nimetab. Ja kuidas inimene igat elavat olendit nimetas, nõnda pidi selle nimi olema. 

Ja inimene pani nimed kõigile kariloomadele ja lindudele taeva all ja kõigile metsloomadele, aga inimesele ei leidunud abilist, kes tema kohane oleks. 

Siis Issand Jumal laskis tulla raske une inimese peale ja see jäi magama; siis ta võttis ühe tema küljeluudest ning sulges selle aseme taas lihaga. 

Ja Issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud, naiseks ja tõi tema Aadama juurde.“ 

 

Mis edasi sai …

Aadamale ja Eevale, esimestele inimestele andis Jumal ainult ühe käsu, mida nad pidid järgima. Nad tohtisid süüa kõikidest aia puudest, välja arvatud üks puu – hea ja kurja tundmise puu. Kas Aadam ja Eeva tegid Jumala käsu järgi?

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus” 12. leheküljel

Kas sa teadsid …

Genesis (1. Moosese raamatu nimi Piibli algkeeles)  Genesis tähendab „algust“. See on Piibli esimene raamat, mis räägib sellest, kuidas maailm alguse sai: kuidas Jumal tegi taeva, maa, mere, planeedid ja kosmose, taimed, loomad ja inimese. Kuid seal on ka juttu sellest, kuidas inimesed ei kuulanud Jumala sõna ja rikkusid kõik ära.

Eedeni aed Ei ole täpselt teada, kus Eedeni aed asus. See võis olla praeguse Iraagi aladel.

Inimolendid Loomislugu paneb meid mõistma, et inimesed on olulised ja nad on väga erinevad loomadest. Inimene on Jumala loomingu kõrgpunkt ja väga erilisel moel Jumala laps.

 

Arutleme koos 

Jagage oma juhendajaga mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele

Jumal andis esimestele inimestele, Aadamale ja Eevale, ülesande Tema maailma eest hoolt kanda. 

 Kas sul on koolis loodusõpetuse või keskkonnaõpetuse tunde?  Kas sa käid kuskil loodus- või teadusringis? Kas sa juba teed midagi, et looduse eest hoolt kanda, näiteks sorteerid prügi, tegeled taaskasutusega või hoiad puhast vett kokku?

Lõika välja mõned käejäljed Selleks aseta käsi värvilisele lehele, joonista piirjoon oma käe ja sõrmede ümber ning lõika see siis hoolikalt välja.  Kirjuta igale käejäljele  üks viis, kuidas inimesed saaksid looduse ja loomade eest paremini hoolt kanda. Näiteks: „Hoolitseda koduloomade eest“ või „Prügi kogumine prügikastidesse, mitte viskamine loodusesse.“

Kleebi need käejäljed ringikujuliselt suurele aluspaberile. Nii moodustub nende käte vahele maakera kuju. Teine võimalus on kinnitada käejäljed nagu lehed raagus puuoksa külge.

Vaata veelkord üle kõik see, mis sai nende käejälgede peale kirjutatud. Vali nendest üks moodus, kuidas just sina saaks paremini Jumala loodu eest hoolt kanda ja mida sa sooviks edaspidi enda ülesandeks võtta.

 

Räägi Jumalaga

Paljud piiblisalmid kirjeldavad Jumala imelist maailma. Jumala poole palvetades võid ka sina nende salmide sõnu kasutada.

„Ma loodan, et mu mõtted meeldivad Sulle, sest Sina teed mind rõõmsaks.“ (Laulud 104:34 põhjal)

Või leia Laulude 8, 19, 33 või 104 peatükkidest salmid, mille abil tahaksid täna Jumalaga rääkida.

 

 

1. seiklus       Jumal loob maailma

PATTULANGEMINE

Miks peaksime püüdma kuulata Jumalat ja elada Tema tahte kohaselt?

Kas sul on vahel raske Talle kuuletuda ja elada Tema tahte järgi?

