Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

13. SEIKLUS: Mida Jeesus tegi

Paksus kirjas märgitud lugu on põhiloona kirjas raamatus Suur Piibliseiklus.

13. seikluse piiblilood

Jeesus toidab rahvahulga                 Luuka 9:10–20

Jeesus kõnnib vee peal                  Matteuse 14:22–33

Pime saab nägijaks                           Johannese 9:1–11

Haige saab terveks                            Markuse 5:1–13

Laatsarus elab                                  Johannese 11:38–44

 

 

ALUSTA - sissejuhatus sellesse piibliloosse

Jeesuse imeteod kinnitavad seda, et Jeesuses on Jumal tulnud maailma täiesti uuel moel. Need erinevad imeteod ilmutavad evangeeliumites peaaegu alati mõnd osa Jeesuse tõelisest olemusest.

5000 inimese toitmine meenutab Jumala hoolitsust ajal, mil Ta kõrbes rahvast mannaga varustas. See imetegu kuulub taevariigi õpetuse konteksti (Lk 9:11) ja on seotud Peetruse tunnistusega selle kohta, kes Jeesus on – ‘Jumala Messias’ (Lk 9:20). Kristus on “Messia” kreekakeelne versioon, mis tähendab ‘Võitut’.

Peale tormi mõistsid jüngrid, et Jeesus on Jumala Poeg (Mt 14:33). 

Pime mees näeb, et Jeesus peab olema tulnud Jumala juurest (Jh 9:33). Deemonid tunnevad Jeesuses ära Kõigekõrgema Jumala Poja, kellel on täielik meelevald (Mk 5:7). Marta, sarnaselt Peetrusele, näeb Jeesuses tõotatud Messiat, Jumala Poega (Jh 11:27). Laatsaruse ülesäratamine, väeline, empaatiast ja meelevallast tulvil lugu,  saab elavaks tähendamissõnaks sellest, mis Jeesust ennast on ees ootamas.

Imeteod näitavad seda, et Jumala kuningriik - tervenemise ja rahu ja elu aeg, mil kõik mis seisab Jumalale vastu, pühitakse ära -  on saabunud (vt Lk 11:20). See ei pruugi avalduda veel kogu oma täiuses – aga see on tõesti saabunud.

 

ÜHENDA selle seikluse viis lugu

Sinu üha täienevale pildile sellest, kes Jeesus on, lisab see seiklus pildi sellest milline on Tema kuningriik ja milles kutsub Ta oma järgijaid osalema. Kõik viis lugu näitavad Jumala kuningriigi avaldumist tegudes, kus Jeesus demonstreerib, et tal on meelevald tuua rahu, pääsemist ja tervenemist (vt Lk 4:18–19).

Iga selle seikluse lugu on iseseisev, seega võid järgida neid peatükke nii nagu need raamatus on toodud. Pane tähele, kuidas iga lugu toob välja Jeesuse väe ja iseloomu erinevaid külgi. Kõigi viie loo puhul võid hämmastuda, kui hea ja kaastundlik on Jeesus ja kuidas ainult Jumal on suuteline selliseid asju tegema. Üheskoos näitavad nad, et Jumalal on vägi kogu looduse, kõigi haiguste, puuete, kurjade vaimude ja surma üle.

Vaata raamatust lk 81 ja 82 olevat suurt pilti, kus on näha üks stseen igast loost ning selle maa-ala (lihtsustatud) kaart. Iga loo asukoht on tähistatud punase täpiga. Püüa piibliteksti abiga määratleda iga linna nimi või asukoht. Kui liigud lugudest läbi selles järjekorras nagu need Suures Piibliseikluses on antud, võiks see välja näha nii:

 • 1. lugu (‘Jeesus toidab rahvahulga’) leiab aset Betsaidas, paremal üleval (kirde suunas) Galilea järve nurgas.
 • 2. lugu (‘Jeesus kõnnib vee peal’) leiab aset öösel keset tormist Galilea järve.
 • 3. lugu (‘Pime saab nägijaks’) on kaugemal lõuna pool Jeruusalemmas, kuulsa Siilhoa tiigi läheduses.
 • 4. lugu (‘Haige saab terveks’) on tagasi Galilea järve kaldal, seekord kagus Gerasa aladel.
 • 5. lugu (‘Laatsarus elab’) leiab aset Jeruusalemma lähedal Betaanias. 

