Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Pühapäevakool

Paksus kirjas märgitud loo pühapäevakooli tunde on võimalik tellida info@avatudpiibel.ee

Ühe tunni hind € 1,50

 

Jeesus toidab rahvahulga                 Luuka 9:10–20

Jeesus kõnnib vee peal                  Matteuse 14:22–33

Pime saab nägijaks                           Johannese 9:1–11

Haige saab terveks                            Markuse 5:1–13

Laatsarus elab                                  Johannese 11:38–44