Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

20. SEIKLUS: Alati koos Jumalaga

Paksus kirjas märgitud lugu on põhiloona kirjas raamatus Suur Piibliseiklus.

20. seikluse piiblilood 

Hääl ja nägemus              Ilmutuse 1:9–20

Kogudusele, Jeesuselt      Ilmutuse 3:10–22

Kes valitseb?                   Ilmutuse 7:9–17

Hip, hip, hurraa!                 Ilmutuse 19:5–10

Lõpp Uus algus                 Ilmutuse 21:1–7

 

ALUSTA - Sinu sissejuhatus sellesse piibliloosse

Johannes on Patmosel eksiilis. Oma vaiksel ajal saab ta Jeesuselt uue ilmutuse: olles kord tulnud Päästjana, saab Jeesusest tulevikus kohtumõistja. Johannes avaldab ka uue vaate sellest, millisena Jumal kogudust näeb.

See teekond ei toimu ilma valu ja kannatusteta. Ilmutuse raamat kirjeldab kogudust, mis kannatab tagakiusu ning on tulevase lootuse valguses kutsutud vastu pidama. Seitse sõnumit kogudustele ilmutavad sügavat hoolimist, mida Jeesus oma koguduse vastu tunneb. Ta tunnustab kõike positiivset ning esitab väljakutse pingutamiseks asjades, mis on puudulikud: mõlemad on märgid, mis näitavad Jeesuse igatsust näha inimesi oma täispotentsiaali saavutamas. Praegu võib maailm näida korralagedusena ja Jumala rahvas tähtsusetu vähemusena. Võib tunduda nagu kurjuse jõud oleks lahingut võitmas. Aga see ei lõpe nii. Tulevik on kindlustatud Talle surma ja Jumala väe läbi: Vaim on kogu aeg maailmas tegutsemas.

Johannes näeb vaimus meie igavese eluaseme rabavat ilu: pärlitest väravaid, kullast tänavaid, elujõge, mida kõike valgustab Jumala au (Ilm 21: 23). 

Kõik saab olema uus ja Jumal elab oma rahva keskel igavesti. 

Ilmutuse raamatut pole kerge seletada ja kristlased pole detailides ka alati üksmeelsed. Kõige enam saame neist tekstidest kasu  pidades silmas apokalüptilise kirjanduse omapära, kasutades oma kujutlusvõimet ja keskendudes suurele pildile.

Jumal viib oma maailma lunastus- ja uuendusplaani lõpule. Ilmutusraamatuga lõpetades oleme läbinud terve ringi. Jumala loomistöö on tagasi seal, kuhu Ta selle algselt plaanis: see on rahu ja õigluse kodu, kus elab lunastatud inimkond, kes jagab osadust Jumalaga igavesti. Pattulangemise järel inimesele tõotatud tulevikulootus on jõudnud oma lõpliku täitumiseni. 

 

ÜHENDA selle seikluse viis lugu

Kõik selle seikluse kirjakohad pärinevad Ilmutuse raamatust, mis on Piibli viimane ja kõige mõistatuslikum raamat. Seal on palju pildikeelt (mõnikord ka raskesti mõistetavat) ning lugusid surmast ning hävingust;  kuid valitud viies seikluses keskendume meie Jeesusele, kes viimse Kuninga ja Võitjana soovib, et ka meie tema igavesse kuningriiki kuuluksime. 

Kõige parem on neid peatükke lugeda sellises järjekorras, nagu need on antud.

 

MÕTISKLE: Milline tähendus on sellel seiklusel täna?