 

MÕTISKLE: Milline tähendus on sellel seiklusel täna?

Mõnikord võivad need lood mõjuda küll väga võimsatena, samas võib tunduda, et meie (või lapse) eluga on neil vähe seost. Jälgi, et laps ei paigutaks neid lugusid väljamõeldiste ja muinasjuttude maailma. Sellepärast on väga oluline kogu loovust kasutades püüda panna end iga loo sisse.

Näiteks: Laatsaruse tervendamise loos kujutle, et olid seal teistega koos Laatsarust leinamas. Mida sa näeksid, kuuleksid ja haistaksid? Kuidas oleksid end tundnud siis kui Laatsarus hauakoopast välja tuli? Mida oleksid siis teinud? Kui sa oleksid elanud naaberkülas, kas oleksid uskunud seda, mida inimesed sulle rääkisid? Mis oleks sind veennud?

Järgmine väljakutse seisneb püüdes siduda loetud lugu tänapäevase eluga. Võid jagada oma isiklikke lugusid sellest, kuidas Jumal on sinu ellu sekkunud siis, kui oled vajanud tervenemist või kaitset – või lugusid, mida oled leidnud internetist või kristlikest raamatutest. (Need ei pea olema dramaatilised!) Vanemate lastega võiksid rääkida sellest, kuidas Jumala vägi on nähtav tänapäeva maailmas. Sageli me ei märka asju, mida Jumal on tegemas, sellepärast on hea võtta aega ja mõtiskleda selle üle, kuidas võime näha Jumalat igal päeval tegutsemas.

Mõtiskle selle üle, kui hea oli Jeesus igas loos – Ta pani tähele olukorda ja tundis kaasa inimestele, kes selles olukorras olid. Seejärel aga sekkus Ta imeteoga. Ka meie võiksime püüda muuta harjumuseks selle, et paneme tähele  raskusi, milledesse inimesed satuvad – ja palume Jumalal selles olukorras teha nende heaks midagi erilist. Ta võib sind valida probleemi lahenduseks!

 

LEIA teemad, mis võivad selles seikluses esile kerkida 

Kus on see poiss siin näljase rahva loos?

Seda lugu kirjeldavad kõik evangeeliumid. Aga lapsed, kes tunnevad nt Johannese evangeeliumis olevat lugu, võivad imestada, miks need lood erinevad. Piibel (Jumala Sõna) pandi kirja paljude inimeste poolt – antud juhul panid Matteus, Markus, Luukas ja Johannes kirja selle, mida nemad sellest sündmusest kõige paremini mäletasid. Nad ei räägi üksteisele vastu, vaid Johannese on lihtsalt lisanud rohkem detaile.

Kui Jeesus suudab teha kõiki neid asju, sest Ta on Jumal, miks siis Jumal tänapäeval ei tervenda haigeid ega aita näljaseid ega kaitse inimesi õnnetuste eest?

Küsimus kannatustest on tohult lai ja on olemas palju kommentaare ning internetilehekülgi, mis aitavad sul seda küsimust enda jaoks selgeks mõelda. Pea meeles, et Jumal tegutseb küll ka tänapäeval– ehkki enamasti toimib Ta meie, inimeste kaudu (arstid, inimesed, kes aitavad vaeseid jne). Siiski on kindlasti ka aegu, kus igatseme Tema sekkumist ja Ta ei tee seda. Siin tuleb  olla eriti tundlik laste suhtes, kes on võib-olla palvetanud oma haige lähedase eest või kes on mures teleris nähtud loodusõnnetuste pärast.

