Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Pühapäevakool

Paksus kirjas märgitud loo pühapäevakooli tunde on võimalik tellida info@avatudpiibel.ee

Ühe tunni hind € 1,50

 

Aeg lahkuda                                    1. Moosese 12:1-9

Jumala tõotus Aabramile                1. Moosese 15:1-7

Tõotus täitub                                    1. Moosese 21:1-8

Mitte üksi                                           1. Moosese 28:1-8

Saame sõpradeks                             1. Moosese 33:1-11