Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Pühapäevakool

Paksus kirjas märgitud loo pühapäevakooli tunde on võimalik tellida info@avatudpiibel.ee

Ühe tunni hind € 1,50

 

Püha Vaimu päev                  Apostlite tegude 2:1–13

Peetrus aitab halvatut             Apostlite tegude 3:1–10

Stefanos                                  Apostlite tegude 6:8–15

Hea sõnum Jeesusest            Apostlite tegude 8:26–40

Hea sõnum kõigile                  Apostlite tegude 10:23b–33