Elame isekuse ja patuga rikutud maailmas ja selliseks pole Jumal kindlasti seda maailma loonud, vaid meie inimestena oleme ise selle  taoliseks teinud. Tuleb jätkata palvetamist, et Jumal muudaks asju ja õige on ka üheskoos püüda midagi muuta. Samuti on õige rääkida Jumalale sellest valust, mida tunneme, kui tundub, et meie palved ja soovid on jäänud vastuseta. (Psalmid on selliseid näiteid täis.)

Mis sai mehest, kelle sead need olid?

Tundub tõesti ebaõiglasena, et ühe mehe tervendamise pärast hävivad teised elusolendid. Võib-olla näitas Jeesus, et inimelu on palju enam väärt – sellise väärtuse andis ta mehele, keda kõik teised kartsid. Pea meeles, et tegelikult me ei tea, kuidas see lugu lõppes.

Aga vaesed sead?

See tundub samuti ebaõiglasena. Nad olid kaitsetud loomad, kellel polnud midagi tegemist sellega, mis juhtus Jeesus, kurjade vaimude ja selle mehe vahel. Inimesed, kes juhtunut nägid, tundsid samuti sigade pärast muret (s 16). Pole kerge selgitada küsimust, et Jeesus nagu ei  hoolinuks loomadest – kes olid ka Tema loodud. Aga me saame mõelda sellele, mida me Jumala kohta teame. Me teame, et Jumal hoolib kõikidest loomadest, kuna need on osa Tema ‘heast’ loodust. Kui Jumal andis Noale tõotuse tema maailma kaitsta, ei mõelnud Ta ainult sealolevaid inimolendeid, vaid ka kõiki loomi (1. Moosese 9:9-10). Aga seestunud mehe loos juhtunu on palju suurema tähendusega, kui suudame ette kujutada: siin toimus sõda üleloomulike headuse ja kurjuse jõudude vahel. Sigade ohverdamine tundus pigem olevat selle sõja õnnetu tagajärg.

Miks Jeesus ärritus kui Ta teadis, et Laatsarus tõuseb surnuist üles?

Jeesus oli inimene. Teame, et Jeesus oli selles peres sagedaseks külaliseks ja kurvastas kindlasti leinavate õdede ning sõprade pärast. Kuid Ta võis ärrituda, ka seepärast, et oli vastamisi oma vaenlase, surmaga, ning teadis, et ka rahva seas oli inimesi, kes ei uskunud vaid otsisid endiselt põhjuseid Tema toimimise või mitte-toimimise kritiseerimiseks.

 

RÄÄGI: Räägi Jumalaga

Jeesus väljendas armastust ja lahkust, mida Ta inimeste vastu tundis. Ta hoolis neist ja täitis nende vajadusi. Imeteod näitasid Tema väge looduse, haiguste ja isegi surma üle.

Kirjutage koos nimekiri pereliikmetest, sõpradest või ka neist, kelle kohta olete uudistes midagi kuulnud, kes samuti vajaksid Jeesuse lahkust.

Kui nimekirjas on vähemalt viis inimest, lase lapsel üks käsi tühjale paberile panna ja sõrmed harali ajada. Joonista paberile lapse käe kontuurid ja lõika siis see kujund välja. Vahetage osad ja lase lapsel oma käe ümber paberile kontuur joonistada. Selgita, et kavatsed kasutada neid paberkäsi Jumalaga rääkimiseks.

Kasutades inimeste nimekirja murra kokku üks paberist sõrm iga kord, kui sa ütled või mõtled neile palves. Palvetage kordamööda iga nimekirjas oleva inimese eest, paludes talle Jeesuse abi sellesse olukorda kus ta parasjagu on.  Kui sul on eestpalves üle viie inimese, voldi sõrmed vahepeal lahti ja jätka palvetamist sõrmi uuesti kokku voltides! Lõpeta palve tänades Jumalat Tema väe eest, mis suudab muuta olukordi.

 

13. seiklus     Mida Jeesus tegi

JEESUS TOIDAB RAHVAHULGA

Oled sa kunagi oma komme või krõpse sõbraga jaganud?

Mis juhtuks, kui prooviksid neid jagada terve oma klassi või kogudusega?

