Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Arutleme koos

See Suure Piibliseikluse osa sisaldab küsimusi ja vastuseid: tõelisi küsimusi tõelistelt lastelt üle

maailma ja tegelikke vastuseid päris täiskasvanutelt, kes aitavad lastel mõista Jumalat ja Piiblit.

 

Lugege piiblilugu koos. Täiskasvanutena võite leida, et lastele on vaja anda taustateadmisi või

sündmusi selles Piibli osas veidi lahti seletada. (Kui te pole oma teadmistes kindel, leiate (edaspidi)

lehtedelt “Alusta” ja “Ühenda” selle seikluse jaoks kasulikku tausta ja teavet Piibli kohta.)

Püüdke lapsega vesteldes mõista, mis on tema jaoks peamine loost tulenev küsimus. Mis on see,

mis ajab teda segadusse või häirib? See küsimus võib teile tunduda üsna ebatõenäolise või isegi

võimatuna, aga ka teemana, millel ei näi olevat erilist mõtet; see võib olla lihtsalt mõni sõna,

millest ta aru ei saa. Ja veel: lastel võib olla rohkem kui üks küsimus!

 

Kuidas juhendaja lapse küsimusele vastab? Kui olete laste küsimustele vastanud, pange palun kirja nii laste küsimused kui enda vastused, et ka teised lapsed ja juhendajad saaksid kuulda teie mõtteid.

Soovime, et Suurt Piibliseiklust läbides jagaksite oma küsimusi ja vastuseid teistega, saates need e-posti aadressile: info@avatudpiibel.ee

 

17. seiklus:    Jumalale kuulumine

Kõik tuleb heaks

Jumala Vaim

Kristin ja tema ema Lynda lugesid koos seda piiblilugu oma Piiblist. 

pastedGraphic.png

9-aastane Kristin elab Ameerikas.

Kristin küsis: “Mida tähendab “patuse loomuse risti löömine”?”

 

 

 

 

Lynda vastas: “”Risti löömise” all mõtleme sündmust, kui Jeesus löödi risti ja ta suri seal rippudes. Kõik inimesed on sündinud loomusega, mis kaldub patu poole. Seda nimetatakse patuseks südameks. Sinu patune loomus löödi risti siis kui Jeesus risti löödi. Sellepärast Jeesus ristil surigi. Patu karistuseks on surm. Jeesus kogus kõigi meie patud kokku ja kandis nende eest karistuse.. Kuna Jeesus, kes oli täiuslik, kandis meie karistuse oma elu hinnaga, on meil võimalik olla Jumalaga koos terve igaviku. Jeesus võttis meie patud meie pealt ära ja need löödi koos temaga ristile. Jeesus “maksis” karistust kandes nii meie patuste südamete eest.”

 

Kuidas sina Kristini küsimusele vastaksid? 

 

Jumala sõjariistad

Dan ja tema isa Mike lugesid koos seiklust “Jumala sõjariistad“. 

 

pastedGraphic.png

Dan on 9-aastane. Ta armastab mängida jalgpalli ja trummi.

Dan tahtis teada: “Millised on tulised nooled? Kas need teevad haiget?“

 

 

 

 

Mike selgitas: “Need on kiusatused ja süüdistused, millega saatan meid “tulistab”, näiteks püüdes meid panna enda või kellegi teise kohta uskuma valet või tallata meid maha ja nõrgestada meie usku. Need tulised nooled püüavad ka takistada meil tegemast seda, mida Jumal tahab – näiteks rääkimast teistele rõõmusõnumit Jeesusest ja rõõmu tundmast sõprusest Jumalaga.“

Dan imestas: “Miks nad kasutavad „sõjavarustust“ selleks, et kirjeldada usku ja õiglust ja kõiki selliseid asju?“

Mike arvas: “Sõjavarustust on kasutatud selleks, et kirjeldada Jumala poolt meile antud varustust, mis kaitseb saatana ja tema kurjade trikkide vastu. Saatan tahab meid segadusse ajada ja araks muuta, et me ei usaldaks ega järgiks enam Jumalat. Seda võitlust kirjeldatakse kui vaimulikku lahingut – mitte inimeste, vaid kurjade vaimsete jõudude vastu.“

 

Kuidas sina talle vastaksid?

 

Micah ja tema isa Marc lugesid koos seda piiblilugu.

7-aastane Micah armastab jalgpalli ja rattaga sõitmist.

Micah küsis: “Millised on Jumala sõjariistad tegelikult, päris elus?”

 

 

 

 

Mark vastas: “Paulus ei räägi siin sõjavarustusest, mida saab katsuda ja selga panna. Ta räägib asjadest, mida saame teha oma vaimulikus elus (vaimulik elu on see, kuidas suhtleme Jumalaga), mis aitavad meil võidelda nähtamatute vaenlastega, kes on alati valmis meid ründama. Need vahendid aitavad meil nendes rünnakutes toetuda Jumala tugevusele ja kaitsele. Näiteks tõevöö tähendab Jumala tõdedest kinnihoidmist. Tõde on näiteks see: Jumalal on kontroll kõige üle ja Ta on võimsam kui saatan. See “vöö” tuletab meile meelde, mis on tõde ja aitab meil ka päriselt selle järele elada. Võitlus on näiteks selline: saatan ründab meid näiteks valega, et meil peaks olema rohkem asju selleks, et olla õnnelik (või mõne muu valega, oleneb sellest, milline patt kedagi kiusab). Jumala tõe kohaselt peaksime aga rahul olema sellega, mis meil on, ja usaldama Jumalat, kes varustab meid vajalikuga (Fl 4:12, Matteuse 6:25–34). Selles võitluses saame tõde endale meelde tuletada ja paluda, et Jumal tõmbaks selle meie südame ümber nagu vöö. Tõest lähtuvalt saame teha ka kõiki otsuseid – näiteks me ei küsi endale uusi kingi, kui meil on neid juba mitu paari. Nii et ära unusta selga panna Jumala sõjavarustust. See on parim viis võita elus meie vastu tulevad lahingud!”

 

 

 

Olge rõõmsad!

Ära anna alla!