Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

11. SEIKLUS: Jeesus Jumala Poeg

Paksus kirjas märgitud lugu on põhiloona kirjas raamatus Suur Piibliseiklus

11. seikluse piiblilood

Üks meie hulgast                 Jh 1:1–14

Uskuda võimatut                    Lk 1:26–38

Head uudised!                      Lk 2:8–20

Ole valmis                               Lk 3:2b–16

Tunne oma vaenlast             Mt 4:1–11

 

ALUSTA - sissejuhatus sellesse piibliloosse

Lõpuks ometi täitus Jeesuse sünniga tõotus, mille Aabraham sai peaaegu 2000 aastat tagasi. Luukas toob meile sellest sündmusest detailse ja Johannes teoloogilise jutustuse, milles mõlemad asetavad Jeesuse sünni Vana Testamendi konteksti. Johannes, kasutades kreeka filosoofia kontseptsiooni ja keelt ning Luukas, kaasates Siimeoni palve (Luuka 2:32), rõhutavad, et Jeesus tuli kõigi inimeste jaoks. Mõlemad (ja ka Matteus) näevad Jeesust igavese Sõnana jagamas Jumala olemust, ja täieliku inimesena (Sõna ja liha), Maarja lapsena, pärinemas sugupuust, mis ulatub tagasi Aadamani (Luuka 3:23-38).

Jumal otsustas Johannese ja Jeesuse emadeks kasutada üsna omapärast valikut – Eliisabeti ja Maarjat. Mõlemad pühendasid endid Jumala eesmärgile ilma, et oleksid lõpuni aru saanud, kuidas see kõik sündida saab. Jeesuse sünd, mis ajaloo mastaapides oli tohutult oluline, leidis aset väga tavalise lauda tingimustes. Esimesed inimesed, kes Temaga kohtusid, olid karjased, ja vaatamata sellele, et Jeesus oli ainult väike beebi, muutis see kohtumine nende elu.

Ristija Johannes, sarnanedes nii välimuselt kui sõnadelt natuke Vana Testamendi prohvetitele, loob silla Vana ja Uue Testamendi sündmuste vahele ja, olles tõotatud eelkäijaks Jeesusele, viib täide ettekuulutuse (Luuka 3:4-6). Jeesuse hilisem ristimine ja kiusatused samastavad Ta meiega, jagades meie inimlikkust ja füüsilist nõrkust. Sõda saatanaga, mis saab siin alguse, jätkub erineval moel kogu Jeesuse elu jooksul.

 

ÜHENDA selle seikluse viis lugu 

11. seikluse viis lugu jagunevad kahte gruppi: Jeesuse sünd ja Tema teenimise algus, mil nad koos oma tädipoja Johannesega olid mõlemad umbes 30 aastat vanad. Suure Piibliseikluse raamatus oleval pildil (lk 69 ja 70) lahutab jõgi neid kahte ajaperioodi, eraldades Jeesuse sünnilood täiskasvanu elust.

Esimesed kolm lugu

Põhilooks on Jeesuse sünd - seda on vaadeldud Suure Piibliseikluse raamatus. Sa võid alustada selle looga ja seejärel vaadata Johannese sissejuhatust Jeesuse isikule ning Luuka kirjeldust Maarjast, kellele ilmus ingel sõnumiga lapsest.

Võid ka alustada hoopis ingli ilmumisega Maarjale; jätkata karjaste külaskäiguga lapse juurde ja uurida seejärel Johannese evangeeliumi, mõistmaks, kes Jeesus on.

Või läbida lood selles järjekorras nagu need on antud 11. seikluses.

Ükskõik millise järjekorra ka valid, annab see võimaluse vaadelda toimunut ja leida nende sündmuste taga olev tähendus. Püüa mitte innustuda detailidest sedavõrd, et jääd ilma selle hämmastava ja võimsa loo tuumast – Jumal tuli siia ühena meist. Kes on Jeesus? Seda üliolulist küsimust saad uurida selles ja järgmistes seiklustes.

Neljas ja viies lugu

Liikudes ajas 30 aastat edasi, tutvustab teine grupp lugusid seda, kuidas Johannes inimesi Jeesuse tulekuks ette valmistas ning kuidas Jeesus ristimisest läbi minnes, palvetades ja paastudes valmistus inimestele Jumalast rääkima.

