Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Arutleme koos

 

16. seiklus:      Hea sõnum kõigile

Saulus kohtub Jeesusega

Abigail ja tema ema Lori lugesid koos seda piiblilugu.

 

8-aastasele Abigailile meeldib lugemine, kunst ja muusika.

Abigail küsis: “Miks Jumal ei räägi meiega täna nii nagu tol ajal?”

 

 

 

 

Lori vastas: “See on väga hea ja ka raske küsimus. Vahel arvame, et Jumalat oleks lihtsam kuulda, kui Ta räägiks valjusti. Aga isegi siis, kui Jumal näitas oma rahvale imesid ja oli nendega koos, oli paljudel ikka raske uskuda. Ma arvan, et Jumal räägib meiega mitut moodi. Võib-olla mitte valjusti, ja siis peab meil olema rohkem usku. Jumalaga peab olema isiklik suhe, et olla kindel, et see on Tema, kes räägib! Ta saab sinuga "rääkida" su südames (Püha Vaimu kaudu), Piibli abil ja teiste kristlaste kaudu, kes tunnevad sind ja ka Jumalat ning Tema Sõna.”

 

 

 

Danny ja tema isa Rob lugesid koos seiklust “Saulus kohtub Jeesusega“. 

 

Danny on 9-aastane ja mängib trumme (kui ta just seinal ei roni!).

Danny küsis: “Miks tegi valgus pimedaks Sauluse ja mitte teisi mehi, kes temaga koos olid?“ 

Rob vastas: “Sellel päeval tahtis Jumal rääkida ainult Saulusega ja seepärast tegi valgus ainult Sauluse pimedaks. Kuigi kõik teised kaasreisijad kuulsid heli, pole üldse kindel, kas nad seda valgust nägidki. Ja kui kõik mehed oleksid koos Saulusega pimedaks jäänud, siis oleks väga raske olnud neil turvaliselt oma reis Damaskuses lõpetada. 

Mida sina talle ütleksid?

 

Hea sõnumi kuulutamine

Hannah ja tema isa Chip lugesid koos seiklust “Hea sõnumi kuulutamine”.

 

11-aastane Hannah elab Pennsylvanias.

 

Hannah küsis: “Miks läks Paulus tagasi Lüstrasse (salm 20), kui ta seal oli juba olnud ja pealegi tegid nad talle veel esimesel korral haiget ka?”

Chip vastas: “Apostel Paulus teadis, et Lüstra rahval oli vaja evangeeliumi kuulda. Jumal andis talle selle misjonitöö – kuulutada rahvastele isegi siis, kui see oli väga ohtlik. Ehkki ta esimesel korral pidi peaaegu surma saama, uskus Paulus ikkagi, et Jumal kaitseb teda. Tema usk Jumalasse ja veendumus, et inimene siseneb taevariiki läbi paljude katsumuste ja kannatuste, põhjustas selle, et ta läks Lüstrasse tagasi. Piibel ütleb, et ta tegi seda ka selleks, et teisi jüngreid julgustada. Paulus oli nende mentor ja ta tahtis neile kinnitada oma pühendumist Jeesuse järgimisekäsule ohtlikele olukordadele vaatamata.

Mida sina talle ütleksid?

Aruandmine

 

Reisimine ja õpetamine

 

Laevahukk

Joshy on 11-aastane. Ta teeb palju sporti nagu nt ujumine, kriket, BMX ja ragbi – isegi vihmas!

Joshy küsis oma tädi Margareti käest: „Kui ta nimi on Paulus, siis on see päris tänapäevane nimi! Miks ta nimi on Paulus, kui see lugu juhtus väga kaua aega tagasi?“

Kuidas sina vastaksid Joshy küsimusele?

 

Joshy tädi Margaret vastas tema küsimusele nii: „Tegelikult oli lugu hoopis teistpidi. See juhtus umbes 2000 aastat tagasi ja Paulus oli Rooma nimi. Inimesed, kelle nimi  tänapäeval on Paulus, said selle Piibli Pauluse järgi.“

Siis tahtis Joshy teada: „Kas ta sai lõpus surma? Ta ei oleks pidanud saama, sest ta päästis kõikide laevalolijate elu.”

Margaret ütles: „See oleks olnud aus, aga kahjuks ei lähe asjad alati nii. Ta jõudis küll Rooma ja teda hoiti 2 aastat vanglas. Kogu selle aja oli ta ikka kristlane ja kirjutas teistele kirju – mõned nendest kirjadest on meil Piiblis. Aga nii palju, kui me teame, suri ta seal, kui roomlased otsustasid kõikidest kristlastest lahti saada.”