Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Arutleme koos

See Suure Piibliseikluse osa sisaldab küsimusi ja vastuseid: tõelisi küsimusi tõelistelt lastelt üle

maailma ja tegelikke vastuseid päris täiskasvanutelt, kes aitavad lastel mõista Jumalat ja Piiblit.

 

Lugege piiblilugu koos. Täiskasvanutena võite leida, et lastele on vaja anda taustateadmisi või

sündmusi selles Piibli osas veidi lahti seletada. (Kui te pole oma teadmistes kindel, leiate (edaspidi)

lehtedelt “Alusta” ja “Ühenda” selle seikluse jaoks kasulikku tausta ja teavet Piibli kohta.)

Püüdke lapsega vesteldes mõista, mis on tema jaoks peamine loost tulenev küsimus. Mis on see,

mis ajab teda segadusse või häirib? See küsimus võib teile tunduda üsna ebatõenäolise või isegi

võimatuna, aga ka teemana, millel ei näi olevat erilist mõtet; see võib olla lihtsalt mõni sõna,

millest ta aru ei saa. Ja veel: lastel võib olla rohkem kui üks küsimus!

 

Kuidas juhendaja lapse küsimusele vastab? Kui olete laste küsimustele vastanud, pange palun kirja nii laste küsimused kui enda vastused, et ka teised lapsed ja juhendajad saaksid kuulda teie mõtteid.

Soovime, et Suurt Piibliseiklust läbides jagaksite oma küsimusi ja vastuseid teistega, saates need e-posti aadressile: info@avatudpiibel.ee

 

15. seiklus:    Esimesed kristlased

Püha Vaimu päev

Caleb ja tema ema Lori lugesid koos seda piiblilugu.

10-aastasele Calebile meeldib mängida mänge ja ta käib taekwondo trennis. Caleb küsis: „Mis on “tulekeeled?" Oli neis Püha Vaim?”

 

 

 

 

Lori vastas: “Piibel ütleb, et Püha Vaim täitis neid kõiki. Piibel räägib mitu korda, kuidas Jumal kasutab "tuld", selleks et patused asjad meie elus ära põletada. Jumal saatis neile kõigile tulekeeled ja võttis patused asjad nende südamest ära, et nad saaksid oma suuga selgelt rääkida Jumala sõna.”

 

 

 

 

Hannah ja tema ema Sarah lugesid koos seiklust  “Püha Vaimu päev”. Hannah on 8-aastane. Talle meeldib olla koos sõpradega, ujuda ja flööti mängida.

Hanna tahtis teada: “Kuidas tuli neid ei põletanud?”

 

 

 

Sarah vastas: “Ilmselt oli peamine põhjus, miks jüngrid põlema ei süttinud, selles, et see oli ime ja Jumal hoidis neid. Jumalal on kontroll kõige üle, kaasa arvatud tuli, ja tema saab kontrollida mispõleb ära ja mis mitte. Sellel juhul kasutas ta tuld näitamaks, et midagi erilist oli juhtunud ja mitte selleks, et midagi põlema panna. 3. salmis öeldakse, et inimesed nägid “otsekui hargnevaid tuleleeke” – see võis sarnaneda tulele, kuid see ei põletanud midagi ära. Võib-olla oli see midagi sarnast, mida Mooses nägi (2. Moosese 3) – põõsas põles tules, aga ei põlenud ära.”

 

Mida sina talle ütleksid?

 

 

Peetrus aitab halvatut

Ryann ja tema vanaema Pat lugesid koos seda piiblilugu.

Ryann on 7-aastane innukas lugeja. Talle meeldib jalgpall ja võimlemine. Ryann küsis: “Kuidas see juhtus? Ma mõtlen, et kuidas see võis nii olla, et ta kõndis, kuigi ei saanud kõndida?”

 

 

 

 

Pat vastas: “Kui Jeesus oli siin maa peal, oli tal vägi teha palju imetegusid. Kas sa tead, mis on ime?”Ryann pakkus: “Midagi, mis tavaliselt ei saa juhtuda? Ime on midagi, mida inimene ei saa teha.”

Pat nõustus: “Õige, hea vastus. Jeesus tegi palju imesid: halvatu sai käia, pime mees näha ja paljud haiged inimesed terveks. Peale Jeesuse surma, saatis ta Püha Vaimu nende juurde, kes temasse uskusid. Ja kui apostlid, mehed, kes olid Jeesuse abilised, said Püha Vaimu, said nad ka väe inimesi terveks teha just nii, nagu Jeesus seda tegi. Kuna Peetrus oli üks Jeesuse apostlitest, oli tal vägi halvatud mees terveks teha.”

Mida sina talle ütleksid?

 

 

 

Stefanos

Hea sõnum Jeesusest

Lauren elab Inglismaal.

Seitsmeaastasele Laurenile meeldib sõpradega aega veeta.

Ta luges seda piiblilugu koos oma isa Nickiga ja küsis: “Miks Filippus kuuletus inglile?”

 

Nick vastas Laureni küsimusele järgmiselt: “Sel viisil kutsus Jumal Filippust rääkima sellele mehele Jeesusest.”

 

Hea sõnum kõigile