Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

4. SEIKLUS: Mooses

Paksus kirjas märgitud lugu on põhiloona kirjas Suure Piibliseikluse raamatus

4. seikluse piiblilood

Moosese sünd                              2. Moosese 2:1-10

Jumal räägib Moosesega            2. Moosese 3:1-10

Pääsu pole!                                  2. Moosese 11

Vabadus minna!                           2. Moosese 12:21 – 28, 50, 51

Läbi mere!                                   2. Moosese 14:15-29

 

ALUSTA sissejuhatus sellesse piibliloosse

3. seiklus lõppes Joosepi ja tema perekonna taasühinemisega. Nende elu jätkus õnnelikult ja mugavalt Egiptuses. Järgnevad aastad tõid Iisraeli rahva ellu palju muutusi. Võimule tuli uus kuningas (vaarao), kes nägi Iisraeli rahvas ohtu Egiptuse julgeolekule. Vaarao otsustas Iisraeli rahva arvukusest kasu lõigata ja tegi neist orjad. 4. seikluses tutvume ühe Iisraeli orjapere ja nende poja Moosesega - see on dramaatiline jutustus sellest, kuidas Jumal andis Iisraeli rahvale tagasi nende vabaduse.

Vaarao tütar päästis imeliselt Iisraeli poisslapse Moosese, kes kasvas üles Egiptuse vaarao õukonnas. Pahameelehoos üritas suureks kasvanud Mooses  Iisraeli rahvast vägivalla abil orjusest vabastama hakata, aga pidi selle teo järel hoopis maalt põgenema. 

Ikka veel Egiptuses viibivad iisraellased ilmselt imestasid, kus on Jumal ja mida Ta teeb. Aga Jumal nägi nende rasket olukorda ja korraldas kohtumise Moosesega. Seal ilmutab Ta Moosesele veidi oma loomust – peamiselt seda, et Ta on äraarvamatu ja üle igasuguse inimliku mõistmise – ning kutsub Moosest oma rahvast teenima. Kindlasti ei olnud Mooses ideaalne selle töö jaoks – vähemalt ta ise arvas nii. Ometi hakkab Jumal toimima just tema kaudu.

Kui Jumala pääste saabus, sisaldus selles ka surm. Paasapüha oli iisraellaste üks tähtsamaid pühasid, millega tähistati rahva Egiptusest vabanemist. Selle püha tähendus muutub aga mõõtmatult suuremaks, kui Jeesusest saab meie Paasatall. („Puhastage end vanast haputaignast, et te oleksite uus taigen, nõnda nagu te oletegi hapnemata leivad; sest ka meie paasatall Jeesus Kristus on tapetud.” 1. Korintose 5:7). Me tunneme Jumalat kui Päästjat sellepärast, et Ta päästab oma rahva orjusest. Paasapüha on prohvetlik ettekuulutus Jumala lõplikust päästest. 

ÜHENDA selle seikluse viis lugu

4. seikluse võtmelugu on viimane, pealkirjaga: „Läbi mere!”. Võid selle võimsa lõpulooga ka alustada ning siis vaadata tagasi ja uurida sündmusi, mis selle imelise põgenemiseni viisid. Või alusta „Moosese sünniga” ja järgi seiklust läbi lugude nende õiges järjekorras. Millises järjestuses ka alustad, sõnum on üks: miski ei peata Jumalat, kui Tema on midagi otsustanud!

Seikluse alguses elab Jumala rahvas Egiptuses, aga nad ei ole enam vabad ega õnnelikud. Nad on orjad ning Egiptuse kuningas, vaarao, vaevab neid raske tööga ning kohtleb julmalt. Vaarao tahab, et nad töötaksid kõvasti, samas aga kardab Iisraeli rahvast nende rohkearvulisuse pärast. Loo alguses annab kuningas korralduse kõik Iisraeli poisslapsed hukata!

Sõna „exodus“ tähendab „väljarändamist“ või lahkumist. 4. seikluse lõpuks saad teada, kes välja rändasid, kus nad käisid, kuhu nad läksid, kes neid vastu võttis – ja kes neid peatada proovis. 

 

MÕTISKLE: Milline tähendus on sellel seiklusel täna?

Moosese lood on põnevad jutustused: seal on tugevad tegelaskujud ja dramaatilised sündmused. Kasuta neid piiblilugusid maksimaalselt: lapsed armastavad seiklusi ja siin neid jätkub! Kui sinu lapsele meeldib lugeda 4. seikluse piiblilugemisi, siis lugege neid koos, ka pikemaid lõike! Lugege kõva häälega, andke tegelaskujudele erinevaid hääli ja tehke heliefekte, liikudes ruumis vastavalt sündmustele.