Inglid ja Johannes andsid teada sellest, et on tulemas Jumala Poeg, Messias, kes päästab Jumala rahva. Jeesus naaseb kõrbest ilma, et oleks oma vaenlase trikkidele ja pakkumistele järele andnud – ja Tema töö on pooleli…

 

MÕTISKLE: Milline tähendus on sellel seiklusel täna?

Johannese sõnumiks oli:

  1. Parandage meelt – pöördudes tagasi Jumala juurde ja väljendage oma otsust tegudes. Ei piisanud sellest, et ütled ‘palun vabandust’: meeleparandus pidi väljenduma valedest tegudest hoidumises ja õigete valikute tegemises.
  2. Lase ennast ristida – vee kasutamine puhastumise märgina oli juutide jaoks tuttav idee. See väljendas tõsist meeleparandust. 

Tänapäeval võib lastel ristimise kohta palju küsimusi olla. Kui sa pole ise lapsevanem ja lapse perekond kuulub kristlikku uskkonda, on parem, kui palud lapsel sellest teemast oma vanematega rääkida. Kui see variant ei sobi, siis rõhuta lapse jaoks seda, mida enamus kristlasi tänapäeval usub: ristimine on märgiks sellest, et oled valinud Jeesuse järgimise, ehkki ristimise läbiviimisel võib esineda erinevusi. Erinevatel kirikutel on erinevad traditsioonid ja ristimisviisid. Võib-olla on sul koos lapsega võimalik ristimist näha ning seejärel vestelda, võrreldes nähtut sellega, mida Johannes tegi.

Johannese evangeeliumi esimene peatükk on kujunditelt rikas (ära üllatu kui lapsed saavad sellega sinust paremini hakkama!). Võtmesõnadeks on:

  • Sõna: suhtlev Jumal, kelle sõna peale saab maailm alguse. Kuna Jeesus on Jumal, oli Ta maailma alguse juures samuti kohal.
  • Valgus: Jeesus särab maailma pimeduses.
  • Jeesus hüljatakse selle maailma poolt, mille Ta lõi.
  • Jeesus pakub uussündi kõigile, kes Temasse usuvad.
  • Jeesus on Jumal ja inimene. Kui Ta sai inimeseks, oli Ta siiski Jumal, kellele kuulus kogu võim ja Jumala omadused.

 

LEIA teemad, mis võivad selles seikluses esile kerkida

Neitsistsünd

Maarja võis jääda rasedaks Püha Vaimu väest. Kui sinu laps küsib seksi kohta, räägi temaga läbimõeldult ja ausalt. Selgita, et see polnud tavaline olukord ja Maarja ei jäänud rasedaks loomulikul teel. Seetõttu polnud ka see laps tavaline. Toimunu on saladus ja me ei pea alati mõistma kuidas, ning miks Jumal teeb asju nii, nagu Ta teeb.

Ära satu paanikasse: paljud noored inimesed ei pruugi midagi küsida.  Enamasti aktsepteerivad nad imesid palju kergemini kui täiskasvanud!

Kiusatus

Vahetult enne oma avaliku teenimistöö algust sattus Jeesus vastamisi saatanaga. Ajastus on tähelepanuväärne.

Mis oli selle keskmes? Mõtle Eedeni aia sündmustele, kus saatan oli vastamisi esimese inimesega – ja Aadam kukkus läbi (1. Moosese 3:6). Paulus räägib Jeesusest kui teisest Aadamast – sellisest, kes ei kuku läbi (Roomlastele 5:12-19).

Kõigis kolmes kiusatuses teeb Jeesus selgeks, et Ta ei lase ennast vaenlase poolt käsutada. Ta kasutab vastamiseks sõnu Piiblist. Saatan kiusab Jeesust asjadega, mis on ajutised, dramaatilised ja laiale avalikkusele nähtavad. Võrdle seda Jeesuse tulevase ülesandega, mis algab ‘inkognito’, on suunatud nõrkadele, alamatele ja toob jääva kuningriigi neile, kes väärtustavad isekuse ja ahnuse asemel alandlikkust ja heldust.

 

RÄÄGI: Räägi Jumalaga

Ingel Gaabrieli külaskäiguga Maarja juurde, inglite kuulutuse ja lõpuks (nagu Johannes selgitab) Jeesuse, maailma Valguse sünni kaudu, murrab taevas ennast maa peale. On oluline meenutada seda sündmust aastaringselt, mitte ainult mõned päevad aastas, kuigi sinu juhendatav laps võib olla jõululooga vägagi tuttav.