Mis juhtub siis, kui me ei kuuletu Jumalale?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi 1. Moosese 3:9

„Ja Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale: „Kus sa oled?”“

 

Jutujärg ...

Esimestel inimestel Aadamal ja Eeval oli elamiseks imeilus koht, nende päralt oli kogu hea toit ja neil oli omavahel hea olla.  Aga Jumal ei tahtnud, et inimesed oleksid kui robotid. Seepärast andis Ta neile vaba tahte, vaabduse valida, kas kuuletuda Jumalale või mitte.

Lugege koos 1. Moosese 3:1-13

„Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle Issand Jumal oli teinud, ja ta ütles naisele: „Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust?”  Ja naine vastas maole: „Me sööme küll rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud: Te ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks!” 

Ja madu ütles naisele: „Te ei sure, kindlasti mitte, aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja.” 

Ja naine nägi, et puust oli hea süüa, ja see tegi ta silmadele himu, ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis selle viljast ja sõi ning andis ka oma mehele, ja tema sõi. Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat, ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled. 

Ja nad kuulsid Issanda Jumala häält, kes rohuaias sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks, ja Aadam ja tema naine peitsid endid Issanda Jumala palge eest rohuaia puude keskele. Ja Issand Jumal hüüdis Aadamat ning ütles temale: „Kus sa oled?” Ja tema vastas: „Ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti. Sellepärast ma peitsin enese ära.” 

Siis ta küsis: „Kes on sulle teada andnud, et sa alasti oled? Või oled sa söönud puust, millest ma sind keelasin söömast?” Ja Aadam vastas: „Naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin.” 

 Ja Issand Jumal küsis naiselt: „Miks sa seda tegid?” Ja naine vastas: „Madu pettis mind, ja ma sõin.”” 

 

Mis edasi sai …

Aadam ja Eeva püüdsid end välja vabandada, aga see ei aidanud, sest nad mõlemad olid ise valinud vale tee. Nende sõprus Jumalaga oli nüüd rikutud ja nad pidid paradiisi aiast lahkuma. Nii tuli patt siia maailma.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”  12.leheküljel.

 

Kas sa teadsid …?

Vili  1. Moosese raamatus ei ole kirjas, mis vili see täpsemalt oli. On ainult öeldud, et see kasvas puu otsas ja inimesel oli keelatud seda süüa.

Hea ja kurja tundmise puu  Jumal oli öelnud inimestele, et nad ei tohi süüa selle puu vilja. Kuni selleni ei olnud Aadam ja Eeva mitte kunagi tundnud kurja. Kavaluse abil suutis madu panna nad kahtlema selles, mida Jumal oli öelnud. Aadam ja Eeva valisid sõnakuulmatuse.

Sõnakuulmatus Jumalale  Aadam ja Eeva olid Jumalale sõnakuulmatud siis, kui nad sõid hea ja kurja tundmise puu vilja. See oli esimene “patt” ja tähendas, et nad ei saanud enam olla Jumalaga sõbrad, nii nagu alguses.

 

Arutleme koos

Jagage oma juhendajaga mõtteid ja küsimusi, mis seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mis juhtus, kui Joshua ja tema isa Wale lugesid koos seiklust “Pattulangemine”.

Proovi järele

Jumal rääkis Aadama ja Eevaga, aga nemad ei pööranud Ta sõnadele tähelepanu. Jumal räägib ka meiega mitmel erineval viisil, sealhulgas Piiblisse kirja pandud sõnade kaudu. 

Mida tähendab Piibel sinu jaoks?

Võiksid teha inimeste hulgas uurimuse, esitades neile sellesama küsimuse.

Enne kui lähed teiste juurde, küsi seda endalt! Mõtle vastus läbi ja ütle see kõva häälega välja. Kui vajad, palu juhendaja abi, aga leia ja sõnasta oma vastus ikkagi ise. Siis oled valmis vastama inimeste küsimustele, kui nad peaksid sinult endalt küsima: „Aga mida tähendab Piibel sinu jaoks?“

Nüüd oled sa valmis! Küsitle oma tuttavaid – näiteks õpetajat, vanemaid, naabreid või koguduse palvegrupi juhti. Hea oleks nende vastused kirja panna.