See on “Suure Piibliseikluse” võimas lõppvaatus – ja see on ka kogu piibliloo võimas lõppvaatus. Aga samamoodi, kui Narnia seeria jõuab järelduseni, on see tegelikult: “… tõelise loo algus. Kõik nende elu siin maailmas ning kõik nende seiklused Narnias olid olnud vaid raamatu kaas ja tiitelleht; nüüd viimaks alustasid nad esimest peatükki sellest Suurest Loost, mida keegi maa peal pole lugenud – mis kestab igavesti – ja kus iga peatükk on parem kui eelmine.” (Viimane lahing, CS Lewis, 1956)

Püüa tabada seda põnevust. Ole valmis jutuajamisteks teemal, kes seal uues kuningriigis on ja kuidas nemad sinna saada võiksid.

Inimesed, kellele see raamat algselt kirjutati, läksid läbi väga raskest tagakiusust. Neid julgustati “vastu pidama ja kinni hoidma” vaatamata raskustele ja kiusatustele. Johannes (raamatu kirjutaja) aitas neil mõista, et oma usu säilitamine tasub end ära, imelise tulevase tasu pärast. Lapsed ja noored kogevad sageli kiusatust muganduda ümbritseva maailmaga. Nad vajavad rohkelt  julgustust selleks, et Jeesusest kindlalt kinni hoida. Rasketel aegadel lisab neile jõudu jaatav suhtumine ellu, ning see, kui nad kuulevad saabuvast taevasest elust ning kõigest imelisest, mida Jumal neile on varunud. 

 

LEIA teemad, mis võivad selles seikluses esile kerkida 

Kas ma lähen taevasse?

Kui lapsed keda juhatad, tunnevad hirmu ja on ebakindlad selles, kas nad lähevad taevasse, rahusta neid, et kui nad armastavad Jeesust ja järgivad teda, siis nad lähevad taevasse – Jeesus on nende jaoks juba teinud kõik vajaliku. Kui nad pole teinud otsust järgida Teda, lugege koos Ilm 3:20. Palu neil sulgeda silmad ja kujutleda, et Jeesus seisab selle ruumi ukse taga, kus te parasjagu olete. Kui sa seda salmi uuesti loed, lase lapsel kujutleda, et ta avab ukse ja kutsub Jeesuse ruumi sisse ning Jeesus tuleb ja istub nende juurde. 

 

Kas taevas kõik seisavad ja laulavad? (Mulle ei meeldi laulda.)

Jumal pole meile valmistanud paika, mis meile ei meeldi! (Jh 14:2 ütleb Jeesus: “Ma lähen teile aset valmistama.”) Taevas me laulame ja kiidame Jumalat – me ei saa sinna midagi parata, kuna me avastame nii palju imelisi asju Tema kohta – aga seal me naudime seda!

Jumal poleks valmistanud imelisi puid, jõgesid ja ehitisi (vaata Ilmutuse 21:9–22:5) ilma, et Ta teaks, et me neist rõõmu tunneme; seega taevas lihtsalt peab olema suurel hulgal armsaid ja põnevaid asju.

 

 

RÄÄGI: Räägi Jumalaga

Rääkige omavahel mõnest Ilmutuse raamatus olevas sõnapildist, mis kirjeldab seda, milline taevas on: me näeme Jeesust aus (selgita, et Inimese Poeg, Jumala Tall, Alfa ja Oomega on kõik Jeesuse nimed); taevas ei lõpe kunagi; seal pole kurbust, kannatust ega surma; me kiidame ja kumardame Jumalat koos miljonite inimestega üle kogu maailma.

Üldiselt tundub lastele, et nende oma surm on kaugel eemal, aga enamus neist on sellest hoolimata kogenud kodulooma, sugulase või mõne sõbra surma. Ole tundlik ja ära tekita ängistust ega hirmu. Veena neid, et meil pole vaja surma karta, sest me saame igavesti Jeesusega koos taevas olla. Võite ka kõva häälega lugeda koos,  palvena, mõnd salmi, mis sisaldab kiitust Jumalale taevas (näiteks Ilm 7:10,12).