Kas sulle endale ka siis midagi jääks?

Mida kavatsed täna jagada?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Luuka 9:20.

Aga tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” Peetrus kostis: „Jumala Messias.”

 

Jutujärg …

Jeesus oli kuulsaks saamas! Ta oli teinud hämmastavaid asju: vaigistanud metsiku tormi; tervendanud haigeid inimesi; Ta oli isegi ühe noore mehe surnuist üles äratanud. Nüüd järgnesid inimesed Jeesusele igale poole kuhu Ta läks - põnevil, et näha Tema järgmisi tegusid ja innukalt kuulamas kõike mida Ta rääkis.

 

Lugege koos Luuka 9:10–20.

“Ja kui apostlid pöördusid tagasi, jutustasid nad Jeesusele, mida kõike nad olid teinud. Ja Jeesus võttis nad kaasa ning läks ära üksindusse, linna poole, mida hüütakse Betsaidaks. 

Aga kui rahvahulgad said seda teada, järgnesid nad talle. Ja Jeesus võttis nad vastu ning rääkis neile Jumala riigist ja parandas need, kel tervekstegemist vaja. 

Aga päev kaldus õhtule ja need kaksteist astusid ta juurde ja ütlesid talle: „Lase rahvahulk ära minna, et nad läheksid ümberkaudsetesse küladesse ja asulatesse öömajale ja toidupoolist otsima, sest me oleme siin tühjas paigas!” 

Ent tema ütles neile: „Andke teie neile süüa!” Nemad ütlesid: „Meil ei ole rohkem kui viis leiba ja kaks kala, olgu siis, et läheksime ja ostaksime toitu kogu sellele rahvale.” 

Neid oli ju ligi viis tuhat meest. Jeesus ütles siis oma jüngritele: „Seadke nad rühmiti istuma umbes viiekümne kaupa!” 

Ja nad tegid nõnda ja seadsid kõik maha istuma. 

Aga Jeesus võttis need viis leiba ja kaks kala, vaatas üles taevasse, õnnistas neid ja murdis ning andis jüngrite kätte rahvale ette panna. 

Ja nad sõid ja kõikide kõhud said täis. Ja nendest üle jäänud palakesi korjati kaksteist korvitäit. 

Kord, kui Jeesus palvetas üksildases paigas ja jüngrid olid koos temaga, küsis ta neilt: „Kelle ütlevad rahvahulgad minu olevat?” 

Nemad kostsid: „Ristija Johannese, mõned aga Eelija, mõned aga, et keegi muistseist prohveteist on üles tõusnud.” 

Aga tema küsis neilt: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?” Peetrus kostis: „Jumala Messias.”

 

Mis edasi sai…

Jeesus palus kaheteistkümnel jüngril mitte kellelegi rääkida sellest, et Tema on Messias. Kuid nüüdsest teadsid nad, et nende Sõber ja Õpetaja oli palju suurem kui nad olid siiani arvanud.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust “Suur Piibliseiklus”, lk 84. 

 

Kas sa teadsid...

Järgijad Jeesuse ajal oli palju usuõpetajaid, kellel olid järgijad või ‘jüngrid’. Need oli nagu õpilased, kes õppisid oma õpetajalt. Jeesus valis välja grupi, kuhu kuulus kaksteist jüngrit, kuid need mehed polnud ainsad, kes Teda järgisid. Suur rahvamass järgnes Jeesusele igale poole kuhu Ta läks.

Leib Kui Jeesus toitis rahvahulka, oli inimestel hea meel, et kõhud said täis, aga kindlasti mõtlesid nad ka 2. Moosese raamatu lugudele, mis rääkisid sellest, kuidas Jumal toitis oma rahvast kõrbes 40 aastat (alates sellest kui Mooses lahkus koos rahvaga Egiptusest).

Betsaida  oli kalameeste linn. Siit olid pärit Jeesuse järgijad Peetrus, Andreas ja Filippus.

 

Räägi Jumalaga

Järgmine kord, kui sööd leiba või kala, meenuta seda lugu Piiblist ja ütle Jumalale eriline tänu selle eest, et Tema hoolitseb ka sinu toidu eest.