4. seikluses päästab Jumal oma rahva Egiptuse orjusest. Igas osas näeme, kuidas Jumal tuleb rahvale appi mitmel erineval moel. Need erinevad „päästeaktsioonid” kulmineeruvad seikluse võtmeloos, kus Mooses ja rahvas lähevad „läbi mere” vabadusse. Jumala vägi ja päästetud rahva rõõm on vaid eelmaitse Uue Testamendi sündmustest, kus lapsed kuulevad Jumala võimsaimast päästeplaanist Jeesuse kaudu.

Väljarändamise seiklus on põnev, aga seda koos lapsega lugedes tekivad omad väljakutsed. Selles loos on detaile, mis võivad 21. sajandi inimeste silmis tunduda liialdatuna ning tekitada küsimusi. Ära oota lapselt sarnaseid reaktsioone, mis tekivad sul enesel – lapsed aktsepteerivad Jumala toimimisviise sageli palju vahetumalt kui täiskasvanud. Aga ole valmis aitama, kui  nad mõne loo aspektiga peaksid hätta jääma. Siiski suudab igaüks ühel või teisel viisil luua pildi Jumalast, kes kuuleb oma rahva appihüüdu, tunneb nende võitlusi ning sirutab välja käe nende päästmiseks. See seiklus on täis päästelugusid, millest enamik ületab laste tavakogemuse. Põnevus hoiab üleval laste huvi ning aitab neil mõtiskleda Jumala ning selle üle, mida Ta neile öelda tahab.

Lapsed teavad, et elu ei lähe alati nii, nagu nemad tahaksid. Sageli ei kontrolli nad seda, mis nende elus toimub. Isegi kui kõik tundub paigas olevat, ei pruugi lõpptulemus olla selline, nagu nemad lootsid. 2. Moosese loo avanedes aita lapsel näha Jumala vägevust, seda, et Tema peab alati oma lubadusi, isegi kui asjad lähevad teisiti kui meile meeldiks.

 

LEIA teemad, mis võivad selles seikluses esile kerkida

Mooses tappis inimese

Jumal teadis, et Tema rahvas on hädas ja Tal oli valmis päästeplaan, mis pidi andma neile vabaduse. Moosesel oli selles plaanis oluline osa, ning Jumal kaitses teda; Ta mitte ainult ei hoidnud ära tema uppumist, vaid lasi Moosesel kasvada kuninglikus kodus ning saada tolle aja parim haridus. Täiskasvanuna üritas Mooses Jumala rahvast vabastada, aga ta ei teinud seda Jumala viisil.

Selgita, kuidas Mooses vaarao palees elas: teda kasvatati kui egiptlast, aga ta ei unustanud kunagi oma Iisraeli päritolu. Egiptlased kohtlesid oma orje väga halvasti ja ühel päeval tahtis Mooses oma suguvendi aidata. Ta üritas takistada egiptlast löömast üht orja, kuid see lõppes egiptlase surmaga!  Selle asemel, et Jumala rahvast orjusest päästa, oli Mooses hoopis ise kurja teinud. Tal tuli põgeneda, ning ta elas ja töötas aastaid kõrbealadel, kaugel eemal Egiptusest.

Moosest ei ole vaja välja vabandada: ta tegi valesti ja maksis selle eest, elades aastaid paguluses, eemal oma kodust ja perekonnast. Moosese elu oli keeruline, ometi ei õigusta see tema tegu. Mooses teadis ka ise, et oli teinud valesti. Hea uudis nii Moosesele kui meile on see, et Jumal kasutab ka neid inimesi, kellel asjad ebaõnnestuvad või kes on eksinud. See ei tähenda, et Moosese poolt kordasaadetud tapmine oleks olnud õige, küll aga seda, et Jumala plaanid on suuremad kui meie eksimused.

Esmasündinud poegade tapmine

Jumala sõnad ei ole tühjad – Ta toimib oma sõnade kohaselt. See viimane nuhtlus võib külmavärinaid tekitada, eriti kui sa ise oled esmasündinu. Iga järgmine nuhtlus oli eelmisest hullem, aga see oli kõigist kõige kohutavam. Toimunu oli hirmuäratav ja seda ei pea kuidagi eitama. Egiptuse rahvas (ja loomad) pidi kannatama, sest nende kuningas ei käitunud Jumala tahtmise kohaselt. Vaaraol oli palju võimalusi, aga ta ei tahtnud kuuletuda. Esmasündinud poegade, sealhulgas ka vaarao enda poja surm sundis teda viimaks Jumala rahvast minna laskma – aga ta andis loa alles pärast seda, kui oli kõiki eelnevaid märke ignoreerinud. Ja isegi siis muutis ta veidi aja pärast meelt.