Pane kirja ka oma vastus. Suure Piibliseikluse lõpus küsitakse seda küsimust sinu käest uuesti ja siis saad vaadata, kas su mõtted on muutunud.

 

Räägi Jumalaga

Kas sul on vahel raske teha õigeid asju? Palu, et Jumal aitaks sul elada nii, nagu Tema tahaks.

 

1. seiklus    Jumal loob maailma

VEEUPUTUS

Meenuta olukordi, kus tegid midagi valesti, keerasid midagi untsu või pahandasid oma sõpra? Mis tunne sul siis oli?

Mida sa tegid olukorra parandamiseks? Kas see aitas?

Kuidas oleks, kui peaaegu kõik maailma inimesed teeksid kõike valesti, keeraksid kõik untsu ja läheksid teistega tülli ega hooliks üldse sellest, kes või mis selle tagajärjel kannatab? Kas sellisel juhul oleks üldse kellelgi võimalik maailma taas korda seada?

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi 1. Moosese 7:1

 Ja Issand ütles Noale: „Mine sina ja kogu su pere laeva, sest ma olen näinud, et sa selle rahvapõlve seas minu ees õige oled.” 

 

Jutujärg …

Peale seda, kui Aadam ja Eeva lahkusid Eedeni aiast, läksid asjad allamäge. Nende poeg Kain tappis oma noorema venna Abeli. Inimeste hulk aga järjest kasvas ja nad asustasid terve maailma. Samas suurenes ka vägivald, julmus ja kurjus. Maailm oli rikutud ja Jumal kahetses, et ta inimesed oli loonud. Ta otsustas, et nüüd on aeg uueks alguseks. Oli ainult üks inimene, kes püüdis elada Jumalale meelepärasel moel. See inimene oli Noa.

 

Lugege koos 1. Moosese 6:17-7:5

„„Sest vaata, ma saadan veeuputuse maa peale ja hävitan taeva alt kõik liha, kus eluvaim sees on; kõik, mis maa peal on, peab hinge heitma! Aga sinuga ma teen lepingu ja sina pead minema laeva, sina ja su pojad, su naine ja su poegade naised sinuga. Ja sa pead viima laeva kõigist elavaist olendeist, kõigest lihast, igast liigist kaks, et nad koos sinuga jääksid elama: need olgu isane ja emane. Lindudest nende liikide järgi ja loomadest nende liikide järgi, kõigist roomajaist maa peal nende liikide järgi, kõigist peavad kaks tulema sinu juurde, et nad võiksid jääda elama. Ja sina võta enesele kõigest roast, mida süüakse, ja kogu enese juurde, et see oleks toiduks sinule ja neile.”  Ja Noa tegi kõik. Nii nagu Jumal teda käskis, nõnda ta tegi. 

Ja Issand ütles Noale: „Mine sina ja kogu su pere laeva, sest ma olen näinud, et sa selle rahvapõlve seas minu ees õige oled. Võta enesele kõigist puhtaist loomadest seitse paari, isane ja emane; ja loomadest, kes puhtad ei ole, kaks – isane ja emane. Nõndasamuti lindudest taeva all seitse paari, isane ja emane, et nende sugu jääks elama kogu maa peale. 

Sest juba seitsme päeva pärast ma lasen vihma sadada maa peale nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd, ja ma kaotan maapinnalt kõik olendid, keda ma olen teinud!” 

 Ja Noa tegi kõik nõnda, nagu Issand teda käskis.”

