Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Arutleme koos

See Suure Piibliseikluse osa sisaldab küsimusi ja vastuseid: tõelisi küsimusi tõelistelt lastelt üle

maailma ja tegelikke vastuseid päris täiskasvanutelt, kes aitavad lastel mõista Jumalat ja Piiblit.

 

Lugege piiblilugu koos. Täiskasvanutena võite leida, et lastele on vaja anda taustateadmisi või

sündmusi selles Piibli osas veidi lahti seletada. (Kui te pole oma teadmistes kindel, leiate (edaspidi)

lehtedelt “Alusta” ja “Ühenda” selle seikluse jaoks kasulikku tausta ja teavet Piibli kohta.)

Püüdke lapsega vesteldes mõista, mis on tema jaoks peamine loost tulenev küsimus. Mis on see,

mis ajab teda segadusse või häirib? See küsimus võib teile tunduda üsna ebatõenäolise või isegi

võimatuna, aga ka teemana, millel ei näi olevat erilist mõtet; see võib olla lihtsalt mõni sõna,

millest ta aru ei saa. Ja veel: lastel võib olla rohkem kui üks küsimus!

 

Kuidas juhendaja lapse küsimusele vastab? Kui olete laste küsimustele vastanud, pange palun kirja nii laste küsimused kui enda vastused, et ka teised lapsed ja juhendajad saaksid kuulda teie mõtteid.

Soovime, et Suurt Piibliseiklust läbides jagaksite oma küsimusi ja vastuseid teistega, saates need e-posti aadressile: info@avatudpiibel.ee

 

4. seiklus:  Mooses

Moosese sünd

Jumal räägib Moosesega

Kui seitsmeaastane Lauren ühel hommikul kirikusse läks, loeti seal parajasti seda piiblilugu.

Lauren tahtis teada: “Miks see põõsas ära ei põlenud?”

Laureni isa Nick selgitas: “See ei olnud tavaline tuli. See oli eriline Püha Vaimu leek.”

 

 

 

9-aastane Amy ja tema ema Tracey lugesid sama piiblilugu.  Seekord esitas küsimuse Amy ema, Tracey: “Miks põlev põõsas?” Amy pakkus: “Jumal tõmbas sellega Moosese tähelepanu. Et tulekahju kõrbes oli võimatu, sai Mooses aru, et see on Jumal.”

 

 

 

Kuidas sina vastaksid?

 

Pääsu pole!

 Harry ja tema ema Yelena lugesid seda piiblilugu koos.

 Harry on 10-aastane ja elab Inglismaal.

 Harry tahtis teada: “Miks Jumal peale inimeste ka loomade esmasündinud hukkas?”

 

 

 

 

Yelena arvas: “Noh, ma arvan, et Jumal teadis, et kõigil egiptlastel ei ole esmasündinud lapsi, nii valis Ta ka loomad, et mõju oleks suurem. Aga ma ei usu, et Jumal sellest rõõmu tundis. See oli ainus viis, kuidas ta sai panna egiptlased õiget asja tegema ja Iisraeli orjusest vabastada. “

Kuidas sina vastaksid?

 

 

 

Vabadus minna!

 Loe, mis juhtus, kui Nat ja tema ema Kate seda piiblilugu koos lugesid.

  Nat elab Queenslandis Austraalias.

Nat küsis: “Mis see hävitaja on? Kas see on nagu relvastatud robot?”

  Kate vastas: “Nat, Piibel ei kirjelda hävitajat, kuid meie mõistame, et see on Jumal. Saame seda öelda 29. salmi põhjal, mis ütleb: “Keskööl lõi Issand maha kõik esmasündinud ...” Jumal oli egiptlaste peale vihane, Ta oli neid juba piisavalt hoiatanud, et nad laseksid Tema rahval minna, aga nad keeldusid ikka ja jälle. Mõnikord, eriti Vana Testamendi ajal, hävitas Jumal inimesed, kes olid kinni oma pattudes ja kes keeldusid tegemast õiget asja. Ehk on see tõsi, et patu küüsis olemine oli tegelikult palju hullem, kui saada lihtsalt maa pealt ära pühitud!”

 Kuidas sina vastaksid?

 

Läbi mere!

Sylvia ja tema pühapäevakooli õpetaja lugesid seda piibilugu koos.

Sylvia on 10-aastane ja elab Sri Lankal. Ta kogub kleepse ja marke ning talle meeldib lugemine ja maalimine.

Sylvia küsis: “Mis juhtus, kui Mooses sirutas oma käe üle mere?”

 

 

 

Sylvia pühapäevakooli õpetaja vastas: “Jumal tahtis, et Mooses sirutaks oma käe välja, aga Mooses ei teadnud, miks ta seda pidi tegema. Ometi Mooses kuuletus ning tegi, nagu Jumal käskis. Selle peale läks meri aeglaselt lahku ning tekkinud kuiva rada mööda hakkas pikk rodu inimesi minema läbi mere. Jumal ei palu meil teha midagi, mis meile halba teeb. Tema juhib meid alati lõpuni välja.”

Sylvia ütles: “Ma arvan, et nii nagu Mooses tegi, peaksime ka meie kuulama ja kuuletuma sellele, mida Jumal meil teha käsib. Jumal armastab meid ja hoolitseb meie eest. Ma usun küll, et Ta ütleb alati seda, mis meile kasuks tuleb.”

 Kuidas sina vastaksid?

 

Loe, millest rääkisid Becky ja tema isa Robin, kui nad seda piiblilugu koos lugesid.

Becky on 11-aastane ja talle meeldib ratsutada.

Becky ütles: “Mulle tundub, et Jumal on salmides 17 ja 18 isekas, kui Ta ütleb, et Ta teeb egiptlaste südamed kõvaks ja saab au vaarao ja Tema sõjaväe kaudu. Miks Ta seda ütles?”

 

 

 

Robin vastas: “Ma arvan, et see on Jumala vastus vaarao väljakutsele, kes 5. peatüki 2. salmis ütles: “Kes on Issand, et ma pean talle alluma ja laskma Iisraeli ära minna? Ma ei tea Issandat ja ei lase Iisraelil minna.” Jumal  tegi üsna selgeks, et Teda ei tohi vihastada ja Tema rahvast ei tohi kiusata. Jumal andis vaaraole mitu võimalust kuuletumiseks, kuid 2. Moosese raamat jutustab, kuidas vaarao tegi oma südame esimese viie nuhtluse juures järjest kõvemaks ega tahtnud kuulda. Jumal oli Moosesele juba lubanud, et Ta päästab Iisraeli rahva paljude “imetegude ja tunnustähtede” läbi. See, mis vaarao ja tema armeega juhtus, oli Jumala kohtumõistmise täideminek.”

 

 

Kuidas sina vastaksid?