 

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele...

Jeesus küsis oma sõpradelt: “Kelle teie ütlete minu olevat?”

Tee oma koguduses, koolis või tuttavate seas väike uuring, keda inimesed seal arvavad Jeesuse olevat. Kasuta allolevaid küsimusi või koosta enda küsimused. Ära unusta neile küsimustele ka ise vastata.

 

1 Kas oled kuulnud Jeesuse nime?

2 Kui vana sa olid, kui sa esimest korda seda nime kuulsid?

3 Kui palju sa Jeesusest tead?

 • Mitte palju
 • Vähe
 • Natuke
 • Palju
 • Tean kõike

4 Millal Jeesus siin maa peal elas?

5 Kus Jeesus siin maa peal elas?

6 Kes sinu arvates Jeesus on?

 • Ei midagi erilist
 • Hea inimene
 • Kõige parem inimene
 • Jumala Poeg

7 Kui sa tahaksid Jeesusest rohkem teada saada, siis mida sa peaksid selleks tegema?

 • Küsima kelleltki, kes Teda tunneb
 • Lugema Piiblit
 • Käima kirikus
 • Palvetama

 

 

13. seiklus     Mida Jeesus tegi 

JEESUS KÕNNIB VEE PEAL

 

 

13. seiklus     Mida Jeesus tegi

PIME SAAB NÄGIJAKS

Kui sa elaksid Jeesuse ajal, siis milliseid asju kuuleksid Teda ütlemas?

Mida näeksid Jeesust tegemas?

Mida sa Jeesuselt endale paluksid?

(Vihje: sa võid seda ju praegu paluda!)

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Johannese 9:33.

“Kui tema ei oleks Jumala juurest, ei suudaks ta teha midagi.”

 

Jutujärg…

Johannese 8:12 ütleb Jeesus: „Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.” Ühe inimese jaoks sai see väga imelisel moel tõeks!

 

Lugege koos Johannese 9:1–11.

“Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saadik pimedat inimest. 

Ja ta jüngrid küsisid temalt: „Rabi, kes on teinud pattu, kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana?” 

Jeesus vastas: „Ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. 

Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud, niikaua kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha. 

Kuni mina olen maailmas, olen ma maailma valgus.” 

Nende sõnade järel ta sülitas maha ja tegi süljest muda ning võidis mudaga tema silmi 

ja ütles talle: „Mine pese end Siiloahi tiigis!” „Siiloah” on tõlkes „Läkitatu”. Siis pime läks ja pesi ning tuli tagasi nägijana. 

Siis ütlesid naabrid ja need, kes teda seni olid kerjusena näinud: „Eks see ole sama mees, kes istus ja kerjas?” 

Ühed ütlesid: „Jah, ta on seesama,” ja teised: „Ei, ta on vaid tema sarnane.” Tema ise ütles: „Mina olen seesama.” 

Siis nad küsisid: „Kuidas sinu silmad avanesid?” 

Tema vastas: „Inimene, keda nimetatakse Jeesuseks, tegi muda ja võidis mu silmi ja ütles mulle: „Mine Siiloahi tiigi äärde ja pese end!” Kui ma siis läksin ja pesin, saingi nägijaks.”

 

Mis edasi sai…

Mõned juutide juhid ei uskunud, et Jeesus võib selliseid asju teha. Nad küsisid mehe vanematelt üle, kas see mees ikka tõesti oli pime. Seejärel proovisid nad panna meest Jeesuse vastu rääkima – aga see ei õnnestunud. Lõpuks jätsid nad ta rahule, kuid keelasid tal minna juutide tavalistesse kohtumispaikadesse. Hiljem leidis Jeesus selle mehe, kes nüüd esimest korda suutis Teda oma silmadega näha, ja mees ütles: “Issand, ma usun Sinusse!”

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust “Suur Piibliseiklus”, lk 84.

 

Kas sa teadsid...