Palu lapsel süüdata küünal ja seda vaadates tänada Jumalat selles eest, et Ta saatis Jeesuse, maailma Valguse. Kui lapsel on muresid või hirme, siis meenuta talle, et Jeesus tuli meie pimedust valgustama. Palu, et Ta võiks sinu lapse elus särada.

(Ole teadlik ohutusest ja õpeta oma lastele põhilisi ohutusnõudeid. Kui oled lõpetanud, pane küünal ära ja ära jäta seda järelvalveta põlema. Kui kasutad teeküünlaid, pea meeles, et vaha on peale leegi kustumist mõnda aega veel vedel. Kasuta tikke vastutustundlikult ja ära jäta neid laiali.)

 

11. seiklus:  Jeesus, Jumala Poeg

ÜKS MEIE HULGAST

Kuidas sa väljendad teistele inimestele, et sa neid armastad? Kas oskad välja tuua viis erinevat moodust armastuse väljendamiseks? Milline nendest sulle endale kõige rohkem meeldib?

Kuidas teised inimesed väljendavad armastust sinu vastu? Kas oskad välja tuua viis erinevat moodust? Milline nendest sulle endale kõige rohkem meeldib?

Kuidas Jumal väljendab oma armastust sinu vastu? Kas oskad välja tuua ühe väga imelise mooduse, kuidas Tema on seda väljendanud?

Alusta seda seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi Johannese 1:14.

“Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.”

 

Jutujärg…

Alates sellest, kui Aadam ja Eeva ei kuuletunud Jumalale Eedeni aias (esimeses seikluses), on Jumal püüdnud välja töötada plaani, et tuua inimesed enda juurde tagasi. Prohvetite raamatutes on ettekuulutused suure Päästja saabumisest. Evangeeliumites aga kohtame me teda: Jeesust, Jumala Poega, kaua oodatud Messiat, kes tuli Jumala armastuse ja hea sõnumiga. See hea sõnum ei olnud ainult juutidele, vaid kõigile inimestele. Johannese evangeeliumis nimetab evangeeliumi kirjutaja Jeesust Sõnaks, sest Jumal kõneleb Jeesuse kaudu.

Nüüd lugege koos Johannese 1:1–14.

“Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud.

Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes, see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. 

Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast.  Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.”

 

Mis edasi sai…

Kes on Jeesus? Johannes vastab sellele küsimusele juba oma evangeeliumi alguses. Edaspidi kirjeldab ta, kuidas see väljendub Jeesuse elus. Johannes näitab, kuidas Jeesuse olemus väljendub tema tegudes ja sõnades ning tema käitumises inimestega. Ta kirjutab imedest, mida Jeesus tegi, ja kuidas nendest ilmnes, et Ta on Jumala Poeg. Ka on evangeeliumis kirjas pikad vestlused, kus Jeesus räägib olulistest asjadest enda kohta ja selle kohta, mida Jumal teda saatis tegema.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu „Suur Piibliseiklus“, lk 72. 

 

Kas sa teadsid…?

Kes on Jeesus?

Üheteistkümnendast seiklusest võib leida mitmeid Jeesuse erinevaid nimesid, tiitleid ja piltlikke väljendusi tema kohta, näiteks Sõna ja Valgus esimeses seikluses ning Kristus, Päästja, Immaanuel, Kuningas, Juutide Kuningas, Jumala Poeg järgmistes seiklustes. Kõik need nimed koos aga kinnitavad, et Jeesus on Jumala Poeg, kes oli oma Isa Jumalaga koos juba maailma loomisel; Ta on Võitu, kelle tulekut Jumal on tõotanud; Ta on kõige kuulsamate ja austatumate Iisraeli kuningate järeltulija, kes on tulnud rajama igavest Jumala Riiki, kus valitseks rahu ja õiglus.

Kirjutaja

Johannes oli üks kaheteistkümnest Jeesuse lähimast sõbrast ja järgijast. Tema raamatus või „evangeeliumis” (‚hea sõnum’) on mitmeid lugusid, mida ei ole teistes evangeeliumites. 

Dateering

Alguses levisid jutud Jeesusest ainult suuliselt ühelt inimeselt teisele. Markuse evangeelium oli ilmselt kõige esimene, kus need lood kirja pandi. See oli umbes aastal 60 pKr. Teised kolm evangeeliumi kirjutati ilmselt 20–30 aastat hiljem.

