Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Pühapäevakool

Paksus kirjas märgitud loo pühapäevakooli tunde on võimalik tellida info@avatudpiibel.ee

Ühe tunni hind € 1,50

 

Viimane õhtusöömaaeg                 Luuka 22:14–23

Jeesus kohtu ees                           Johannese 18:28–40

Jeesuse surm                                 Johannese 19:16–30

Jeesus elab                                   Johannese 20:11–20

Jeesus läheb taevasse                   Apostlite tegude 1:1–11