 

Mis edasi sai …

Jumal ütles Noale, et tal on plaanis maailm hävitada suure veeuputusega, aga Noa ja tema perekond pääseb sellest, kui nad ehitavad laeva, kus uputuse ajal olla. Noa järgis Jumala juhiseid: ta ehitas laeva, kogus sinna oma perekonna, ühe loomapaari igast liigist ja toitu kõikidele. Siis algas veeuputus. Vihma sadas nelikümmend päeva ja vesi kattis kogu maa mitmed nädalad. Noa koos oma kaaslastega aga oli turvaliselt laevas. Lõpuks vesi alanes ja maa sai kuivaks ning Noa ja kõik olendid, kes temaga laevas olid, said tulla välja.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 12

Kas sa teadsid …?

Noa laev   oli umbes sama suur kui tänapäevased naftatankerid. See ei olnud mõeldud reisimiseks, pigem selleks, et lihtsalt lainetel liuelda.

Laevaehitus  Piibel ütleb, et Noa kasutas laeva ehitamiseks goferipuud (mis on teadaolevalt üks küpressipuu liike) (1Ms 6:14). See on kõva, tugeva lõhnaga punane puit. Noa kattis paadi tõrva või pigiga – musta kleepuva mineraalvedelikuga, mida tol ajal võis maa seest kaevata. Tööriistadeks kasutas ta arvatavasti kirvest, saagi ja haamrit.

Vikerkaar  1. Moosese raamat on algselt kirjutatud heebrea keeles, kus ei ole olemas eraldi sõna vikerkaare tähistamiseks. Sõna, mida praegu on seal vikerkaare jaoks kasutatud, on sama, millega tähistatakse vibukaart (relva). Kui Jumal pani selle n-ö kaare taevasse, siis oli see rohkem kui lihtsalt kaunis vaatepilt: see oli rahu märk.

 

Arutleme koos

Jagage oma juhendajaga mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid. Veebilehelt saad vaadata, mis juhtus, kui Charis ja tema ema Fiona seda piiblilugu koos lugesid.

 

Proovi järele

Võta välja gloobus või maailma kaart. Räägi lastega paikadest, kus toimuvad kurvad sündmused. Võite rääkida riikidest, kus on käimas sõda, või piirkondadest, kus inimestel ei ole piisavalt süüa või kus inimesed on kaotanud oma kodud üleujutuste, maavärinate või muu looduskatastroofi tulemusena. Mõnedes maailma paikades ei ole lastel kodu ja nad peavad elama ja kerjama tänaval.

Jumal armastab maailma, kõike, mis seal on, ja igaühte, kes seal elab. Mida sinu arvates Jumal tunneb, kui Ta näeb kõiki neid kurbi asju juhtumas? Mida sina tunned?

Hoia kaarti oma käte vahel või kallista gloobust ja palu, et Jumal näitaks oma armastust, annaks abi ning saadaks lohutust nendele, kes on kurvad ja just praegu vajavad tema abi.

Mida sa veel saaksid teha, et nendesse kurbadesse sündmustesse natukenegi rõõmu tuua? Räägi sellest oma juhendajaga.

 

Räägi Jumalaga

Mis sulle selle piibliloo juures kõige rohkem meeldib? Räägi sellest Jumalale.

1. Seiklus  Jumal loob maailma

JUMALA TÕOTUS NOALE

Selle piibliloo leiad raamatust Suur Piibliseiklus, lk 7

 

 

 

1. seiklus      Jumal loob maailma

PAABELI TORN

 

1. Leia küsimustele õiged vastused! (Vastused on pärit detsembrist 2010 ja see info võib olla praeguseks pisut vananenud.)

Küsimus A: Kui paljusid erinevaid keeli maailmas räägitakse?

Küsimus B: Kui paljudesse keeltesse on tõlgitud terve Piibel või osa sellest?

Küsimus C: Kui palju on inimesi maailmas?

Küsimus D: Kui palju inimesi saab vähemalt mingit osa Piiblist lugeda oma emakeeles?

Vastused:

 • 6,890*
 • 6,8 miljardit
 • 4,7 miljardit*
 • 2,565*

 

Praeguse ligikaudse maailma elanike arvu leiad internetist http://www.worldometers.info/world-population/ või http://et.wikipedia.org/wiki/Maailma_rahvaarv.