 

RÄÄGI: Räägi Jumalaga

Mooses ja Jumala rahvas kogesid, et Jumal kaitseb neid, et Tal oli vägi neid kaitsta ning raskustest ja ohtudest päästa. 

Tee lapsele ettepanek joonistada pilt kohast või olukorrast, kus ta vajab Jumala kaitset. See võib olla mingi olukord koolis; jalgrattaga sõit; olukord, kus tuleb teha midagi ebameeldivat. Kui laps on lõpetanud, palu, et ta vaataks oma pilti, samal ajal kui sina palvetad talle Jumala kaitset tema olukorras. Soovita lapsel panna see pilt oma voodi kõrvale, et ta näeks seda tihti ja talle meenuks, et Jumal kaitseb teda.

 

4. seiklus  Mooses

MOOSESE SÜND

Kas sa tead kedagi, kellel on väike beebi? Või oled hiljuti beebitarvete poes käinud? Kas sul on noorem vend või õde? Mis tunne on elada koos väikese lapsega?

Mida sa teed või milliseid asju kasutad, et beebil oleks turvaline?

Kui sa peaksid beebit varjama, mida siis teeksid? Milliseid probleeme sellega võib tekkida?

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi: „ta pani temale nimeks Mooses ja ütles: „Sest ma olen ta veest välja tõmmanud!” (2. Moosese 2:10)

 

Jutujärg …

Palju aastaid oli möödunud ajast, mil Joosepi pere Egiptusesse läks. Nüüd valitses seal uus vaarao, kes tegi Jumala valitud rahvast, heebrealastest, oma orjad. Nad pidid iga päev vaarao heaks rasket tööd tegema. Kuigi nad olid vaaraole kasulikud, kartis too, et iisraellased võivad tema maa vallutada. Seepärast kehtestas ta hirmsa seaduse – kõik heebrea poisslapsed tuleb tappa ja jõkke visata!

Lugege koos 2. Moosese 2:1-10. 

“Üks mees, Leevi soost, läks ja võttis ühe Leevi tütre. Ja naine jäi lapseootele ning tõi poja ilmale; ta nägi, et see oli ilus, ja ta peitis teda kolm kuud. Aga kui ta enam ei saanud teda peita, siis ta võttis tema jaoks pilliroost laeka, pigitas selle maapigi ja vaiguga, pani sellesse lapse ja asetas jõe äärde kõrkjaisse. 

Ta õde võttis eemal aset, et teada saada, mis temaga juhtub. Siis tuli vaarao tütar alla jõe äärde ennast pesema; ta toaneitsid aga kõndisid jõe kaldal. Kui ta nägi laegast kõrkjate sees, siis ta läkitas oma teenija ja laskis selle ära tuua. Kui ta selle avas ja nägi last, vaata, siis üks poeglaps nuttis. Aga ta halastas tema peale ning ütles: „See on üks heebrealaste poeglaps.” Selle õde ütles siis vaarao tütrele: „Kas pean minema ja kutsuma sulle heebrea naiste hulgast imetaja, et ta sulle last imetaks?” Ja vaarao tütar vastas temale: „Mine!” Ja tüdruk läks ning kutsus lapse ema. Ja vaarao tütar ütles sellele: „Vii see laps ja imeta teda minu jaoks, ja ma annan sulle tasu!” Ja naine võttis lapse ning imetas teda. 

Kui laps oli kasvanud, siis ta tõi selle vaarao tütrele ja see võttis tema enesele pojaks; ta pani temale nimeks Mooses ja ütles: „Sest ma olen ta veest välja tõmmanud!” 

 

Mis edasi sai …

Mooses asus elama kuninglikku paleesse. Kui Mooses juba suur oli, nägi ta ühel päeval, kuidas egiptlane peksis heebrea orja. Mooses tahtis teda peatada, kuid tappis egiptlase. Kartuses, et teda ennast tapetakse, kui vaarao asjast kuuleb, põgenes Mooses kaugele.

 

Uuri Piiblit

 Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 30. 

 

Kas sa teadsid …?