Kerjaja Jeesuse ajal oli meditsiiniabi väga algelisel tasemel. Paljud inimesed ei saanud ravi. Pime mees ei olnud võimeline tööd tegema ja seepärast oli sunnitud endale toidu hankimiseks raha kerjama.

Siiloahi tiik oli osa Jeruusalemma veevarustusest, voolates läbi tunneli, mille kuningas Hiskija ehitas 2700 aastat tagasi. See on kasutusel ka tänapäeval!

Sülg Arvatakse, et sülg võib tervendada – kuid palun ära püüa ise muda süljega segada ning seda kellelegi silma panna!

 

Räägi Jumalaga

Vooli plastiliinist üks tähestiku täht. Räägi Jumalaga kellestki, millestki või mingist paigast, mis algab selle tähega.

 

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele...

Joonista neli paari silmi:

 • Üles vaatavad
 • Alla vaatavad
 • Kõrvale vaatavad
 • Otse ette vaatavad

 

Vaata üksteise järel igat silmapaari ja mõtle, mida piibliloost kuulsid.

Üles vaatavad silmad: meenuta mida Jeesus pimedale mehele tegi. Vaata üles Jeesusele ja kiida Teda.

Alla vaatavad silmad: kui hoiad silmad lahti, siis märkad, et alla vaadates näed iseennast. Mida sina Jeesusest arvad? See mees, kes nüüd võis esimest korda näha, ei kahelnud Jeesuses. Sina võid paluda, et Jumal aitaks sul ära tunda, kes Jeesus tõeliselt on.

Kõrvale vaatavad silmad: vaata maailma ja inimestele. Jeesus nägi, et pime mees vajas abi. Palu kellegi eest, keda tead vajavat Jeesuse abi.

Otse ette vaatavad silmad: vaata ette tulevikku. Mees, kes sai nägemise, sai ka täiesti teistsuguse elu – tema jaoks oli kõik muutunud. Isegi siis, kui teised tema elu raskeks tegid, oli ta täis usku Jeesusesse. Palveta sellel nädalal ette tulevate toimetuste eest ja nende muutuste eest, millega sa kohtud.

 

 

13. seiklus Mida Jeesus tegi

HAIGE SAAB TERVEKS

Kas sinu arvates inimesed saavad muutuda?

Kuidas sina oled möödunud aasta või möödunud viie aasta jooksul muutunud?

Mõtle mõnele heale sõbrale. Kuidas on tema muutunud selle aja jooksul, mil sa teda tundnud oled?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Markuse 5:19.

“Ent Jeesus ei lasknud teda jääda, vaid ütles talle: „Mine koju omade juurde ja kuuluta neile, mida kõike Issand sulle on teinud ja et ta sinu peale on halastanud!””

 

Jutujärg…

Jeesus oli parasjagu oma sõpradega paadis, järve ületamas, kui algas kohutav torm. Ja Jeesus suutis selle tormi peatada lihtsalt oma sõnaga! Nad ületasid järve ja jõudsid turvaliselt kaldale.

 

Lugege koos Markuse 5:1–13.

“Ja nad tulid järve vastaskaldale gerasalaste maale. 

Ja kohe, kui Jeesus oli paadist välja astunud, tuli talle vastu hauakambritest tulnud rüveda vaimuga inimene, 

kelle eluase oli hauakambrites ja keda keegi polnud iial saanud isegi ahelatega kinni pidada, 

sest meest oli küll korduvalt pandud jalaraudu ja ahelaisse, aga iga kord oli ta rebinud katki kõik ahelad oma küljest ja purustanud jalarauad, ning keegi ei suutnud teda taltsutada. 

Ööd ja päevad läbi viibis ta haudades ja mägedel, karjus ja tagus end kividega. 

Ja nähes kaugelt Jeesust, jooksis ta ja kummardas tema ette maha 

ja kisendas valju häälega: „Mis on mul sinuga asja, Jeesus, kõigekõrgema Jumala Poeg? Ma anun sind Jumala nimel, ära piina mind!” 

Sest Jeesus ütles talle: „Rüve vaim, mine sellest inimesest ära!” 