*allikas: Wycliffe International

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi 1. Moosese 11:8

 „Ja Issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata.“

 

Jutujärg ...

Peale  veeuputust asusid Noa kolm poega, Seem, Haam ja Jaafet, elama maailma eri paikadesse ja neile sündis palju lapsi. Kõik inimesed maailmas põlvnevad nendest. Aja möödudes inimesed unustasid Jumala. Nad muutusid uhkeks arvates, et suudavad teha kõike, mida tahavad. Aga Jumal nägi, millised nad olid.

Lugege koos 1. Moosese 11:1-9

„Kogu maailmas oli aga üks keel ja ühesugused sõnad. Ja sündis, kui nad hommiku poolt teele läksid, et nad Sinearimaal leidsid oru ja jäid sinna elama. Nad ütlesid üksteisele: „Tehkem nüüd telliskive ja põletagem neid hästi.” Siis olid telliskivid neile ehituskivideks ja maapigi oli sideaineks. Ja nad ütlesid: „Tulge, ehitagem enestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas, ja tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma!” 

Aga Issand tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid. Ja Issand ütles: „Vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel, ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha! Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks!” 

Ja Issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata. Seepärast pandi sellele nimeks Paabel, sest seal segas Issand ära kogu maailma keele ja sealt pillutas Issand nad üle kogu maailma.”

 

Mis edasi sai ...

Inimesed olid maailma ära rikkunud, kuid Jumalal oli plaan, kuidas seda parandada. See plaan sai alguse Noa lapselapselapse … (jne), lapsest, Aabramist.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 12.

Kas sa teadsid ...?

Astmiktorn (tsikuraat)  Arheoloogid on Kesk-Aasiast leidnud kõrgete, astmeliste tornide varemeid. Paabeli torn oli hiigelsuur sedalaadi torn.  

Taevale lähemale  Torni ehitajad arvasid, et nad saavad Jumalale lähemale, kui nad on kõrgemal ja taevale lähemal. Meie teame, et me ei vaja selleks torni! Jumal on öelnud, et me saame Teda rohkem tundma õppida uskudes ja kuuletudes Tema Sõnale. 

Paabel  Torni ehitades tulid inimesed esimest korda nii suurel hulgal kokku, et Jumalale vastu hakata. Kui Jumal muutis neil üksteisest arusaamise raskeks, siis hakati linna kutsuma „Paabeliks“, mis heebrea keeles kõlab sarnaselt sõnaga, mis tähendab „segatud“.  Paabelist sai hiljem Babüloonia (vt 10. seiklust, “Jumala saadikud”).

 

Arutleme koos

Jagage oma juhendajaga mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid ja vaata veebilehelt, mida rääkisid Ruan ja tema ema Lin, kui nad lugesid koos seda piiblilugu.

 

Proovi järele 

Kirjuta selle Piibliloo kohta kodeeritud sõnum oma perele ja sõpradele. Kodeerimissüsteemid võivad näiteks olla järgmised:

 • Asenda iga täht tähestikus 5 tähe võrra tagapool oleva tähega, nt a=e, b=f, c=g jne.

või

 • Asenda iga täht numbriga,  näiteks a = 1; b = 2; c = 3 jne

Kui sulle hakkas koodidega mängimine meeldima, siis võid proovida ka keerulisemaid koode välja mõelda, näiteks ajades tähed veel rohkem segi või asendades need märkide või sümbolitega.

Tutvu morsetähestiku või semaforisüsteemiga (lippude abil edastatavad sõnumid) ja kasuta neid sõnumi kirjapanemisel.

Kirjuta selle piiblitunni kuldsalm oma koodi abil üles ja lase kellelgi teisel välja nuputada, mis sa kirjutasid. Siis proovi teiste koostatud kodeeritud tekstide koodid lahti murda, et saaksid teada, mis nemad kirjutasid.

 

Räägi Jumalaga

Palu, et Jumal aitaks sul hoida oma mõtted täna Tema juures.