Papüürus   Sõna „paber“ tuleb „papüürusest“, mis on teatud sorti kõrge rohi (pilliroog). Kui selle pehme sisu ühtlaseks tampida, saab selle rullida õhukeseks leheks ning kasutada paberina. Egiptlased kirjutasid ja joonistasid pilte papüürusele. Papüürusest saab ka korve punuda. Moosese ema valmistas pilliroost korvi, pani poisi sinna sisse ning asetas selle Niiluse jõe äärde kõrkjatesse.

Mirjam   oli Moosese vanem õde, kes jälgis, kuidas tema väikevend Mooses korviga jões hulpis. See oli Mirjam, kes soovitas Egiptuse printsessil võtta beebile hooldaja ja imetaja – tegutsedes nii, et selle töö sai Moosese ema! Palju aastaid hiljem, kui Iisraeli rahvas oli turvaliselt teisele poole Punast merd jõudnud, oli Mirjam see, kes juhtis naisi laulma ja tantsima. 

Orjad   Ajast, mil Joosepi pere kolis elama Egiptuses asuvasse Goosenisse, oli möödunud umbes 400 aastat (vaata 3. seikluses Joosepi lugu) ning see maa ei kuulunud enam Joosepi perest põlvnenud rahvale. Ka ei olnud nad enam vabad elama nii nagu ise tahtsid. Vahepeal olid egiptlased teinud neist orjad ja sundinud enda heaks töötama.

Räägi Jumalaga

Räägi Jumalale oma tuttavatest beebidest või väikestest lastest. Palu, et Ta hoiaks ja kaitseks neid.

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaata veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele …

Valmista beebi Mooses ja korv, kuhu ta panna!

Selleks vajad: keedupotti, puulusikat, 15 ml mõõdulusikat, suurt kaussi

Koostisosad:

60 g margariini

2 lusikatäit kuldset siirupit

4 kuhjaga lusikatäit šokolaadijoogi pulbrit

Purustatud kliisid, peenestatud kaerahelbeid või hommikuhelbeid (umbes 12 kuhjaga lusikatäit) 

Martsipani või suhkrumassi

Kui sul on toiduallergia, jälgi, et kasutaksid endale ja teistele sobivaid toiduaineid.

 1. Pane margariin ja siirup keedupotti. Sulata neid madalal temperatuuril.
 2. Lisa šokolaadijook. Sega hoolega. Võta pott pliidilt (kiire meetod: sulata šokolaad kausis, mis asetseb teises, kuuma veega täidetud kausis)
 3. Pane helbed kaussi. Vala peale šokolaadisegu ja sega hoolega, kuni kõik helbed on kaetud.
 4. Lase segul jahtuda. Vormi mõned lusikatäied segu korvikujuliseks. Mõtle korvi valmistades, et oled Moosese ema! Jäta korv jahedasse kohta tahenema. Sellest kogusest piisab 4 korvi tegemiseks.
 5. Vormi martsipanist või suhkrumassist beebi kuju. Mässi beebi õhukese martsipanist või suhkrumassist lehe sisse ja aseta siis korvi.

On sul meeles, miks Moosese ema valmistas korvi? Kes valvas Moosese järgi ja kaitses teda?

 

 

 

 

 

 

 

 

4. seiklus   Mooses

JUMAL RÄÄGIB MOOSESEGA

Teie rahvusliku jalgpallimeeskonna mänedžer helistab sulle ning teatab, et tahab sind järgmisel nädalal oma tiimi! Mida sa vastad?

Tuleb sulle meelde mõni piiblilugu, kus Jumal ütleb kellelegi, et tahab teda kasutada oma meeskonnas? Kellega Ta räägib? Mida nad vastavad?

Kas sind üllatab, et Jumal tahab sind oma meeskonnas kasutada: just nüüd, järgmisel nädalal, alati? Mida sa vastad?

Seikluse alustamiseks loe Piiblist salmi 2. Moosese 3:10. „Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!” 

 

Jutujärg …

Jumala rahvast sunniti töötama orjadena egiptlaste heaks. Nad hüüdsid Jumalat appi. Ja Jumal kuulis neid!

Vahepeal läks aga Mooses Egiptusest võimalikult kaugele. Ta leidis tööd teisel maal, olles Jitro-nimelise mehe juures karjaseks. Ta abiellus ühega Jitro tütardest ning neile sündis poeg. Aga Mooses ei unustanud Egiptust ega oma rahvast.