 

 

20. seiklus     Alati koos Jumalaga

HÄÄL JA NÄGEMUS

Kujuta ette, et sinu ette ilmub üks tulnukas! Mida ta näeb? Kuidas ta sind oma kosmoselaevas teistele tulnukatele kirjeldab? Kas oskaksid aidata tal mõista, milline inimene sa oled, milline sa välja näed ja mis sul seljas on?

Aga kui tulnukas küsib midagi Jeesuse kohta? Kas oskaksid kirjeldada Teda? Mõtle kõigele, mida sa Jeesusest tead ja püüa seda oma tulnukast külalisele väga lihtsalt selgitada.

Kuidas võiksid tegelikult kellelegi teisele Jeesusest rääkida? Kellele sulle meeldiks rääkida? Kuidas sa seda teha võiksid? Räägi sellest oma juhendajaga.

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Ilm 1:18.

Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.

 

Jutujärg…

Johannes oli Ilmutuse raamatut kirjutades umbes 80 aastat vana. Ta elas Patmose saarel, mis asub tänapäeva Türgi rannikuvetes. See oli Rooma riigi aeg ja kristlasi kiusati nende usu pärast igal pool taga. Jumal andis Johannesele palju nägemusi, mis julgustasid kristlasi ja näitasid neile, et kontroll on Jumala käes: Jeesus on kuningate Kuningas. Siin kirjutab Johannes oma kohtumisest ülestõusnud Jeesusega.

 

Lugege koos Ilm 1:9–20.

Mina, Johannes, teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses, olin saarel, mida hüütakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. 

Ma olin vaimus Issanda päeval ning kuulsin enese taga valju häält, otsekui pasunast, 

mis ütles: „Mida sa näed, kirjuta raamatusse ning saada neile seitsmele kogudusele: Efesosse ja Smürnasse ja Pergamoni ja Tüatiirasse ja Sardesesse ja Filadelfiasse ja Laodikeiasse.” 

Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin seitset kuldlambijalga 

ning lambijalgade keskel kedagi, kes oli Inimese Poja sarnane ja kellel oli üll pikk kuub, vöötatud rinde alt kuldvööga. 

Aga tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi, ning tema silmad nagu tuleleek, 

ning tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus, ning tema hääl oli otsekui suurte vete kohin. 

Tal oli paremas käes seitse taevatähte ning tema suust välkus vahe kaheterane mõõk ning tema palged olid otsekui päike, kui see paistab oma väes. 

Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu. Ning tema pani oma parema käe mu peale ja ütles: „Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne 

ja Elav. Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. 

Kirjuta siis, mida sa oled näinud ja mis on ning mis sünnib pärast seda! 

Nende seitsme taevatähe saladus, mida sa näed mu paremas käes, ja nende seitsme kuldlambijala saladus on see: seitse tähte on seitsme koguduse inglid ja seitse lambijalga on seitse kogudust.

 

Mis edasi sai…

Ilmutuse raamatus on palju erilisi sümboleid. Lambijalad Johannese nägemuses kujutavad seitset kogudust, kellele ta kirjutab; tähed on inglid, kes valvavad kogudusi. Jeesus ütles Johannesele, et ta ei pea kartma – tema elab igavesti.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 126.

 

Kas sa teadsid…?

Ilmutus oli sõnum Jumalalt algkogudusele – ja see anti Johannesele nägemuse kaudu. Johannes oli jõudnud oma elu lõppu. Aasta oli umbes 80 pKr.  Sel ajal ei olnud lahe olla kristlane – sind võidi Jeesusesse uskumise pärast ära tappa. Johannes pandi saarele vangi. Ühel päeval, kui Johannes Jumalat kummardas, näitas Jeesus talle nägemuses taevast ja tulevikku. Johannes pani selle kirja, et julgustada kannatavaid kristlasi.

Johannes kirjutas seitsmele kogudusele, mis asusid tänapäeva Türgi aladel. Ta pani kirja, mida nägemuses nägi – Jumala lootusesõnumi oma järgijatele, kes kannatasid Jeesusesse uskumise pärast.