Ja Jeesus küsis temalt: „Mis su nimi on?” Ja ta ütles talle: 

„Leegion on mu nimi, sest meid on palju.” Ja ta palus Jeesust väga, et ta ei saadaks neid välja sealt maalt. 

Aga seal oli mäe peal suur seakari söömas. 

Ja nad palusid teda: „Saada meid sigadesse, et me läheksime nendesse!” 

Ja Jeesus andis neile loa. Ja kui rüvedad vaimud olid välja läinud, läksid nad sigadesse. Ja kari sööstis järsakult järve - neid oli ligi kaks tuhat - ning uppus järves.”

 

Mis edasi sai…

Kui linnarahvas nägi, et Jeesus oli selle mehe terveks teinud, hakkasid nad kartma! Nad palusid Jeesusel ära minna. Kuid varsti levisid uudised kõikjale, sest mees käis läbi kõik lähedal asuvad linnad, jutustades kõigile seda hämmastavat lugu, mis temaga oli sündinud.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 84.

 

Kas sa teadsid...

Surnuaed Kui inimesed surid, siis kasutati nende hauakambri või hauana looduslikku koobast või raiuti kalju sisse uus koobas.

Kurjad vaimud Mõnikord kohtus Jeesus inimestega, kelle elu oli saatana kontrolli all. Need inimesed tundusid kurjadena, ega suutnud endid ise kontrollida. Jeesus käskis kurjadel vaimudel nendest inimestest lahkuda (eksortsism). Jeesus näitas sellega, et Jumala vägi on palju suurem kurjuse väest. 

Palju Sõna, mida mees kasutas kurjade vaimude nimena, tähendab üksust Rooma armees, mida nimetati ‘leegioniks’. Leegionisse kuulus 6 000 meest!

 

Räägi Jumalaga

Jeesusel on vägi muuta elusid. Räägi Talle kõigest, mida tahad, et Tema sinu elus muudaks.

 

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele...

Kas sina usud vaimudesse?

Mõned inimesed ütlevad, et selliseid asju pole olemas. Mida sina arvad?

Piiblis on vaimumaailma kohta kirjutatud nii:

 • Vaimumaailm (mida me ei saa näha) on sama reaalne kui see maailm, mida me endi ümber näeme.
 • Vaimud on reaalsed. Johannese 4:24 öeldakse, et Jumal on vaim.
 • On olemas head vaimud ja kurjad vaimud.
 • Püha Vaim on Jumal ja Tema on kõigist vaimudest suurim.
 • Kui Jumala Vaim on meie sees, pole meil vaja karta kurje vaime. Jumala Vaim on palju vägevam.

 

Vaimumaailma kohta leida rohkem infot Piiblis nendest salmidest:

1. Johannese 4:4

Luuka 23:46

2. Timoteose 1:7

Apostlite teod 16:16–18

Luuka 10:17–20

 

 

 

13. seiklus Mida Jeesus tegi

LAATSARUS ELAB

Mida sa siiani oled Jeesusest teada saanud? Milliseid asju võis Jeesust teha, millega teised inimesed hakkama ei saanud?

Kui oleksid elanud Jeesuse ajal, kas oleksid siis olnud üks Tema järgijatest? Miks või miks mitte?

Kui keegi sinult täna küsib: “Kas sa oled Jeesuse järgija?”, siis mida sa vastaksid?

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Johannese 11:25

“Jeesus ütles talle: „Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb.”

 

Jutujärg…

Laatsarus oli koos oma õdede Marta ja Maarjaga Jeesuse väga head sõbrad. Ühel päeval jäi Laatsarus haigeks. Jeesust polnud seal ja Ta jõudis nende majja alles siis kui oli juba liiga hilja: Laatsarus oli surnud. Marta ja Maarja olid kindlad, et kui Jeesus oleks olnud nende juures kodus, oleks Laatsarus veel elus. Jeesuse saabudes kõik nutsid ja ka Jeesus hakkas nutma.

 

Lugege koos Johannese 11:38–44.

