Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Arutleme koos

See Suure Piibliseikluse osa sisaldab küsimusi ja vastuseid: tõelisi küsimusi tõelistelt lastelt üle

maailma ja tegelikke vastuseid päris täiskasvanutelt, kes aitavad lastel mõista Jumalat ja Piiblit.

 

Lugege piiblilugu koos. Täiskasvanutena võite leida, et lastele on vaja anda taustateadmisi või

sündmusi selles Piibli osas veidi lahti seletada. (Kui te pole oma teadmistes kindel, leiate (edaspidi)

lehtedelt “Alusta” ja “Ühenda” selle seikluse jaoks kasulikku tausta ja teavet Piibli kohta.)

Püüdke lapsega vesteldes mõista, mis on tema jaoks peamine loost tulenev küsimus. Mis on see,

mis ajab teda segadusse või häirib? See küsimus võib teile tunduda üsna ebatõenäolise või isegi

võimatuna, aga ka teemana, millel ei näi olevat erilist mõtet; see võib olla lihtsalt mõni sõna,

millest ta aru ei saa. Ja veel: lastel võib olla rohkem kui üks küsimus!

 

Kuidas juhendaja lapse küsimusele vastab? Kui olete laste küsimustele vastanud, pange palun kirja nii laste küsimused kui enda vastused, et ka teised lapsed ja juhendajad saaksid kuulda teie mõtteid.

Soovime, et Suurt Piibliseiklust läbides jagaksite oma küsimusi ja vastuseid teistega, saates need e-posti aadressile: info@avatudpiibel.ee

 
9. seiklus: Laulud ja Õpetussõnad

Hea karjane

Maya ja tema vanaema Christine lugesid koos seda piiblilugu.

7-aastasele Mayale meeldib kunst.

Maya küsis: „Miks siin kord lammastest ja kord jälle inimestest räägitakse?“

 

 

 

Christine vastas: „Ma mõtlen, et kõik siin puutub tegelikult inimestesse. Arvan, et see, kes seda kirjutas, võis mõelda, et mis tunne võiks olla lammas? Ja kui ta oleks olnud lammas, mis oleks, kui Jumal oleks tema karjane? Kuidas Jumal hoolitseks ta eest? Kas Jumal oleks hea karjane? Kui sa vaatad oma lemmikkirjakohta (salm 6), siis näed, et ta pidas Jumalat väga heaks karjaseks. Selle salmi kirjutaja igatses tõepoolest veeta kogu oma elu Jumalaga, Tema hoole all.“

Mida sina ütleksid?

 

 

 

Palun andesta mulle!

Loe, millest rääkisid Samja tema ema Wendy, kui nad lugesid koos piiblilugu "Palun andesta mulle".

 

Sam on 9-aastane ja talle meeldib jalgpall.

Sam ja Wendy ei kasutanud sama piiblitõlget, mis on raamatus Suur Piibliseiklus, ja nii olid Sami esimesed küsimused mõne sõna tähenduse kohta. Loe, millest nad rääkisid.

Sam:  “Mida tähendab "üleastumine"?”

 

 

Wendy:  “See on sama, mis patt: see tähendab teha midagi valesti, eksida Jumala vastu.” Sam:  “Aga "ülekohus”?”

Wendy: “Ka see tähendab pattu.” Sam: “Ta kordab siin siis mitu korda "anna mulle mu patud andeks”?” Wendy: “Täpselt nii!”

Sam: “Aa, ma saan nüüd aru. Kas selle mõte on, et peaksime paluma, et Jeesus meile andestaks?”

Wendy: “Siin palub Taavet, et Jumal andestaks talle ta patud. See on enne Jeesuse aega, aga Jumal oli ka siis andestav Jumal.

 

Taavet teadis seda ja palus Jumalalt andestust, sest ta teadis, et ainult Jumal võib kõik ta patud ära pühkida. Ja Taavet teadis, et Jumal ei tee seda lihtsalt meie kasuks, vaid sellepärast, et Ta on armuline Jumal. Ta on ka täna armuline Jumal – Ta otsib alati võimalust meiega suhtlemiseks. Kui Jeesus suri ja üles tõusis, maksis Jumal lõpliku hinna, et me ei peaks enam kunagi olema Temast eraldatud.”

 

Kiitke Jumalat!

Proovi järele (kuusnurga kujund)

Tee papist kuusnurga mudel, nagu allpool näidatud ja kasuta seda erinevate paberist kujundite väljalõikamiseks

 

 

 

 

Seejärel sobita kujundid omavahel hoolikalt kokku. Liimi need tavalise paberi peale nõnda, et neist moodustuks Jumala kiituse „lapitekk“.

 

 

 

 

 

 

Kuidas olla tark

Jumala teed

Kay ja tema ristiema Alison lugesid koos seda piiblilugu.

8-aastasele Kayle meeldib tantsimine.

Kay ei saanud 16. peatüki 2. salmi ühest sõnast täpselt aru: „Issand on meie motiivide kohtumõistja“ (CEV tõlge. Eesti keeles on siin kasutatud väljendit: “Issand katsub vaimud läbi” toim.). Kay küsis: „Mida tähendab „motiiv“?“ (Eesti laps võiks küsida, mida tähendab “katsub vaimud läbi”?)

 

 

 

Alison selgitas: „Motiiv on põhjus miks keegi midagi teeb. Kui keegi sulle kommi andis, siis sellel võib mitu põhjust olla. See võib olla järgmine: sa olid tubli ning see on auhinnaks; sa meeldid talle ja ta tahab sinu sõber olla; ta tahab, et sa teeksid midagi tema heaks ning see on sulle kui altkäemaks; ta on kena inimene ja tahab seda sinuga jagada; või ta tahab, et inimesed arvaksid, et ta on kena inimene ning see avaldab neile muljet. (Eestikeelset salmi võiks tõlgendada ka nii: Inimene arvab, et kõikidel tema tegudel on hea /õige põhjendus; Jumal aga näeb mis on inimese tegelik motiiv (katsub läbi).

Ja seda pärispõhjust on inimesel hea teada. Jumal teab kõiki meie motiive, seepärast on oluline teha asju sellepärast, et olla Jumalale meelepärane, mitte teistel põhjustel.

Mida sina ütleksid?