Jeesus on esimene ja viimane Ta oli olemas päris alguses ja jääb olema kogu aeg.

Jeesus võitis surma Jeesuse surm polnud lõpp. Ta on elus ning taevas, kuid samas on Ta täna oma Püha Vaimu kaudu meie juures. Me võime kuulda Teda kõnelema Piibli kaudu ja saame ise Temaga rääkida palves. Me ei pea kartma. Jeesus on alati olemas.

 

Räägi Jumalaga

Pea meeles, et sa ei pea koguaeg Jumalaga rääkima. Sa võid teda ka kuulata. See võib aidata vaikselt istuda, või ilusaid pilte vaadata või muusikat kuulata.

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele…

Lugu kõigest

Kõik on tegelikult Jumala oma. Tema tegi selle kõik ja kui Ta selle tegi, oli see täiuslikult hea. See polnud teisejärguline, tavaline ega igav – see oli täiuslik! Just sel viisil on kõik nii taevas kui ka igas paigas, kus Jumal valitseb. See on nii, kuidas see olema peaks. 

Kuidas sinu arvates hindab maailm Jumala “täiuslikult head” plaani täna? 

Jumal toimib selleks, et kõik uuesti täiuslikuks muuta. Jeesus kuulutas siia maailma tulles, et: “Jumalariik on siin.” Seda seepärast, et kus iganes Jeesus käis, tegi Ta seda, mida Jumal soovis – ja Jumal sai selles paigas valitseda. Jeesus tegi haigeid inimesi terveks, peatas torme, toitis näljaseid inimesi, äratas surnuid üles ja julgustas inimesi olema õiglased, armastavad ja ustavad – just nii nagu on siis, kui Jumal valitseb.

Jeesuse surm ja ülestõusmine näitas, et täiuslik headus saab võita kõik, isegi surma! Jeesus kutsus oma järgijaid töötama Jumala kuningriigi heaks ja kuulutama maailmale, et Jumala kuningriigi tulemine on ainult ajaküsimus.

Miljonid inimesed üle kogu maailma elavad kuningriigi jaoks. Jumala väeline Püha Vaim on neid aitamas. Kas sina oled nendega liitunud?

 

 

20. seiklus     Alati koos Jumalaga

KOGUDUSELE, JEESUSELT

Kas su sõbrad norivad sind mõnikord või naeravad teised inimese su üle sellepärast, et püüad oma elu koos Jumalaga elada?

Oled sa kunagi olnud ebapopulaarne sellepärast, et oled Jumala eest välja astunud? Kes või mis on sind aidanud?

Oled sa kunagi tundnud, et tahaksid Jumalast loobuda, sest see kõik on sinu jaoks liiga raske? Räägi juhendajaga sellest, kuidas end tunned ja kuidas võiksite üksteisele abiks olla.

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Ilm 3:20a.

Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan.

 

Jutujärg…

Ilmutuse raamat algab Jeesuse sõnumiga kristlastele seitsmest kogudusest, mis olid laiali hajutatud tänapäeva Türgi lääneosas: Efesoses, Smürnas, Pergamonis, Tüatiiras, Sardeses, Filadelfias ja Laodikeias. Kõikide kristlaste elu oli raske, aga mõned neist ei suutnud kinni hoida kõigest, mida nad Jeesuse kohta teadsid. Siin on see, mida Jeesus Filadelfia ja Laodikeia kogudustele ütles.

 

Nüüd lugege koos Ilm 3:7–22.

Ja Filadelfia koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Püha, Tõeline, kelle käes on Taaveti võti, kes avab, ja ükski ei lukusta, ning lukustab, ja ükski ei ava:

Ma tean su tegusid! Ennäe, ma avasin su ees ukse, mida ükski ei suuda lukustada. Sul on vähe jõudu, kuid sa oled hoidnud tallel mu sõna ega ole salanud mu nime. 