“Siis Jeesus ärritus eneses taas ja tuli haua juurde. Aga see oli koobas ja kivi oli selle peal. 

Jeesus ütles: „Tõstke kivi ära!” Surnu õde Marta ütles talle: „Issand, ta lehkab juba, sest on juba neljas päev.” 

Jeesus ütles talle: „Kas ma ei öelnud sulle, et kui sa usuksid, näeksid sa Jumala kirkust?” 

Siis nad veeretasid kivi ära. Aga Jeesus tõstis silmad üles ja ütles: „Ma tänan sind, Isa, et sa oled mind kuulnud. 

Mina küll teadsin, et sa kuuled mind alati, kuid ma ütlesin seda minu ümber seisva rahvahulga pärast, et nad võiksid uskuda, et sina oled minu läkitanud.” 

Ja seda öelnud, hõikas ta valju häälega: „Laatsarus, tule välja!” 

Surnu tuli välja, jalad ja käed mähistega mähitud, ja ta silmade ümber oli seotud higirätik. Jeesus ütles neile: „Päästke ta lahti ning laske tal minna!””

 

Mis edasi sai…

Paljud inimesed uskusid Jeesusesse, aga juutide juhid püüdsid Jeesust takistada. Nad tulid kokku ja hakkasid tegema plaane Jeesuse surmamiseks.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus” 84. leheküljel.

 

Kas sa teadsid...

Marta ja Maarja Need õed elasid Betaanias, külas, mis asus Jeruusalemma lähedal. Jeesus oli koos oma sõpradega neil külas käinud ja nende juures ka söönud, seega tundis Jeesus nende venda Laasarust hästi.

Lehkama Soojal maal hakkavad surnud kehad väga kiiresti lagunema. Marta teadis, et ta vend oli olnud hauas juba neli päeva ja see tähendas, et Laatsaruse keha oli hakanud lagunema ning haisema.

Tagasi ellu Laatsarus on üks kolmest inimesest, keda Jeesus ellu tagasi tõi. Teine oli Jairuse-nimelise mehe tütar ja kolmas Naini külas elava naise poeg.

 

Räägi Jumalaga

On lapsi, kes vajavad abi ja kelle heaks me otseselt midagi teha ei saa. Aga me saame alati paluda Jumalal neid aidata ja Tema on tõotanud meie palveid kuulda.

Hoia käes pehmet sooja riiet või kaisutekki. Räägi Jumalaga lastest, kes vajavad Tema abi ja palu neile Tema kaitset.

 

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele...

Tee hüpik-kaart

Vajad koopiat hüpik-kaardi šabloonist. Võid kaardi otse arvutist kartongile printida või prindid šablooni paberile ja liimid selle siis kartongile või joonistad selle kaardi käsitsi.

Vajad veel kääre, liimi ja Piiblit.

Järgides hüpik-kaardi tegemise juhendit valmista kaart, mis räägib Laatsaruse ellu tagasi tulemise päevast.

 • Lõika paksu joont mööda välja ruut. 
 • Murra kaart katkendjoont mööda pooleks ja seejärel punktiirjoont mööda veelkord pooleks.
 • Lõika ja murra keskmine osa selliselt, et selle saab püsti tõsta.
 • Lõika välja riba, millel on Laatsarus.
 • Pane see riba avadest läbi ja liimi keskosa juurde selliselt, et seda saab pöörata.
 • Kirjuta peale sõnad, mida sinu arvates võisid kaks õde Jeesusele öelda.
 • Keskele kirjuta Jeesuse sõnad Johannese 11:40: „Kas ma ei öelnud sulle, et kui sa usuksid, näeksid sa Jumala kirkust?”

Kasuta seda hüpik-kaarti selleks, et oma perekonnale ja sõpradele rääkida lugu Laatsarusest.

Kui Laatsarus tuli ellu tagasi, võisid ta õed ja sõbrad teda näha. Kui kristlased lähevad taevasse, ei saa me neid rohkem näha. Miks see lugu Laatsarusest aitab meil uskuda, et Jumala rahvas saab elada igavesti? Räägi sellest oma juhendajaga.