Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Arutleme koos

See Suure Piibliseikluse osa sisaldab küsimusi ja vastuseid: tõelisi küsimusi tõelistelt lastelt üle

maailma ja tegelikke vastuseid päris täiskasvanutelt, kes aitavad lastel mõista Jumalat ja Piiblit.

 

Lugege piiblilugu koos. Täiskasvanutena võite leida, et lastele on vaja anda taustateadmisi või

sündmusi selles Piibli osas veidi lahti seletada. (Kui te pole oma teadmistes kindel, leiate (edaspidi)

lehtedelt “Alusta” ja “Ühenda” selle seikluse jaoks kasulikku tausta ja teavet Piibli kohta.)

 

Püüdke lapsega vesteldes mõista, mis on tema jaoks peamine loost tulenev küsimus. Mis on see,

mis ajab teda segadusse või häirib? See küsimus võib teile tunduda üsna ebatõenäolise või isegi

võimatuna, aga ka teemana, millel ei näi olevat erilist mõtet; see võib olla lihtsalt mõni sõna,

millest ta aru ei saa. Ja veel: lastel võib olla rohkem kui üks küsimus!

 

Kuidas juhendaja lapse küsimusele vastab? Kui olete laste küsimustele vastanud, pange palun kirja nii laste küsimused kui enda vastused, et ka teised lapsed ja juhendajad saaksid kuulda teie mõtteid.

Soovime, et Suurt Piibliseiklust läbides jagaksite oma küsimusi ja vastuseid teistega, saates need

e-posti aadressile: info@avatudpiibel.ee

 

 

1. seiklus:   Jumal loob maailma

Esimesed inimesed

Pattulangemine

Siin on kirjeldus sellest, mis juhtus, kui Joshua ja tema isa Wale lugesid koos seiklust “Pattulangemine”. 9-aastasele Joshuale meeldib malemäng, kirjutamine ja lugemine, jalgrattasõit ja tennis, ning maal olemine. Joshua küsis: “Miks tahab saatan tappa kõiki lihtsalt sellepärast, et ta ei ole kuningas?”

 

 

 

  Wale vastas: “Ma arvan, et saatan on väga kuri isik ja midagi head nähes teeb ta kõik, et seda hävitada. Saatan ei taha, et Jumala lastel hästi läheks, sest ta on täis kadedust, ei austa Jumala lapsi ega isegi mitte Jumalat. Saatan ja Jumal on vastandid: Jumal on hea ja armastav, saatan aga on headuse ja armastuse vastand. Jumal kaitseb inimesi, saatan aga on valmis neid lööma, kui nad on kukkunud. Jumal tahab, et püüaksime olla Tema moodi, ja et austaksime ennast, teisi ja muidugi Jumalat.”

 

 

 

Veeuputus

Siit loeme, mis juhtus, kui Charis ja tema ema Fiona seda piiblilugu koos lugesid. Charis on 10-aastane tüdruk, kes on hull loomade järele, armastab sõpru, söögitegemist, arvutit ja lugemist. Charis küsis: “Mis on leping? Ja mida tähendab “rituaal”?”

 

  

 

 

Fiona selgitas: “Leping on lubadus – sageli oluline lubadus, nagu näiteks abielutõotus, kui mees ja naine abielluvad, või Jumala ja inimeste vahelised lepingud, millest loeme Piiblist.

“Rituaal” on osa tseremooniast või miski, mida tehakse teatud viisil. Osa loomi olid rituaalselt puhtad, ja oli loomi, keda Jumal lubas süüa ning puudutada – vastavalt tolle aja juudi seadustele.”

 

 

Kuidas sina  Charisele vastaksid?

 

Jumala tõotus Noale

Caroline ja tema sõber Harry lugesid koos seda piiblilugu. Caroline on 11 ja elab Saksamaal.

Tal tekkis küsimus: “Miks paljud inimesed ikkagi surevad üleujutuste tagajärjel?”

 

 

 

Harry vastas: “See on tõesti halb, kui inimesed loodusõnnetustes surma saavad. Inimesed pole kogu selle aja jooksul, mis nad maa peal on elanud, Jumala loomingut eriti hoolega hoidnud. Looduse tasakaal on üha rohkem häiritud ja selle tagajärjel hukkub looduskatastroofides järjest rohkem inimesi, kuigi on olemas paremad hoiatussüsteemid ja kaitsevõimalused kui eales varem. Nii nagu on olemas haigused ja kannatused, on siin maailmas ka  katastroofid. Kuid on üks lohutus: Jumal ei jäta meid üksi. Ta on meie kõrval igas olukorras.”

 

 

 

Paabeli torn

Ruan ja tema ema Lin lugesid koos seda piiblilugu. Ruan on 12. Ta on huvitatud joonistamisest ja elusloodusest.

Kui Ruan koos emaga seda piiblilugu luges, küsis ta: “Kus on Paabel?”

 

 

 

 

Lin otsis Internetist vastust: ta leidis, et linn asus Sineari tasandikul (tänapäeva Iraagis).

 

 

 

 

Mida sina talle ütleksid?

 

Viimsi Vabakoguduse pühapäevakooli lapsed küsisid:

“Mis keelt rääkisid inimesed enne keelte segamist?”

Neile vastas Tartu Kõrgema Usuteadusliku Seminari õppejõud, mag Ermo Jürma:

"Paabeli torni ehituse eelse aja keele nimi oli: „safat-ehat“ (lihtne tõlge: „üks keel“) Sõna „safa“ võib Piiblis tähistada nii keelt, mida räägitakse, kui ka rääkimisorganit (nt huult). Milline see päris algkeel oli, selles osas ei ole uurijad veel kokkuleppele jõudnud. Ja võib juhtuda, et me selle leidmiseni ka kunagi ei jõua.

Lisaks  alg-aja universaalse keele tähistamisele, kasutatakse seda sõna ka lõpuaja puhta/puhastatud keele kohta.  Prohvet Sefanja kirjutab sellest Sf 3:9 “Sest siis ma puhastan rahvaste huuled, et nad kõik võiksid hüüda Issanda nime, teenida teda õlg õla kõrval.” 

Aga  enne Paabeli torni lugu (1Ms 10. peatükist), leiame, et Noa kolme poja (kes ilmselt isa-emaga sama keelt rääkisid) järeltulijail (neid on loetletud 70) oli „igaühel oma keel”. Nii võib arvata, et nimi “üks keel” võis tähistada ka seda, et inimesed tol ajal oskasid rääkida mitut keelt. Jeruusalemma juutide pärimuses on selle asja kohta veel üks väga võimas seletus: nimelt,  algselt oskasid kõigi rahvaste inimesed 70 (!) keelt. See ühisosa aga võeti neilt ära, kui nad hakkasid torni ehitama.

Üks keel, mida räägitakse vaid alg- ja lõpuajal, jääb praeguse aja inimeste eest täielikult varjule. Jumal ju ise segas need ära. Samas arvan mina, et eeltöö on ikkagi soovitav: igaüks saab oma keelt puhastada kurjadest, halbadest, rumalatest sõnadest."