Räägi Jumalaga

“Jumal, need sõnad Piiblis on Sinult ja ma tahan kuulata, mida Sa mulle räägid. Aita mul palun kuulata ja siis Sind usaldada ja Sinule kuuletuda.”

 

Arutleme koos

Jaga oma juhendajaga mõtteid ja küsimusi, mis seda piiblilugu uurides tekkisid. Veebilehelt saad vaadata, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele…

Palu oma juhendajal või mõnel sõbral lugeda sulle valjusti seda osa Piiblist. Sina püüa samal ajal lugeda kokku kui mitu korda on kasutatud sõna ‘valgus’.

Meisterda endale küünlahoidja meenutamaks, et Jeesus on “tõeline valgus”.

Vaja läheb: joogiklaasi või puhast purki (umbes 8 cm kõrgune); klaasivärve ja väikest pintslit; teeküünalt, tikke ja peenikest küünalt teeküünla süütamiseks.

1. Kaunista klaas või purk klaasivärvidega. Võid joonistada mustreid, maalida lihtsa pildi ja kirjutada piibisalmi.

2. Kui värvid on kuivanud, aseta teeküünal purgi põhja ja süüta see pikkade tikkude abil.

3. Aseta purk tulekindlale pinnale, kust see maha ei kuku.

Jälgi küünlavalgust, mis särab läbi sinu joonistatud mustrite, ja meenuta, kes on maailma Valgus. Jeesus tuli valguseks, mis paistab pimeduses. Jeesus tuli näitama inimestele seda, kuidas nad elama peavad. Kui me järgime Jeesust, näitab Tema meile õiget suunda. Tema on meie jaoks nagu valgus.

Sa võid teha mitmeid küünlahoidjaid selleks, et kinkida neid oma perele või sõpradele ja rääkida neile Jeesuse valgusest.

 

 

11. seiklus:   Jeesus, Jumala Poeg

USKUDA VÕIMATUT

Milline näeb sinu arvates välja ingel? Millest sa ingli ära tunneksid, kui teda näeksid?

 Kui Piiblis kirjeldatakse inglite ilmumist tavalistele inimestele, siis tihti inglid ütlevad: „Ärge kartke!”  Miks nad sinu arvates nii ütlevad?

Kas sina tahaksid näha inglit või kohtuda temaga? Miks või miks mitte?

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi Luuka 1:32.

“Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni.”

 

Jutujärg...

Sakarias ja ta naine Eliisabet armastasid ning teenisid Jumalat. Kahjuks polnud neil lapsi ja nüüd olid nad lapsesaamise jaoks saanud juba liiga vanaks. 

Sakarias oli preester. Ühel päeval,kui ta oli templis, ilmus talle ingel ja ütles, et Eliisabet saab varsti lapse, kellele nad peavad nimeks panema Johannes. Ingel ütles, et Johannesest saab vägev Jumala teenija. Sakarias ei suutnud seda uskuda! Seepeale ütles ingel, et kuna Sakarias ei usu, ei saa ta lapse sündimiseni enam rääkida. Varsti peale seda sündmust avastas Eliisabet, et ta ootab last. Aga vahepeal juhtus veel midagi…

 

Lugege koos Luuka 1:26–38.

“Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: „Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!” Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. Ja ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. 

Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu.” 

Aga Maarja küsis inglilt: „Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?” Ja ingel vastas talle: „Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks. Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on pojaootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks, sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu.”

Aga Maarja ütles: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!” Ja ingel läks ära tema juurest."

 

Mis edasi sai...

Erinevalt Sakariasest, uskus Maarja seda, mida ingel talle rääkis. Ta läks Eliisabetile, oma tädile, külla, et temaga häid uudiseid jagada. Eliisabet teadis, et Maarja laps oli eriline. Maarja laulis Jumalale tänuks imelise kiituslaulu. Ta teadis, et tema laps oli Jumala tõotuse täitumine. Kolm kuud peale Maarja külaskäiku sündis Eliisabetile poeg, Johannes. Sakarias kirjutas, et tema poja nimeks peab saama Johannes. Seejärel sai ta kohe kõnevõime tagasi ja hakkas Jumalat ülistama. rääkida ja kiita Jumalat. Ta mõistis, et Johannes oli see Vanas Testamendis ettekuulutatud prohvet, kes valmistab inimesi ette Jeesuse, Messia, tulekuks.  Johannes kasvas ja Jumala Vaim oli teimaga.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 72. 

