Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Arutleme koos

See Suure Piibliseikluse osa sisaldab küsimusi ja vastuseid: tõelisi küsimusi tõelistelt lastelt üle

maailma ja tegelikke vastuseid päris täiskasvanutelt, kes aitavad lastel mõista Jumalat ja Piiblit.

 

Lugege piiblilugu koos. Täiskasvanutena võite leida, et lastele on vaja anda taustateadmisi või

sündmusi selles Piibli osas veidi lahti seletada. (Kui te pole oma teadmistes kindel, leiate (edaspidi)

lehtedelt “Alusta” ja “Ühenda” selle seikluse jaoks kasulikku tausta ja teavet Piibli kohta.)

Püüdke lapsega vesteldes mõista, mis on tema jaoks peamine loost tulenev küsimus. Mis on see,

mis ajab teda segadusse või häirib? See küsimus võib teile tunduda üsna ebatõenäolise või isegi

võimatuna, aga ka teemana, millel ei näi olevat erilist mõtet; see võib olla lihtsalt mõni sõna,

millest ta aru ei saa. Ja veel: lastel võib olla rohkem kui üks küsimus!

 

Kuidas juhendaja lapse küsimusele vastab? Kui olete laste küsimustele vastanud, pange palun kirja nii laste küsimused kui enda vastused, et ka teised lapsed ja juhendajad saaksid kuulda teie mõtteid.

Soovime, et Suurt Piibliseiklust läbides jagaksite oma küsimusi ja vastuseid teistega, saates need e-posti aadressile: info@avatudpiibel.ee

 

13. seiklus:  Mida Jeesus tegi

Jeesus toidab rahvahulga

Jeesus kõnnib vee peal 

Joel ja tema isa Geoff lugesid koos seiklust ’Jeesus kõnnib vee peal’.

10 aastasele Joelile meeldib rattaga sõitmine, ronimine, lugemine ja Star Wars.

Joel soovis teada: „Miks tahtis Peetrus vee peal kõndida? Miks ta ei öelnud lihtsalt Jeesusele, et ’Palun tule paati!’ või ’Palun vaigista torm!’?“

 

 

Geoff vastas: „Peetrus ja teised jüngrid arvasid, et nad näevad tonti ning nad olid kartsid kohutavalt. Peetrus soovis saada ehtsat tõestust selle kohta, et see tõesti oli Jeesus. Ta teadis, et Jeesus suudab teha väga imelisi asju ja ta palus Jeesusel teha midagi võimatut. Kui see tõesti oli Jeesus, võis Ta kergesti teha nii, et Peetrus sai vee peal käia samamoodi nagu Jeesuski. Ja Jeesus tõestaski, et see oli Tema, lubades Peetrusel vee peal kõndida.“

 

Mida sina talle ütleksid?

 
 

Loe, millest rääkisid Janek ja tema pühapäevakooli õpetaja, kui nad koos seda piiblilugu lugesid.

12-aastane Janek elab Sri Lankal. Talle meeldib marke koguda.

Janek küsis: “Mida me sellest piibliloost õpime?”

 

 

 

 

Janeki pühapäevakooli õpetaja vastas: “Kui meil on raske ja hüüame Jeesust appi, siis peame kuulama, mida Ta ütleb ja Tema sõna kuulama. Kui ootame, et Jeesus meid aitaks, siis peame ka oma osa hästi tegema. Me ei saa Jeesusele ainult oma probleemist rääkida ja siis, käed rüpes, imet oodata. Ja kui Jeesus käsib meil midagi teha, siis peame Teda täielikult usaldama ega tohi isegi natuke kahelda, nagu Peetrus, kes lainetel vajuma hakkas. Meil peab olema usku Jeesusesse! Kui oleme Jeesuse lähedal, siis saab kõik korda.”

Janek vastas: “Kui Jeesus paluks mul vette hüpata, siis ma teeksin seda ilma hirmuta ega hakkaks kahtlema ja kartma nagu Peetrus. Ma tean, et kui ma olen Jeesusega, siis olen väljaspool ohtu ja tugev.”

 

 

Pime saab nägijaks

Connor ja tema isa Richard lugesid koos seda piiblilugu.

7-aastasele Connorile meeldivad rongid.

Connor soovis teada: “Miks näitas Jeesus Jumala väge just niimoodi ja mitte teisiti?”

 

 

 

 

 

 

 

Richard vastas: “Jeesus tervendas erinevaid haigusi näidates, et Temal on vägi igasuguste probleemide lahendamiseks, millega inimesed kokku puutuvad. Ta näitas oma väge väga erineval moel – tegi pimeda nägijaks, tervendas pidalitõbise ja halvatu, aitas kurjadest vaimudest vaevatud inimesi ning äratas isegi surnud inimesi üles. Samuti näitas Ta oma võimu looduse üle, kui toitis 5 000 inimest. 

Seda meest aidates näitas Jeesus variseridele, et tegelikult olid hoopis nemad “pimedad”, sest ei suutnud näha seda, kes Jeesus tõeliselt oli (salmid 35–41). Variseird  arvasid, et  teavad asju Jeesusest ja pimedast mehest paremini.”

 

Mida sina talle vastaksid?

 

Haige saab terveks

 

Laatsarus elab