Lugege koos 2. Moosese 3:1-10

“Mooses karjatas oma äia, Midjani preestri Jitro lambaid ja kitsi. Kord ajas ta karja kõrbe taha ja jõudis Jumala mäe Hoorebi juurde. Seal ilmutas ennast temale Issanda ingel tuleleegis keset kibuvitsapõõsast, ja ta vaatas, ja ennäe, kibuvitsapõõsas põles tules, aga kibuvitsapõõsas ei põlenud ära. Ja Mooses mõtles: „Ma põikan kõrvale ja vaatan seda imet, miks kibuvitsapõõsas ära ei põle.” Kui Issand nägi, et ta pöördus vaatama, siis Jumal hüüdis teda kibuvitsapõõsast ja ütles: „Mooses, Mooses!” Ja tema vastas: „Siin ma olen!” Siis ta ütles: „Ära tule siia, võta jalatsid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa!” Ja ta jätkas: „Mina olen sinu vanemate Jumal, Aabrahami Jumal, Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal!” Aga Mooses kattis oma näo, sest ta kartis Jumalale otsa vaadata. 

 Ja Issand ütles: „Ma olen küllalt näinud oma rahva viletsust, kes on Egiptuses, ja ma olen kuulnud nende kisendamist sundijate pärast; seetõttu ma tean nende valu ja olen alla tulnud neid egiptlaste käest päästma ja neid sellelt maalt viima heale ja avarale maale, maale, mis piima ja mett voolab, kaananlaste, hettide, emorlaste, perislaste, hiivlaste ja jebuuslaste asupaika. Vaata, nüüd on Iisraeli laste hädakisa jõudnud minuni ja ma olen ka näinud rõhumist, millega egiptlased neid rõhuvad. Tule nüüd, ma läkitan su vaarao juurde, ja vii mu rahvas, Iisraeli lapsed, Egiptusest välja!” 

 

Mis edasi sai …

Mooses ei olnud sugugi kindel, et ta sobib Jumala rahva juhiks ning suudab nad Egiptusest välja viia. Aga Jumal oli. Mooses läks tagasi Egiptusesse ja kohtus tee peal oma venna Aaroniga. Nad läksid koos vaarao juurde ja palusid tal heebrea orjad vabaks lasta. Vaarao aga vastas korduvalt: „Ei!“. Siis ütles Jumal Moosesele, et tal tuleb teha midagi hämmastavat (ja kohutavat), selleks et vaarao oma meelt muudaks: ta peab jõevee muutma vereks!

 

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 30. 

 

Kas sa teadsid …?

Kartma   Mooses kartis, sest Jumal on väga püha. „Püha“ tähendab puhas või eraldatud. Jumal on püha – puhas headus. Jumalas ei ole midagi halba.

Jalast ära   Jumal käskis Moosesel jalatsid ära võtta, sest maa, millel ta seisis, oli püha. See ei tähenda, et sealne maapind oleks midagi erilist olnud – see oli püha, sest sel hetkel oli Jumal seal.

Jumala nimi   Vana Testamendi aegadel rääkis Jumala rahvas heebrea keelt. Jumal ütles, et ta nimi on „Yahweh“ või „Jehoova“, aga inimesed pidasid seda nime liiga pühaks, et seda täielikult välja öelda või kirjutada. See tähendas: „Ma olen see, kes Ma olen“ või: „Ma saan olema see, kes Ma olen“.

 

Räägi Jumalaga

Jumal ei kutsu kõiki suurteks juhtideks või teisi orjusest vabastama. Aga tal on igaühe jaoks mingi ülesanne. Meil kõigil on oma osa: räägi nüüd sellest Jumalaga.

 

Arutleme koos

Jagage üheskoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele

Valmista põlevast põõsast mudel või pilt.

Sul on vaja: oksi ja lehti, punaseid, kollaseid ja oranže salvrätikuid, paberit, pastelle, valget liimi ja kahepoolset teipi. Pildi valmistamiseks: taustaks suurt pappi, lõkkemudeli puhul aga potitäit liiva.

 1. Korja päris lehti ja oksi või tee need paberist.
 2. Kleebi oksad teibiga papi alla äärde või pista oksad liivapotti. Kleebi lehed teibiga okste külge.
 3. Rebi salvrätid ribadeks ja liimi või teibi need kiirtena põõsasse, nõnda et need meenutaksid leeke. Nüüd on su põlev põõsas tules – aga see ei põle ära!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On sul meeles, mida Jumal Moosesele ütles?

 

4. seiklus   Mooses

PÄÄSU POLE!

Oled sa kunagi näinud nii võimsaid murdlaineid või möllavat tuld, et tunned end seda vaadates täiesti jõuetuna?

Kui sa tead, et miski on tohutult võimas, mida siis ütled? 

