Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Arutleme koos

See Suure Piibliseikluse osa sisaldab küsimusi ja vastuseid: tõelisi küsimusi tõelistelt lastelt üle

maailma ja tegelikke vastuseid päris täiskasvanutelt, kes aitavad lastel mõista Jumalat ja Piiblit.

 

Lugege piiblilugu koos. Täiskasvanutena võite leida, et lastele on vaja anda taustateadmisi või

sündmusi selles Piibli osas veidi lahti seletada. (Kui te pole oma teadmistes kindel, leiate (edaspidi)

lehtedelt “Alusta” ja “Ühenda” selle seikluse jaoks kasulikku tausta ja teavet Piibli kohta.)

Püüdke lapsega vesteldes mõista, mis on tema jaoks peamine loost tulenev küsimus. Mis on see,

mis ajab teda segadusse või häirib? See küsimus võib teile tunduda üsna ebatõenäolise või isegi

võimatuna, aga ka teemana, millel ei näi olevat erilist mõtet; see võib olla lihtsalt mõni sõna,

millest ta aru ei saa. Ja veel: lastel võib olla rohkem kui üks küsimus!

 

Kuidas juhendaja lapse küsimusele vastab? Kui olete laste küsimustele vastanud, pange palun kirja nii laste küsimused kui enda vastused, et ka teised lapsed ja juhendajad saaksid kuulda teie mõtteid.

Soovime, et Suurt Piibliseiklust läbides jagaksite oma küsimusi ja vastuseid teistega, saates need e-posti aadressile: info@avatudpiibel.ee

 

Taaniel

Loe, millest rääkisid Joel ja tema ema Ana, kui nad koos seda piiblilugu lugesid.

10-aastasele Joelile meeldib ujumine ja matemaatika. Ta elab Argentiinas.

Joel küsis: „Kuidas suutis Taaniel Jumalat nii palju usaldada?”

 

 

 

 

Ana vastas: “Taaniel teadis juba lapsest peale juutide ajalugu, nende lahkumist Egiptusest ja kümmet käsku. Ta oli kuulnud Jumala üleloomulikust väest ja Tema poolt korda saadetud imedest. Neid lugusid oli põlvest põlve edasi antud, kuni Taanieli vanemad neid temale jutustasid. Ta õppis neid ka koolis.

Taanieli ei peatanud see, et ta elu oli ohus, sest ta soovis kuuletuda oma Jumalale ja Teda austada. "Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!" (2Ms 20:1-7), oli käsk. Taaniel pidas Jumala käskudest kinni ja Jumal kaitses teda.

Mida kuningas Taanielile soovis, see juhtus ka tegelikult! "Sinu Jumal, keda sa lakkamata teenid, päästku sind!” (Taanieli 6:17)

Kui me kuuletume Jumalale, võime olla kindlad, et Ta meid kaitseb.”

Loe, millest rääkisid Joel ja tema isa Simon, kui nad koos seda piiblilugu lugesid.

Joelile meeldib kirikus joonistamine ja värvimine.

Joel ütles: „See on natuke segane – kuningas tahtis, et Taaniel elaks, aga pani ta ikkagi lõvide juurde?“

 

 

 

Simon vastas: „Isegi kuningas pidi seadust järgima. Seadus võis olla hea või halb, aga kuningas kartis seadust mitte järgida. Ta arvas ilmselt, et kaos on hullem kui miski muu. See on nagu koolis – õpetaja karistas last, kes tavaliselt oli tubli, aga tegi seekord midagi valesti, sest õpetaja tahab, et igaüks eeskirju järgiks.“

Mida sina ütleksid?

 

 

Joona

Loe, millest rääkisid Anthony ja tema ema Ruth, kui nad koos seda piiblilugu lugesid.

Anthony on 12-aastane ja talle meeldib joosta.

Anthony küsis: „Miks need inimesed laevas Joona vette viskasid?“

Ruth vastas: „Joona palus neil teda visata. Joona teadis, et Jumala saadetud torm oli tema süü, sest ta oli proovinud Issanda eest ära põgeneda. Ta arvas, et kui ta üle parda visatakse, siis torm vaibub ja inimesed pääsevad.“

Anthony mõtles: „Miks tahtis Jumal Niinivet hävitada?“

 

 

Ruth arvas: „Joona ajal oli Niinive paganlik linn ning tuntud oma kurjuse poolest. Jumal ei tahtnud seda hävitada. Vastupidi, Ta tahtis, et inimesed parandaksid meelt ja pöörduksid Tema poole. Sellepärast saatis Ta Joona nende juurde kuulutama. Jumal tahtis, et Joona hoiataks neid, et Ta hävitab Niinivee inimesed, kui nad meelt ei paranda. Niinive rahvas parandas meelt ning Jumal ei viinud täide varem lubatud hävitamise plaani.“

 

Mida sina ütleksid?

 

 

Malakia