Ennäe, ma annan saatana sünagoogist mõned, kes nimetavad endid juutideks, kuid ei ole seda, vaid valetavad. Ennäe, ma teen, et nad tulevad ja kummardavad sinu jalge ette ning saavad aru, et mina olen sind armastanud. 

Et sa oled hoidnud minu ootamise sõna, siis hoian ka mina sind läbikatsumistunni eest, mis on tulemas kogu ilmamaa peale, et katsuda läbi ilmamaal elavaid. 

Ma tulen varsti. Pea kinni, mis sul on, et ükski sinu pärga ei võtaks! 

Kes võidab, selle teen ma sambaks oma Jumala templis ja enam iialgi ei lähe ta sealt välja, ning ma kirjutan tema peale oma Jumala nime ja oma Jumala linna, uue Jeruusalemma nime, mis tuleb maha taevast minu Jumala juurest, ning oma uue nime. 

Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele! 

Ja Laodikeia koguduse inglile kirjuta: Nõnda ütleb Aamen, ustav ja tõeline Tunnistaja, Jumala loomise Algus: 

Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oh oleksid sa ometi külm või kuum! 

Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. 

Et sina ütled: Ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt ning mul ei ole puudu millestki - ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti -, 

siis ma annan sulle nõu osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks, ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks sinu alastioleku häbi, ning silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. 

Keda iganes mina armastan, neid kõiki ma noomin ja karistan. Ole siis innukas ja paranda meelt! 

Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. 

Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma Isaga tema troonile. 

Kellel kõrv on, see kuulgu, mida Vaim ütleb kogudustele!

 

Mis edasi sai…

Jeesusel oli igale kogudusele erinev sõnum. Efeslastel tuli jätkata Jeesuse armastamist nii, nagu nad olid seda teinud alguses. Smürna kristlased said oma usu tõttu väga palju kannatada, aga nende tasuks saab olema elu. Pergamoni kristlastel olid mõned valed arusaamised ja Tüatiira kristlased polnud Jeesus õpetusele ustavaks jäänud. Sardese usklikel oli vaja üles ärgata ja uuesti Jumalale elama hakata. Jeesus julgustas Filadelfia rahvast, sest nad kuuletusid Tema sõnumile ja kannatasid seepärast. Johannes kutsub meid üles kuulama, mida Püha Vaim kõigile neile kogudustele ütleb. Jeesus ootab meilt sama, mida soovis Laodikeia rahvalt – et me jätkuvalt kutsuksime Teda oma ellu.

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus” 126. leheküljel.

 

Kas sa teadsid…?

Läbikatsumistund Kristlased kogesid palju raskusi sellepärast, et Rooma valitsejad püüdsid kristlust välja suretada. Paljud kannatasid ja osa neist pidi oma usu pärast surema. Johannes julgustas neid öeldes, et Jumal mõistab Rooma juhtide üle kohut ja nende impeerium variseb kokku.

Laodikeia See oli tähtis linn tänapäeva Türgi aladel.

Leige tähendab mitte kuuma ega külma – see on natuke soe. Johannes annab siin selge viite Laodikeia veevarustuse kohta. Vesi juhiti looduslikest kuumaveeallikatest akvedukti kaudu kohale. Vees sisalduv lubjakivi oli soojuse tõttu vees lahustunud. Mööda akvedukti voolates see jahtus ja lubjakivi settis välja. Selleks ajaks, kui vesi linna jõudis, oli see leige ja mudane. Sa poleks tahtnud seda juua! Johannes ütles, et Laodikeia kogudus sarnanes sellisele veele!

 

Räägi Jumalaga

Mida sa tahaksid selle Piibli osa kohta Jumalale öelda?