Kas miski meenutas sulle eelmisel nädalal Jumala võimsust? Meri? Tuli? Palve, millele Jumal vastas? Midagi muud?

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi 2. Moosese 11:1a.

“Siis Issand ütles Moosesele: „Veel ühe nuhtluse ma saadan vaaraole ja Egiptusele: pärast seda ta laseb teid siit ära minna.””

 

Jutujärg …

Taas ja taas palusid Mooses ja Aaron Egiptuse vaaraol heebrea orjad vabaks lasta. Vaarao vastas eitavalt. Ikka ja jälle tegi Jumal võimsaid (ja kohutavaid) asju. Jõevesi muutus vereks; konnad tungisid kõikjale – ning surid ja mädanesid siis! Maamuld muutus vastikuteks hammustavateks sääskedeks; kõik kihas parmudest; kariloomad surid katku kätte. Inimesed ja loomad olid paisetega kaetud; üle maa käis kõigi aegade suurim rahetorm ja rohutirtsud hävitasid allesjäänud viljasaagi põldudelt. Maa oli kolm päeva pilkases pimeduses. Aga vaarao ütles Moosesele vaid: „Kao minema ja ära tule tagasi!“

 

Lugege koos 2. Moosese 11.

“Siis Issand ütles Moosesele: „Veel ühe nuhtluse ma saadan vaaraole ja Egiptusele: pärast seda ta laseb teid siit ära minna. Kui ta lõppeks laseb minna, siis ta otse ajab teid siit ära. Räägi nüüd rahva kuuldes, et iga mees küsiks oma naabrilt ja iga naine oma naabrinaiselt hõbe- ja kuldriistu!” Ja Issand andis rahvale armu egiptlaste silmis; ka oli Mooses väga suur mees Egiptusemaal vaarao sulaste ja rahva silmis. Ja Mooses ütles: „Nõnda ütleb Issand: Keskööl ma lähen läbi egiptlaste keskelt: Egiptusemaal peavad surema kõik esmasündinud, aujärjel istuva vaarao esmasündinust kuni käsikivitaguse teenija esmasündinuni, samuti kõik kariloomade esmasündinud. Siis on kogu Egiptusemaal suur hädakisa, millist ei ole olnud ja millist ei tule enam.  

Aga ühegi Iisraeli lapse vastu ei liiguta koergi oma keelt, ei inimese ega karilooma vastu, et te teaksite, et Issand teeb vahet Egiptuse ja Iisraeli vahel. Siis tulevad kõik need sinu sulased alla minu juurde ja kummardavad mind, öeldes: Mine ära, sina ja kogu rahvas, kes su kannul käib! Ja seejärel ma lähen.”

 Ja ta läks ära vaarao juurest vihast õhetades. Aga Issand ütles Moosesele: „Vaarao ei võta teid kuulda, et Egiptusemaal sünniks rohkesti mu tunnustähti.” Ja Mooses ja Aaron tegid kõik need tunnustähed vaarao ees. Aga Issand tegi kõvaks vaarao südame ja too ei lasknud Iisraeli lapsi oma maalt ära minna.” 

 

Mis edasi sai …

Jumal käskis Moosesel ja Aaronil kogu rahvas ette valmistada Egiptusest lahkumiseks. Rahvas pidi valmistama erilise toidu küpsetatud lihast, ürtidest ja hapnemata leivast. Nad pidid uksepiidad verega katma, et oma elukoht ära märkida, sest see, mida Mooses oli vaaraole öelnud, pidi täide minema: inimeste ja loomade esmasündinud pojad pidid surema!

Uuri Piiblit

Vastake koos küsimustele lk 30 Suure Piibliseikluse raamatust.

Kas sa teadsid …?

Imed   Jumal andis Moosesele väe teha Egiptuses kolm imetegu. Ta kepp muutus maoks; ta käsi kuivetus ja sai siis jälle terveks; jõest võetud vesi muutus vereks. Mooses tegi kõik need imeteod vaarao ees, et näidata talle Jumala väge ja veenda teda Iisraeli rahvast vabaks laskma. Kui vaarao ikka „ei“ ütles, kasutas Jumal teist plaani.

Nuhtlused   Kui vaarao keeldus Iisraeli orje minna laskmast, saatis Jumal järgmised märgid või „nuhtlused“. Paljud neist olid looduslikud katastroofid, aga Jumal näitas oma väge sellega, et määras, millal ja kuidas need toimuvad. Need olid kohutavad sündmused – sellest hoolimata ei tunnustanud vaarao Jumala väge ega lasknud orje vabaks.

