Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Arutleme koos

See Suure Piibliseikluse osa sisaldab küsimusi ja vastuseid: tõelisi küsimusi tõelistelt lastelt üle

maailma ja tegelikke vastuseid päris täiskasvanutelt, kes aitavad lastel mõista Jumalat ja Piiblit.

 

Lugege piiblilugu koos. Täiskasvanutena võite leida, et lastele on vaja anda taustateadmisi või

sündmusi selles Piibli osas veidi lahti seletada. (Kui te pole oma teadmistes kindel, leiate (edaspidi)

lehtedelt “Alusta” ja “Ühenda” selle seikluse jaoks kasulikku tausta ja teavet Piibli kohta.)

Püüdke lapsega vesteldes mõista, mis on tema jaoks peamine loost tulenev küsimus. Mis on see,

mis ajab teda segadusse või häirib? See küsimus võib teile tunduda üsna ebatõenäolise või isegi

võimatuna, aga ka teemana, millel ei näi olevat erilist mõtet; see võib olla lihtsalt mõni sõna,

millest ta aru ei saa. Ja veel: lastel võib olla rohkem kui üks küsimus!

 

Kuidas juhendaja lapse küsimusele vastab? Kui olete laste küsimustele vastanud, pange palun kirja nii laste küsimused kui enda vastused, et ka teised lapsed ja juhendajad saaksid kuulda teie mõtteid.

Soovime, et Suurt Piibliseiklust läbides jagaksite oma küsimusi ja vastuseid teistega, saates need e-posti aadressile: info@avatudpiibel.ee

 

14. seiklus:    Jumala suur plaan

Viimane õhtusöömaaeg

Sam ja tema ema Rachel lugesid koos seiklust “Viimane õhtusöömaaeg”.

 

12-aastane Sam elab Austraalias. Talle meeldib mängida jalgpalli ja surfata.

Sam küsis: “Miks hoidis Jeesus reeturit enda juures?”

 

 

 

 

Rachel vastas: “Jeesus valis oma järgijateks tavalised inimesed – inimesed, kes tegid vigu, nagu sina ja mina – et oleks selge, et ta ei tulnud ainult “heade” inimeste jaoks. Juudas varastas raha ja riidles Maarjaga, kes tema arvates Jeesuse jalgade pesemiseks kallist lõhnasalvi lihtsalt raiskas. Juudas valetas ja andis siis Jeesuse variseridele välja ning see viimane tegu viis  Jeesuse ristisurma. Ma arvan, et Jeesus valis Juudase oma järgijaks sellepärast, et meie teaksime kindlalt, et Jumal armastab meid isegi siis, kui me ei ela tema tahte kohaselt. Aga nii nagu Juudas pidi leppima oma elus tehtud valikute tagajärjedega, peame ka meie nendega arvestama.”

Mida sina talle ütleksid?

 

 

Jeesus kohtu ees

Jeesuse surm

Jeesus elab

Salome ja tema sõber Harry lugesid koos seda piiblilugu.

 

Salome on 10-aastane ja elab Saksamaal.

Salome küsis: "Miks Maarja mõtles, et Jeesus on aednik?"

 

 

 

 

"Maarja ei osanud oodata, et Jeesus, keda ta alles paar päeva tagasi oli näinud ristil suremas, päriselt uuesti ellu ärkab. Ta ei suutnud uskuda, et Jeesus veel oma lubadust pidada saab, seetõttu ta arvaski, et too mees on aednik. Alles siis, kui Jeesus rääkima hakkas, mõistis ta, et kõik, mis Jeesus oli rääkinud, osutus tõeks. "Ma suren, aga pärast seda tõusen ma üles."”

 

 

 

Jeesus läheb taevasse