Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Arutleme koos

See Suure Piibliseikluse osa sisaldab küsimusi ja vastuseid: tõelisi küsimusi tõelistelt lastelt üle

maailma ja tegelikke vastuseid päris täiskasvanutelt, kes aitavad lastel mõista Jumalat ja Piiblit.

 

Lugege piiblilugu koos. Täiskasvanutena võite leida, et lastele on vaja anda taustateadmisi või

sündmusi selles Piibli osas veidi lahti seletada. (Kui te pole oma teadmistes kindel, leiate (edaspidi)

lehtedelt “Alusta” ja “Ühenda” selle seikluse jaoks kasulikku tausta ja teavet Piibli kohta.)

Püüdke lapsega vesteldes mõista, mis on tema jaoks peamine loost tulenev küsimus. Mis on see,

mis ajab teda segadusse või häirib? See küsimus võib teile tunduda üsna ebatõenäolise või isegi

võimatuna, aga ka teemana, millel ei näi olevat erilist mõtet; see võib olla lihtsalt mõni sõna,

millest ta aru ei saa. Ja veel: lastel võib olla rohkem kui üks küsimus!

 

Kuidas juhendaja lapse küsimusele vastab? Kui olete laste küsimustele vastanud, pange palun kirja nii laste küsimused kui enda vastused, et ka teised lapsed ja juhendajad saaksid kuulda teie mõtteid.

Soovime, et Suurt Piibliseiklust läbides jagaksite oma küsimusi ja vastuseid teistega, saates need e-posti aadressile: info@avatudpiibel.ee

 

11. seiklus: Jeesus, Jumala Poeg

Üks meie hulgast

Uskuda võimatut

Head uudised!

Loe, mis juhtus, kui Keziah ning tema vanemad Alison ja Peter lugesid piiblilugu "Head uudised!".

 

7-aastasel Keziah'l oli igasuguseid küsimusi selle karjaste ja inglitega loo kohta.

Keziah tahtis teada: „Mis on auhiilgus?”

 

Alison ja Peter selgitasid: “Auhiilgus on sõna, mis kirjeldab Jumala suurust. Kui Jumala auhiilgus paistis ümber inglite, näitas see, et nende sõnum oli Jumalalt, ja kinnitas, et Jeesus on Jumala Poeg.”

Siis Keziah küsis: “Mis on sõim?”

Alison ja Peter vastasid: “Sõim on nõu, millesse pandi loomasööta, et loomi toita. Laudas, kus Jeesus sündis, ei olnud hälli ega beebivoodit, nii pandi Jeesuslaps sõime tekkide sisse, et tal soe oleks.”

Keziah imestas: “Miks ilmusid inglid karjastele?”

Alison ja Peter vastasid: “Inglid on Jumala saadikud, kes tulid karjastele tooma rõõmusõnumit Jeesuse, Jumala Poja sündimise kohta. Jumala Poeg tuli maailma päästma, sest maailm oli pööranud Jumala vastu.”

Keziah ei olnud kindel, kas ta sai kõigist selle loo sõnadest õigesti aru, ja ta küsis: “Mida tähendab "mõned karjased olid seal paigus" ja mis on "Taaveti linn"?”

Alison ja Peter selgitasid: “”Need paigad” olid Petlemma ümbritsevad alad. "Taaveti linn" tähendab Petlemma, linna, kus sündis Jeesus. Ta sündis selles linnas, sest Maarja ja Joosep pidid minema Petlemma roomlastele makse maksma. Kuningas Taavet oli suurim kuningas, kes kunagi oli Iisraeli valitsenud, ja Jumal oli öelnud, et Jeesus saab sündima Taaveti soost.”

Keziah küsis: “Mis on karjad?”

Alison ja Peter selgitasid: “Kari – selle all on siin mõeldud lambakarja.”

Keziah küsis: “Mida tähendab "rahu"?”

Alison ja Peter vastasid: “Rahu on see, kui inimesed saavad üksteisega läbi ilma üksteist ärritamata ja üksteisele viga tegemata.”

Keziah küsis: “Mida tähendab "sügavalt järele mõtlema"?”

Alison ja Peter vastasid: “See tähendab, et mingi asja üle mõtiskletakse põhjalikult ja mõne teise nurga alt kui tavaliselt. Vahel võib kirjutada loo, mis võib tähendada erinevaid asju, olenevalt sellest, kuidas inimesed sellest aru saavad või seda tõlgendavad.”

 

Ole valmis

Tunne oma vaenlast