Kümme nuhtlust   Niiluse jõgi muutus vereks; konnad; sääsed; parmud; kariloomade surm; paised; rahe; rohutirtsud; pimedus; esmasündinud poegade surm. Pärast viimast nuhtlust nõustus vaarao orjad vabaks laskma. Vaata, kas sa leiad need kümme nuhtlust üles Suure Piibliseikluse raamatust, jooniselt lk 27 ja 28.

 

Räägi Jumalaga

On sul mõni mure või hirmutab sind miski? Jumal on tugevam kui see probleem. Räägi talle sellest.

 

Arutleme koos

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele …

Selles piibliloos keeldub vaarao Jumala rahvast vabastamast. Jumal ilmutab oma väge ikka ja jälle, aga vaarao ei muuda meelt. Orjuses olevale Jumala rahvale tundus, et mitte miski ei toimi enam.

On sul olnud päevi, mil kõik paistab viltu minevat? Siin on mõned mõtted selliste aegade jaoks:

 • Tuleta endale meelde, et see ei jää igavesti niimoodi. Asjad muutuvad – sa pead selle lihtsalt ära ootama.
 • Hüüa rasketel aegadel Jumala poole, kuni Ta sulle vastab. Neil aegadel õpid nii rohkem Jumalat usaldama.
 • Otsi Piiblist üles Jumala tõotused. Jäta need meelde. Kinnita Jumalale, et sa ootad Teda ja Tema tõotuste täitumist.
 • Räägi oma juhendaja või mõne sõbraga, keda sa usaldad. Kui sul pole kedagi, siis palu Jumalat seni, kuni Ta sulle kellegi annab.
 • Täna Jumalat heade asjade eest. Õpi märkama, mida Jumal teeb – see on alati hea!

 

4. seiklus   Mooses

VABADUS MINNA!

Kas mäletad lugu, kus Jumal pani taevasse esimese vikerkaare? (vt 1. seiklust) Mida tähendab vikerkaar?

Järgmine kord väljas olles vaata, mis märke sa enda ümber veel näed. Kas leiad märke, mis:

 • juhatavad teed?
 • kasutavad pilti, mitte sõnu?
 • aitavad?
 • hoiatavad?
 • kaitsevad?

Millised märgid annavad märku mõne erilise päeva tulekust? Kuidas sa tead kellegi sünnipäeva või jõulude ja koolivaheaja tulekut?

Millise märgi abil näitad, et tahad Jumalale sõnumi saata? Mis sõnum selles on?

Alusta oma seiklust sellega, et otsid üles ja loed Piiblist salmi 2. Moosese 12:26,27a.

“Ja kui teie lapsed teilt küsivad: Mis teenistus see teil on?, siis vastake: See on paasaohver Issanda auks, kes ruttas mööda Iisraeli laste kodadest Egiptuses, kui ta nuhtles egiptlasi ja päästis meie kojad.”

 

Jutujärg …

Jumal ütles, et kõik inimeste ja loomade esmasündinud pojad surevad. Ainult Mooses ja Jumala rahvas, heebrealased, on kaitstud, kui nad teevad täpselt, mida Jumal neile öelnud on.

Lugege koos 2. Moosese 12:21-28, 50, 51

“Ja Mooses kutsus kõik Iisraeli vanemad ning ütles neile: „Minge ja võtke enestele suguvõsade kaupa talled ja tapke paasatall! Ja võtke iisopikimbuke, kastke kausis olevasse verre ja määrige ukse pealispuud ning mõlemat piitjalga kausis oleva verega! Ja ükski teist ärgu väljugu hommikuni oma koja uksest, sest Issand läheb egiptlasi nuhtlema. Aga kui ta näeb verd ukse pealispuul ja mõlemal piitjalal, siis Issand ruttab sellest uksest mööda ega lase hävitajat tulla teie kodadesse nuhtlema. Pidage see asi meeles: see olgu igaveseks seadluseks sinule ja su lastele! 

 Ja kui te tulete maale, mille Issand teile annab, nagu ta on öelnud, siis pidage seda teenistust!  Ja kui teie lapsed teilt küsivad: Mis teenistus see teil on?, siis vastake: See on paasaohver Issanda auks, kes ruttas mööda Iisraeli laste kodadest Egiptuses, kui ta nuhtles egiptlasi ja päästis meie kojad.” Siis rahvas kummardas ning heitis silmili maha. Ja Iisraeli lapsed läksid ning tegid; nagu Issand oli Moosesele ja Aaronile käsu andnud, nõnda nad tegid. 