 

Kas sa teadsid…?

Maarja oli teismeline ja polnud veel abielus, kui ingel Gaabriel teda külastas ja rääkis talle, et Jumal on ta oma Poja emaks valinud.

Joosep oli puusepp Naatsareti linnast, kellega Maarja plaanis abielluda. Hiljem ilmus ingel unenäos ka Joosepile ja ütles talle, et ta abielluks Maarjaga ning et laps, keda Maarja kannab, on Jumala poeg. 

Eliisabet oli Maarja sugulane, kes oli samuti lapseootel ja kelle laps sai suurena tuntuks kui Ristija Johannes. Tema sünnilugu saad lugeda Luuka 1:5–25; 57–66.

 

Räägi Jumalaga

“Kallis Jumal, tahaksin väga teada, mida Sa tahad, et ma Sulle teeksin?”

 

Arutleme koos. 

Jaga oma juhendajaga mõtteid ja küsimusi, mis seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele...

Pane ingel ilmuma!

Vaja läheb: valget paberilehte, valget vahapliiatsit või küünalt, tumedates toonides vesivärvi (pulbervärv või valmissegatud värv); suurt pintslit; katteid tööpindade ja sinu riiete kaitseks; pärast tööd palju sooja seebivett kõige puhastamiseks.

Kuna see on päris määriv tegevus, kata kinni kõik, mis kardab määrdumist.

  • Joonista küünla või rasvakriidiga paberile ingel.
  • Tee jooned üle mitu korda, et need oleks kaetud piisava hulga vahaga, kuigi valgel paberil on vaha raskesti näha.
  • Nüüd kata vesivärvidega kogu paber ülalt alla. Seda tehes ilmub paberile ingel!

Kas sul on meeles, mida ingel ütles Maarjale ilmudes?

 

11. seiklus:   Jeesus, Jumala Poeg

HEAD UUDISED!

 

11. seiklus:   Jeesus, Jumala Poeg

OLE VALMIS

Oled sa kunagi puhastanud teed lehtedest või lumest? Või oled näinud, kuidas buldooser murrab läbi metsa või lumesahk puhastab tänavat?

Kujutle, et keegi väga tähtis isik on külastamas sinu riiki. Ja sinu ülesandeks  on kõik tema tulekuks ette valmistada! Ilmselt on vaja peale teede puhastamise teha veidi rohkem tööd! Kuidas aga võiksid olla kindel, et kõik vajalikud ettevalmistused selle isiku saabumiseks saavad tehtud?

Sinu Väga Tähtis Isik on kohale jõudnud! Milline võib sinu arvates see hetk välja näha?

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi Luuka 3:16.

“Siis vastas Johannes kõikidele: „Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma.””

 

Jutujärg...

Ristija Johannes elas üksildases paigas kõrbes. Just seal kõnetas teda Jumal öeldes, et Johannes peab hakkama inimestele rääkima, et on tarvis Jumala poole tagasi pöörduda. Selle evangeeliumi autor Luukas kasutas Johannese kirjeldamiseks prohvet Jesaja sõnu Vanast Testamendist.

Luukas soovis inimestele teada anda, et Johannes on Jumala poolt tõotatud eriline sõnumitooja, kes valmistab teed Jumala sulasele, Jeesusele, kelle tulekut Jumal oli tõotanud.

Lugege koos Luuka 3:2–16.

“Jumala sõna sai Sakariase poja Johannese kätte kõrbes. Ta käis läbi kogu Jordani ümberkaudse maa ja kuulutas meeleparandusristimist pattude andeksandmiseks, nagu on kirjutatud prohvet Jesaja sõnade raamatusse: „Hüüdja hääl on kõrbes: Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad! Kõik kuristikud täidetagu ning kõik mäed ja kingud tasandatagu, ja kõverikud saagu sirgeks, ja mis konarlik, siledaks teeks, siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet!”

Johannes ütles nüüd rahvale, kes oli tulnud, et lasta ennast temal ristida: „Rästikute sugu, kes teid on hoiatanud põgenema tulevase viha eest? Kandke nüüd meeleparandusele kohaseid vilju ja ärge hakake iseenestes ütlema: „Meie isa on ju Aabraham.” Sest ma ütlen teile: Jumal võib neist kividest äratada Aabrahamile lapsi. Kirves on juba pandud puude juurte külge. Iga puu nüüd, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle.” 

