Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Arutleme koos

See Suure Piibliseikluse osa sisaldab küsimusi ja vastuseid: tõelisi küsimusi tõelistelt lastelt üle

maailma ja tegelikke vastuseid päris täiskasvanutelt, kes aitavad lastel mõista Jumalat ja Piiblit.

 

Lugege piiblilugu koos. Täiskasvanutena võite leida, et lastele on vaja anda taustateadmisi või

sündmusi selles Piibli osas veidi lahti seletada. (Kui te pole oma teadmistes kindel, leiate (edaspidi)

lehtedelt “Alusta” ja “Ühenda” selle seikluse jaoks kasulikku tausta ja teavet Piibli kohta.)

Püüdke lapsega vesteldes mõista, mis on tema jaoks peamine loost tulenev küsimus. Mis on see,

mis ajab teda segadusse või häirib? See küsimus võib teile tunduda üsna ebatõenäolise või isegi

võimatuna, aga ka teemana, millel ei näi olevat erilist mõtet; see võib olla lihtsalt mõni sõna,

millest ta aru ei saa. Ja veel: lastel võib olla rohkem kui üks küsimus!

 

Kuidas juhendaja lapse küsimusele vastab? Kui olete laste küsimustele vastanud, pange palun kirja nii laste küsimused kui enda vastused, et ka teised lapsed ja juhendajad saaksid kuulda teie mõtteid.

Soovime, et Suurt Piibliseiklust läbides jagaksite oma küsimusi ja vastuseid teistega, saates need e-posti aadressile: info@avatudpiibel.ee

 

18. seiklus:   Elu koos Jumalaga

 

Koguduse juhtimine

 

Jumalale kuulumine

Hannah ja tema ristiisa Pete lugesid koos seda piiblilugu. 

pastedGraphic.png

Hannah on 8-aastane ja ta elab Belgias. Talle meeldivad kassid ja ta loeb palju raamatuid.

 

 

 

 

 

 

Hannah küsis: “Miks peab Kristus “ilmuma”?”

 

 

 

 

 

 

 

Pete vastas: “”Ilmuma” tähendab sama mis ilmsiks, nähtavaks saama. See tähendab, et Kristus tuleb tagasi. Jeesus õpetas oma jüngritele, et maailma lõpus tuleb Ta tagasi ja siis toimub viimne kohus, kus Ta eraldab kõik inimesed kahte gruppi – need, kes teda usuvad ja need, kes ei usu"

Mida sina talle vastaksid?

 

Jumalale töötamine

Timoteos ja tema ema Kristel lugesid koos seda piiblilugu. 

 

pastedGraphic.png

Timoteos on 9-aastane ja elab Ameerikas. 

 

Timoteos tahtis teada, mida tähendab 17. salmis “vähktõbi” (ingl k versioonis gangreen)

 

 

 

 

 

 

 

Kristel selgitas: “Sõnastiku järgi on gangreen kehaosas toimuv kudede lagunemine (mädanemine), mis tekib siis, kui vigastuse või haiguse tagajärjel on verevarustus saanud kahjustada (on aeglustunud või peatunud).

Paulus hoiatab Timoteost valeõpetuste eest. See levib koguduses, mädandab ja hävitab seda ning paneb selle haisema. Selles peatükis väidavad Hümenaios ja Fileetos, et Jeesuse ülestõusmist tegelikult ei toimunudki. Me teame, et see on vale. Valeõpetajad võivad panna inimesi Jeesuses kahtlema. 

Paulus jätkab julgustades usklikke hoiduma eemale asjadest, mis tähelepanu Issandalt eemale viivad [sõnasõda (salm 14); labased tühijutud (salm 16); kurjad himud (salm 22); sõgedad ja kasvatamatud arutlemised (salm 23); tülitsemised (salm 24); selle asemel olgu õiglus, usk, armastus ja rahu (salm 22).]

Gangreen (või vähktõbi) on lihtsalt üks jäle haigus. Selliselt peame me suhtuma ka pattu – meil tuleb sellest lahti saada!”

 

Mida sina talle vastaksid?

 

 

Jumala Sõna

Loe, millest rääkisid Rebekah, Abigail ja tema ema Michelle, kui nad koos seda piiblilugu lugesid.

Kaksikud Rebekah ja Abigail on 11-aastased ja neile meeldib jalgpall.

Rebekah küsis: "Miks Paulus rääkis ainult Timoteosega ja mitte ühegi teise mehe või naisega, kes olid temaga koos?"

 

 

 

Michelle vastas: “Paulus tegeles Timoteosega, sest ta õpetas teda tulevaseks teenimistööks.”

Ja Abigail küsis: „Miks Paulus kirjutas Timoteosele kirja, selle asemel et minna temaga isiklikult rääkima?”

 

 

 

Michelle selgitas: “Paulus tahtis, et ta mõtted jääksid paberile alles. Tol ajal oli ka reisimine palju keerulisem, nii et neil ei olnud lihtne kokku saada. Paulus tahtis oma mõtted kirja panna veel selleks, et Timoteos saaks täpselt sama õpetuse edasi anda.”

 

 

 

 

Ole valmis