 Ja kõik Iisraeli lapsed tegid, nagu Issand Moosest ja Aaronit oli käskinud; nõnda nad tegid. Ja just selsamal päeval Issand viis Iisraeli lapsed väehulkadena Egiptusemaalt välja.“

 

Mis edasi sai …

Pärast seda rõõmustasid egiptlased oma orjade lahkumist nähes nii väga, et andsid neile kaasa kulda ja ehteid. Jumal juhatas rahva Punase mere suunas, kõrbesse. Inimesed teadsid, kuhu minna, sest Jumal andis neile päevaajaks pilve, mida järgida, ja ööseks tulesamba.

Aga nad polnud veel lõplikult pääsenud …

 

Uuri piiblit

Vastake koos küsimustele raamatust Suur Piibliseiklus, lk 30 

 

Kas sa teadsid …?

Paasapüha  Juudid tähistavad Paasapüha ka tänapäeval, et meenutada esimest Paasapüha söömaaega, mida peeti enne Egiptusest lahkumist. Siis sõid nad küpsetatud lambaliha, püsti seistes ja rutuga, et olla valmis lahkuma. Veel söödi rohttaimi ja hapnemata leiba.

Veri   Inimesed piserdasid lambatallede verd uksepiitadele selle märgiks, et nad kuuluvad Jumala rahva hulka. Jumal saatis oma ingli tapma kõiki inimeste ja loomade esmasündinud poegi, aga ingel läks kedagi puutumata mööda iisraellaste majadest, kui nägi verd uksepiitadel. (ingl keeles on sõnade mäng: „passover“ paasapüha ja „passed over“ läks mööda).

Ingel  Piiblis on inglid Jumala saadikud, kes räägivad või tegutsevad Jumala nimel. Nad ei ole armsad, sõbralikud ja ilusad olendid, nagu neid multifilmides või jõulupuudel kujutatakse! Inglid on võimsad taevased olendid, kes selles loos toovad surma nii inimestele kui ka loomadele.

 

Räägi Jumalaga

Paasapüha söömaaja kaudu meenutavad inimesed, mida Jumal on nende heaks teinud. Kas Jumal on midagi sinu heaks teinud, mida tahaksid meenutada ja tähistada?

Arutleme koos 

Jagage ühekoos mõtteid ja küsimusi, mis teil seda piiblilugu uurides tekkisid, ja vaadake veebilehelt, mida on selle piibliloo kohta arvanud teised.

 

Proovi järele

Valmista hapnemata leiba, mis on sarnane Paasapühade leivaga.

Vaja läheb:

1 klaas jahu

½ klaasi vett

Soola

Oliiviõli

Küpsetusplaati

Taignarulli

Kauss segamiseks

Kahvlit

Resti

Ahju küpsetamiseks

Pane kõik vajalik valmis, enne kui alustad. Kontrolli, et su käed ja tööpind oleksid puhtad. Toiduallergia korral kasuta endale sobivaid toiduaineid.

 1. Kuumuta ahi 220° kraadini 
 2. Pane jahu kaussi ja lisa näputäis soola. Lisa jahule järkjärgult vett, samal ajal kiiresti kahvliga segades. Kui taigen on valmis, vormi see pallikujuliseks.
 3. Kata töölaud ja taignarull jahuga.
 4. Enne taigna rullimist palu oma juhendajat või mõnda täiskasvanut panna küpsetusplaat või -pann ahju soojenema.
 5. Jaga taigen 4 kuni 6 tükiks. Vajuta pallid käte vahel laiaks ja aseta jahusele tööpinnale.
 6. Rulli taignarulliga iga tükk ümmarguseks, ca 12 cm läbimõõduga. Lase taignal mõni minut „puhata“. Siis rulli uuesti, kuni läbimõõt on ca 20 cm. Torka tainasse kahvliga augud.
 7. Palu juhendajal või mõnel täiskasvanul võtta kuum küpsetusplaat või -pann ahjust. Aseta taignaringid plaadile.
 8. Küpseta neid ahjus mõlemalt poolt ca 2 minutit, kuni leib on kergelt pruunikas ja krõbe.
 9. Aseta need restile jahtuma.
 10. Maitsestamiseks piserda neid kergelt oliiviõliga.

Kui võimalik, küpseta leiba nii, et see saaks õhtuks valmis. Pane selga õueriided, nagu läheksid pikale teekonnale, ja söö püsti seistes oma leib ära, nii nagu tegi Jumala rahvas oma esimesel Paasapüha söömaajal.

 

4. seiklus   Mooses

Läbi mere!