Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Pühapäevakool

Paksus kirjas märgitud loo pühapäevakooli tunde on võimalik tellida info@avatudpiibel.ee

Ühe tunni hind € 1,50

 

Mida teha                                         Matteuse 5:3–16

Kuidas palvetada                           Matteuse 6:5–15

Lood Jeesuselt                                Matteuse 13:31–33,40–46

Hea samaarlane                              Luuka 10:25–37

Kaotatud ja leitud                            Luuka 15:1–10