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele…

Ilm 3:20 on üks tuntumaid salme Piiblis. Paljud kristlased kasutavad neid sõnu kirjeldamaks seda, kuidas nad esmakordselt Jumalaga sõbraks said. Raamatus Lumeaarded (Patricia St. John) on üks noor tüdruk Annette, kes kuuleb seda salmi kirikus ja palub oma vanaemal seda selgitada…

“Vanaema, mida tähendab, kui öeldakse, et Jeesus koputab meie südame uksele?”

“See tähendab,” ütles vanaema kudumistööd kõrvale pannes ja kogu tähelepanu Annettele pöörates, “et Vabastaja näeb su elu ebaõigeid tegusid ja pimedaid mõtteid. Ta tuli maa peale, et minna ristisurma ja võtta enda kanda kogu karistus nende sinu halbade tegude  ja pimedate mõtete eest. Siis tõusis ta üles taevasse, et ta saaks tulla sinu ellu ja sinusse endasse ning muuta kõik need ebaõiged teod ja mõtted sinus headeks ja armastavateks. See on sama, kui mees koputaks musta, pimeda, kraamimata maja uksele ja ütleks: “Kui sa lased mind sisse, kõrvaldan ma mustuse ja pimeduse ning teen su maja kauniks ja puhtaks!” Aga pea meeles, ta ei tungi kunagi sisse – ta ainult küsib, kas võib sisse astuda. Seda tähendabki koputamine. Sa pead vastama: “Jah, Issand Jeesus, ma vajan sind ja tahan, et sa tuleksid ja asuksid minu sisse elama – seda tähendab ukse avamine.”

Annette’i silmad vaatasid liikumatult vanaema. Sellele järgnes pikk-pikk vaikus, mille katkestas Annette.

“Aga vanaema, kui sa kedagi vihkad, kas siis võib Jeesust paluda sisse tulla?” küsis ta tooli lähemale nihutades ning vanaema põlvele toetudes.

“Kui sa kedagi vihkad,” ütles vanaema, “siis see just näitabki, kui hädasti pead paluma teda sisse tulla…”

(Lumeaarded © Patricia StJohn 1950, kirjastus Logos, 1997)

 

 

20. seiklus    Alati koos Jumalaga

KES VALITSEB?

 

20. seiklus     Alati koos Jumalaga

HIP, HIP, HURRAA!

Oled sa kuulnud midagi “flash mob” liikumisest, kus suur grupp inimesi teeb koos midagi ootamatut, näiteks hakkab äkki laulma või heidab väga hõivatud avalikus kohas pikali? Võib-olla oled sa näinud mõnda videolõiku. On see sinu arvates tore?

Milline on olnud kõige suurem rahvahulk, kus sa kunagi oled olnud? Milline on olnud kõige suurem rahvahulk, millest oled kuulnud või mida oled näinud?

Kuidas oleks, kui kõik need inimesed laulaksid Jumalast või ütleksid tema kohta häid ja võimsaid asju? Kas see oleks sinu arvates tore? 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Ilm 19:6b.

„Halleluuja! Sest Issand, meie Jumal, Kõigeväeline, on hakanud valitsema kuningana!”

 

Jutujärg…

Esimesel  sajandil elanud kristlased kannatasid väga palju oma usu pärast. Johannese hämmastav nägemus räägib aga sellest, kuidas kõik kurjuse väed saavad Jeesuse poolt võidetud. Taevased usklike hulgad hüüavad: “Kiitus Issandale!”. See aeg saab olema nagu tohutu suur pulmapidusöök. Ülestõusnud Jeesus – kes andis oma elu, nagu tall, kes ohverdati Tema inimeste eest – on peigmees. Imekaunis kogudus, kes on Jumala ees Jeesuse läbi õigeks tehtud, on pruut. Kõik, kes kuuluvad Jeesusele, on sellele peole kutsutud.

 

Lugege koos Ilm 19:5–10.