Rahvahulgad küsisid Johanneselt: „Mis meil siis tuleb teha?” 

Aga tema kostis: „Kellel on kaks särki, jagagu sellele, kellel ei ole, ning kellel on toitu, tehku niisamuti!” Ent ka tölnereid tuli, et lasta ennast ristida, ja nemad ütlesid: „Õpetaja, mis meil tuleb teha?” Tema ütles neile: „Ärge nõudke rohkem, kui teie jaoks on seatud!” 

Aga temalt küsisid ka sõjamehed: „Ja meie, mis meil tuleb teha?” Tema ütles neile: „Ärge tehke kellelegi liiga, ärge olge väljapressijad, leppige oma palgaga!” 

Rahvas oli täis ootust ja kõik mõtlesid oma südames, et ehk Johannes ongi Messias. Siis vastas Johannes kõikidele: „Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.”

 

Mis edasi sai...

Johannes rääkis inimestele Jumala heast sõnumist mitmel erineval moel. Ta rääkis ka valitseja Heroodesele, et too elab valesti. Seepeale pani Heroodes Johannese vangi. Enne kui see kõik juhtus, oli Johannes ristinud palju inimesi, kes soovisid pöörduda oma pattudest ja alustada elu koos Jumalaga. Ühel päeval tuli ka Jeesus Johannese juurde ja sai ristitud. See oli märgiks, et Tema elu kuulus Jumalale.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus lk 72. 

Kas sa teadsid…?

Ristija Johannes Johannese roll (mida kuulutati ette umbes 800 aastat varem) oli valmistada teed inimesele, kes saab temast palju tuntumaks. Johannes muutus juudi usujuhtide seas ebapopulaarseks kui ütles, et pole põhjust arvata, et juudid on Jumala lemmikud lihtsalt seepärast, et nad on juudid (Aabrahami järeltulijad). Jumala soosing tuleb siis, kui inimesed parandavad meelt ja kuuletuvad.

Meeleparandus ja pöördumine Johannese sõnum inimestele oli, et nad peavad oma patte kahetsema, meelt (mõtteviisi) muutma ja pöörduma tagasi Jumala poole.

Ristija Kui inimesed kuulsid Johannese sõnumit ja soovisid muuta oma elu ning Jumalat järgida, siis astusid nad koos Johannesega Jordani jõkke.  Seal  tegi Johannes nad veega märjaks selle märgiks, et Jumal peseb maha kõik, mis nad on valesti teinud ja annab neile andeks. Sellist märjakstegemist nimetati ‘ristimiseks’ ja “Ristija” nime hakati kasutama Johannese hüüdnimena.

Messia Inimesed ootasid ja lootsid, et Jumal saadab siia maailma oma erilise saadiku, Messia. Alguses nad arvasid, et Ristija Johannes ongi see saadik, aga tema selgitas, et ta ei ole Messias. Johannese ülesandeks oli hoopis Messia tuleku ettevalmistamine.

 

Räägi Jumalaga

Kas on midagi, mille pärast peaksid Jumalalt andeks paluma? Võid kindel olla, et Ta annab sulle andeks.

 

Arutleme koos. 

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele...

Võta üks postkaart ja kirjuta Jumalale milline on praegu sinu suhe Temaga. Kui sa oled juba Jeesuse sõber, siis täna Jumalat kõige eest, mida Jeesus on sinu eest teinud. Kui sa pole kindel, siis kirjuta kaardile lihtsalt need mõtted, mis sul tekkisid seoses tänase piiblilooga.

Anna postkaart juhendaja kätte ja palu, et ta saadaks selle sulle mõne nädala pärast. Siis saad võrrelda, kas peale Suure Piibliseiklusega jätkamist mõtled samamoodi.

 

11. seiklus Jeesus, Jumala Poeg

TUNNE OMA VAENLAST

“Sinu ülesanne, mille pead vastu võtma, on…” Oled sa näinud mõnd filmi, kus kangelasele antakse täita eriline ülesanne?

Mida sa tead Jeesusest? Intervjueeri kedagi küsides temalt sama küsimust.

