Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Arutleme koos

See Suure Piibliseikluse osa sisaldab küsimusi ja vastuseid: tõelisi küsimusi tõelistelt lastelt üle

maailma ja tegelikke vastuseid päris täiskasvanutelt, kes aitavad lastel mõista Jumalat ja Piiblit.

 

Lugege piiblilugu koos. Täiskasvanutena võite leida, et lastele on vaja anda taustateadmisi või

sündmusi selles Piibli osas veidi lahti seletada. (Kui te pole oma teadmistes kindel, leiate (edaspidi)

lehtedelt “Alusta” ja “Ühenda” selle seikluse jaoks kasulikku tausta ja teavet Piibli kohta.)

Püüdke lapsega vesteldes mõista, mis on tema jaoks peamine loost tulenev küsimus. Mis on see,

mis ajab teda segadusse või häirib? See küsimus võib teile tunduda üsna ebatõenäolise või isegi

võimatuna, aga ka teemana, millel ei näi olevat erilist mõtet; see võib olla lihtsalt mõni sõna,

millest ta aru ei saa. Ja veel: lastel võib olla rohkem kui üks küsimus!

 

Kuidas juhendaja lapse küsimusele vastab? Kui olete laste küsimustele vastanud, pange palun kirja nii laste küsimused kui enda vastused, et ka teised lapsed ja juhendajad saaksid kuulda teie mõtteid.

Soovime, et Suurt Piibliseiklust läbides jagaksite oma küsimusi ja vastuseid teistega, saates need e-posti aadressile: info@avatudpiibel.ee

 

20. seiklus: Alati koos Jumalaga

Hääl ja nägemus

Dan ja ta isa Mike lugesid koos seda piiblilugu.

 

pastedGraphic.png 

Dan on 9-aastane. Ta armastab jalgpalli ja trumme mängida. 

 

Dan ütles: “See kõlab hirmutavalt – suust tulev mõõk ja tuleleek silmades. Ma mõtlesin, et see oli saatan. Miks tal olid valged juuksed ja pronksist jalad? Ja tema hääl muutus – kord oli trompet ja siis nagu suurte vete kohin.”

 

 

 

 

 

Mike selgitas: “Johannes (kes kirjutas selle osa Piiblist) kasutab siin pildikeelt kirjeldades Jeesust, kes on surnuist üles tõusnud ja on koos oma isaga. Ta kasutab Tema kirjeldamiseks pilte Vanast Testamendist. 

Valge rüü oli preestrite rõivas; kuldne vöö osutas kuningale; valged juuksed tähendasid, et ta oli vana ja tark – “iidsetel aegadel”. Tema pronksist jalad ja vetekohinale sarnanev hääl meenutavad Jumala sõnumitoojat Taanieli raamatu 10. peatükis. Trompet meenutab meile samuti sõnumtoojat, kes annab oma saabumisest teada. Need Jumalat esitlevad sõnapildid annavad nii edasi Tema rahva jaoks väga tähtsat sõnumit.”

 

Mida sina talle ütleksid?

 

Kogudusele, Jeesuselt

Kes valitseb?

 Matt tema ema Denise lugesid koos piiblilugu "Kes valitseb".

 

Matt on 10-aastane ja elab Austraalias.

Matt küsis: „See Piibli kirjakoht ajab mind segadusse. Ma ei saa aru, mis seal toimub. Kuidas saab Tall troonile?”

 

 

 

Denise vastas: “Johannese nägemusest aitab aru saada, kui kujutled, et see on nagu unenägu. Vahel juhtuvad unenäos imelikud asjad – näiteks seisad keset teed pidžaamas ja siis oled äkki jälle oma magamistoas. Aga kui sa mõtled unenäole tervikuna, võid sellest paremini aru saada. (Võib-olla nägid unes, et läksid pidžaamas kooli, sest oled mures, kuidas sa oma sõprade ees välja näed!) Ka Johannese nägemusest saab paremini aru, kui mõelda üldisele muljele, mille see tekitab, ja mitte püüda seletada igat üksikasja.”

 

 

 

Hip-hip-hurraa!

Chris ja ta ema Erin lugesid koos seda piiblilugu.

pastedGraphic.png

Chris on 8-aastane ja elab Pennsylvanias; talle meeldib LEGO® ja ta on huvitatud maailmasõja ajaloost.

 

Chris ütles: “Ma arvan, et see oli ingel, kes ütles “Ära kummarda mind.” Kui see oli ingel, kes ütles “Ära kummarda mind”, siis miks Johannes kummardas ingli jalgade ette? Miks ingel ütles “Ära kummarda mind”?

 

 

Erin arvas: “Johannes kirjutas Ilmutuse raamatu, kuna Jumal andis talle need ilmutused ja nägemused. Salmid 5 ja 6 räägivad meile, et hääl tuli troonilt ja see kõlas nagu suure rahvahulga häälekõma, suurvee kohin ja piksemürin. Johannes oli aukartuses ja oma tunnetesse mattunud. Johannese jaoks oli hämmastav ja seletamatu see, kui ta kuulis imelisi hääli ja nägi kauneid asju. Ingel suunab Johannest Jumala soove kirja panema. Johannes, kes on kõige nähtu mõju all, vastab ülistusega kummardades maha – kuna Jumal on nii puhas, õige ja püha. Kuid Johannes oma ärevuses kummardab maha ingli jalgade ette. Ingel peatab teda ja suunab Johannese ülistuse Jumalale, kelle täiuslikku õigsust ülistame taevas.” 

Mida sina talle ütleksid?

 

pastedGraphic.png

 

 

 

 

 

Uus algus

Michael ja ta isa Stephen lugesid koos seda piiblilugu.

 

Michael on 11. aastane ja elab Ameerikas.

 

Michael küsis: “Mida tähendab see, et Jeesus on A ja O (Alfa ja Oomega)?”

 

 

 

 

 

Stephen vastas: “Alfa on kreeka tähestiku esimene ja oomega on viimane täht. See väljend tähendab seda, et Jumal on algus ja lõpp. Tema on alati olnud ja jääb alati olema. Tema oli siis kui algas loomine. Ja Ta mitte lihtsalt ei alustanud loomist ega kõndinud siis minema, vaid Tal on kontroll kõige loodu üle ning Ta jälgib seda algusest peale kuni lõpuni – Tema juhtimisel toimub ka uue taeva ja uue maa loomine, millest see peatükk Piiblis räägib.”

 

Mida sina talle vastaksid?