Ja troonilt kostis hääl: „Kiitke meie Jumalat kõik tema sulased, kes teda kardate, pisikesed ja suured!”

Ma kuulsin otsekui suure rahvahulga häälekõma ning otsekui suurvee kohinat ning otsekui võimast piksemürinat hüüdmas: „Halleluuja! Sest Issand, meie Jumal, Kõigeväeline, on hakanud valitsema kuningana! 

Rõõmustagem ja hõisakem ja andkem talle au, sest Talle pulmad on tulnud ning tema naine on ennast seadnud valmis, 

ja talle on antud, et ta riietuks säravasse puhtasse peenlinasesse.” See peenlinane on pühade õiged seadmised. 

Ingel ütles mulle: „Kirjuta: Õndsad on need, kes on kutsutud Talle pulmasöömaajale.” Ta ütles mulle: „Need on Jumala tõelised sõnad.” 

Ja ma heitsin maha tema jalge ette, et teda kummardada. Ja ta ütles mulle: „Vaata, ära tee seda! Ma olen kaassulane sinule ja su vendadele, kellel on Jeesuse tunnistus. Kummarda Jumalat, sest Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse vaim!”

 

Mis edasi sai…

Siis hävitatakse saatan (kurat) ja tema väed. Aegade lõpus mõistetakse inimeste üle kohut kõige selle eest, mis nad teinud on. Aga nende inimeste nimed, kes on Jeesusesse uskunud, on kirjutatud eluraamatusse ja nemad elavad Jumalaga koos igavesti. 

 

Uuri Piiblit

 Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 126. 

 

Kas sa teadsid…?

Kummardamine ja ülistamine See on kõikide vastus Tallele ( meenuta, et Ristija Johannes pöördus Jeesuse kui Jumala Talle poole). Uus taevas ja maa ei sarnane igavale kirikuteenistusele! See on rahu ja headuse kuninga auline valitsus – ja meil kõigil on selles osa.

Apokalüptiline Ilmutuse raamatu sõnu nimetatakse “apokalüptilisteks – ilmutuslikeks”. Kirjutajal on tuleviku kohta kummaline visioon. Ta võib kirjutada salaja ja kasutada mingit koodi asjade kirjeldamiseks, mis juhtuvad tema oma päevil.

 

Räägi Jumalaga

Ülista Jumalat lauldes talle mõnda oma lemmik kiituslauludest – või tee oma laul.

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele…

Inimesed kummardavad ja ülistavad üle kogu maailma. Mõned kummardavad ebajumalaid. Mõned kummardavad näoga vastu maad. Teised tantsivad või laulavad või toovad ohvreid. Mõned ütlevad, et nemad ei kummarda midagi, aga veedavad kogu oma elu suurt raha teenides või mõeldes ainult sellele, kuidas võita, või kuidas edukas olla. Võib-olla nad kummardavad neid asju. 

Kristlased kummardavad ainsat tõelist Jumalat, kes on kõik loonud. Kirikus on hea Jumalat kummardada ja ülistada, aga sa võid seda ka teistes paikades teha. Kummardamiseks on palju erinevaid võimalusi. Mis paneb sind tundma, et oled Jumalale ligidal? Kuidas näitad välja oma armastust Jumala vastu? See ongi tema kummardamine ja ülistamine!

On sul kedagi, kellega koos seda teha? Räägi sellest oma juhendajaga.

 

 

20. seiklus     Alati koos Jumalaga

UUS ALGUS

Millised lood sulle kõige rohkem meeldivad? On need seiklused või põnevikud? Meeldivad sulle lood lastest või julgetest kangelastest või loomadest? Tõestisündinud  või väljamõeldud lood?

Kas sulle meeldivad kurvad lood või õudusjutud? Pikad või lühikesed lood? Kas sulle meeldivad lood, kus sa suudad sündmusi ette ära arvata või eelistad sa üllatusi?