Kas sa tead, mis oli Jeesuse eriline ülesanne? (Pane oma vastus praegu kirja ja vaata, kas see on muutunud siis kui sa jõuad Suure Piibliseiklusega lõpule.)

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi Matteuse 3:17.

“..ja ennäe, hääl taevast ütles: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!””

 

Jutujärg...

Alguses ei tahtnud Johannes Jeesust ristida, vaid arvas, et Jeesus peaks hoopis teda ristima! Kuid Jeesus ütles Johannesele, et see on Jumala tahe. Kui Jeesus oli ristitud, siis tuli Püha Vaim taevast alla tema peale tuvi kujul, ja hääl taevast ütles: “See on minu armas Poeg” (Matteuse 3:17). 

Jeesus oli kauaoodatud Kuningas, Jumala Messias. Peale seda võimast kogemust juhtis Püha Vaim Jeesuse kõrbesse. Seal hakkas saatan teda kiusama, püüdes kõigutada tema usku Jumala sõnadesse ja juhtida teda eemale ülesandest, mille Jumal oli talle andnud.

 

Lugege koos Matteuse 4:1–11.

“Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. Ja kui ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli tema juurde ja ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks!” Aga Jeesus vastas: „Kirjutatud on: Inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.”Siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on: Sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel,

et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks.”Jeesus lausus talle: „Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi kiusata Issandat, oma Jumalat.” Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles talle: „Selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad.” Siis ütles Jeesus talle: „Mine minema, saatan, sest kirjutatud on: Kummarda Issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda!”

Siis jättis kurat Jeesuse rahule. Ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda.”

 

Mis edasi sai...

Peale seda kui Johannes oli vangi pandud, läks Jeesus Kapernauma linna Galilea järve ääres. Seal alustas Ta oma tööd, kutsudes inimesi tagasi Jumala juurde ja rääkides neile Jumala kuningriigist. Nii nagu prohvet Jesaja oli kuulutanud, sai Jeesusest särav valgus inimeste eludes. 

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus lk 72. 

 

Kas sa teadsid…?

Kurat või saatan Kreeka ja heebrea keeles tähendavad need sõnad ‘süüdistajat’ ja tähistavad kõike, mis on kuri ja Jumala vastu. Kurat on Jumala vaenlane ja ka Jumala rahva - nii täiskasvanute kui laste - vaenlane, püüdes kõiki panna eksima, et ta saaks neid Jumala ees süüdistada.

Kiusatus Saatan ahvatles Jeesust tegema asju, mis olid Jumala tahte vastased. Ta oli kaval, tark, veenev ja ohtlik, kuid Jeesus ei teinud pattu.

40 päeva ja ööd Mooses ja prohvet Eelija paastusid mõlemad 40 päeva siis, kui nende elus olid tähtsad ajad. Jeesuse ees oli ülesanne kuulutada inimestele Jumalast -see oli Tema elus väga tähtis aeg.

Paastumine tähendab elada teatud aja ilma toidu ja sageli ka ilma joogita.

 

Räägi Jumalaga

Palu Jumalalt tugevust jääda kindlaks olukordades, kus sind ahvatletakse tegema asju, mida sa ei peaks tegema.

 

Me kõik eksime vahel, aga tänu Jeesusele ei pea me neisse eksimise aegadesse kinni jääma.

“Tänu Sulle, Jeesus, et Sa ei loobu meist. Sina annad meile meie eksimused andeks ja me saame olla taas Sinu sõbrad.” 

 

Arutleme koos. 

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele...

Kas märkasid, mida Jeesus tegi iga kord kui Ta kiusatusse sattus? Ta ei hakanud vaidlema, vaid kasutas saatana soovitatud tegevustest keeldumiseks sõnu Piiblist.

Vaata oma Piiblist järele:

Muuda kivid leivaks: Jeesuse vastus on 5. Moosese 8:3

Las inglid kannavad Sind: Jeesuse vastus on 5. Moosese 6:16

Kummarda saatanat: Jeesuse vastus on 5. Moosese 6:13

Jeesusel polnud Piiblit kaasas! Ta teadis neid sõnu peast ja seepärast sai Ta neid saatanale vastamiseks kasutada.

 

Vali koos oma juhendajaga päheõppimiseks üks piiblisalm. (Üks kõige tuntuim salm Piiblist on Johannese 3:16.) Siis on sul sarnaselt Jeesusele need Jumala Sõnad alati kaasas.