Kas sulle meeldib see, kui lool on õnnelik lõpp? Kas sinu elu on ka selline praegu? Kas sa tahaksid, et oleks?

 

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist Ilm 21:6.

Ja ta ütles mulle: „See on sündinud! Mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan janusele ilma tasuta eluvee allikast.”

 

Jutujärg…

See on Johannese imeline nägemus taevast. Vana on läinud, uus taevas ning maa on ilmunud. Meil on võimalik ette vaadata tulevasse aega, mil pole enam surma, kannatusi, nuttu ega valu – ja Jumal ise pühib ära kõik pisarad…

 

Lugege koos Ilm 21:1–7.

Ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. 

Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otsekui oma mehele ehitud mõrsja. 

Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: „Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. 

Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam

ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.” 

Ja troonil istuja ütles: „Vaata, ma teen kõik uueks!” Tema ütles: „Kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised!” 

Ja ta ütles mulle: „See on sündinud! Mina olen A ja O, algus ja ots. Mina annan janusele ilma tasuta eluvee allikast. 

Võitja pärib selle kõik ning mina saan temale Jumalaks ja tema saab minule pojaks.

 

Mis edasi sai…

Johannes joonistab meile pildi “uuest Jeruusalemmast”. Me ei suuda täpselt ette kujutada milline see on, aga on selge, et tegu on imekauni paigaga, kus Jumal elab koos oma rahvaga. Seal pole kedagi, kes teeb kurja või kellelegi haiget; seal pole haigusi ega kurbust. Selle asemel elab Jumala rahvas turvaliselt ja kõik nende vajadused on täidetud. Jeesus ise on valguseks ja me näeme Jumalat palgest palgesse. Tema tuleb varsti tagasi ja Johannes lõpetab oma raamatu julgustades meid ühinema palvega: “Tule, Issand Jeesus!”

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatu “Suur Piibliseiklus”, lk 126. 

 

Kas sa teadsid…?

Uus Jeruusalemm Jeesuse järgijad on Temaga koos igavesti uues taevas ja uuel maal. Kui Jeesus suri ristil, murdis Ta patu võimu meie üle. Me ei pea enam  jätkama samu valesid ja valusaid asju tehes. Jeesuse veri on meid vabaks teinud. Tänu Jeesusele on kõik uus.

Sõnum Paljud Ilmutuse raamatu kujunditest olid algkoguduse kristlastele lihtsalt mõistetavad – kuid meie jaoks on need segadust tekitavad ja kristlased pole jõudnud täpsetes tähendustes üksmeelele. Ära püüa mõista nägemuse igat detaili, selle asemel mõtle raamatu peateemale: Jeesus ja tema rahva tulevik.

 

Räägi Jumalaga

Mõtle tagasi kogu Suurele Piibiseiklusele ja meenuta neid Piibli osasid, mida oled uurinud. Kas seal on midagi, mis on muutnud seda, kuidas sa oma elu elada püüad? Räägi Jumalale neist muutustest ja palu et Ta aitaks sul jätkata oma elu koos Temaga.

“Issand Jumal, aita mul vanemaks saadeks kasvada tarkuses.

Ja targemaks saaades aita mul kasvada Sulle lähemale.”

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele…

Jeesus ütles, et Ta tuleb tagasi. Kas Ta tuleb tagasi sellel nädalal? Kindlasti  võiks Ta tulla, aga kas Ta sinu arvates tuleb? Kas sina ootad Teda?

Jeesus ütles: “Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!” (Mt 24:44)

Vaata 2Pt 3:10, mis juhtub maa ja kosmosega 

Saab olema täiesti uus maailm. Loe sellest 2Pt 3:13.

 

Kas mäletad, mida sa 10. seikluses avastasid? Jumal ütles: “Ja te näete jälle vahet õige ja õela vahel, selle vahel, kes teenib Jumalat, ja selle vahel, kes teda ei teeni.” (Ml 3:17-18)