Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Arutleme koos

See Suure Piibliseikluse osa sisaldab küsimusi ja vastuseid: tõelisi küsimusi tõelistelt lastelt üle

maailma ja tegelikke vastuseid päris täiskasvanutelt, kes aitavad lastel mõista Jumalat ja Piiblit.

 

Lugege piiblilugu koos. Täiskasvanutena võite leida, et lastele on vaja anda taustateadmisi või

sündmusi selles Piibli osas veidi lahti seletada. (Kui te pole oma teadmistes kindel, leiate (edaspidi)

lehtedelt “Alusta” ja “Ühenda” selle seikluse jaoks kasulikku tausta ja teavet Piibli kohta.)

Püüdke lapsega vesteldes mõista, mis on tema jaoks peamine loost tulenev küsimus. Mis on see,

mis ajab teda segadusse või häirib? See küsimus võib teile tunduda üsna ebatõenäolise või isegi

võimatuna, aga ka teemana, millel ei näi olevat erilist mõtet; see võib olla lihtsalt mõni sõna,

millest ta aru ei saa. Ja veel: lastel võib olla rohkem kui üks küsimus!

 

Kuidas juhendaja lapse küsimusele vastab? Kui olete laste küsimustele vastanud, pange palun kirja nii laste küsimused kui enda vastused, et ka teised lapsed ja juhendajad saaksid kuulda teie mõtteid.

Soovime, et Suurt Piibliseiklust läbides jagaksite oma küsimusi ja vastuseid teistega, saates need e-posti aadressile: info@avatudpiibel.ee

 

5. seiklus:   Jumala inimesed

Kuldvasikas

Juht Joosua

Daniel ja tema sõber Harry lugesid koos seda piiblilugu.

 

Daniel on 8-aastane ja elab Saksamaal.

Daniel küsis: "Miks Jordani vesi peatus?"

 

 

 

Harry vastas: "Preestrid pidid ületama jõe seaduselaegast kandes, ja Jumal peatas vee. Ühelt poolt selleks, et preestrid Jordanist üle saaksid, kuid teisalt tahtis Jumal ka näidata: Ma olen võimas Jumal. Niikaua kui Mina olen sinuga, ei ole sul midagi karta. Isegi Jordani vesi kuuletub Mulle."

  

 

 

 

Jordani ületamine

 

 

Jeeriko vallutamine

Vaata, mis juhtus kui Oliver luges koos oma isa Pete’iga seda piiblilugu.

Oliver on 8 aastane. Talle meeldib mere ääres käia.

Oliveri küsimus selle loo kohta oli: „Miks nad panid müürid langema? Ma tean, et inimesed olid kurjad, aga miks nad pidid linna hävitama?“

 

 

Pete vastas: „Sul on õigus, et Jumal ei salli halbu asju ja Piiblis on ka teisi lugusid, kus Jumal on pidanud kurjuse hävitamiseks midagi ette võtma – näiteks suur veeuputus, kui Noa ehitas laeva. Jeeriko oli suur linn, mida valitses kuningas, aga see asus maal, mille Jumal oli tõotanud anda oma rahvale. Jeeriko oli väga rikas ja võimas ja ma usun, et selle kuningas ja elanikud olid uhked oma vägevuse üle. Nad ei uskunud, et Jumal valitseb kogu maailma. Jumal aitas Joosuat ja iisraellasi, et hävitada see linn täielikult selleks, et inimesed mõistaksid, kes tegelikult valitseb ( ja, et Ta on palju tugevam, kui mistahes võimsad müürid) ja see aitas Iisraeli rahval meeles pidada, et kui Jumal on nendega, siis ei pea nad midagi kartma.“

Mida sina vastaksid?

Soovime, et Suurt Piibliseiklust läbides jagaksite oma küsimusi ja vastuseid teistega, saates need  aadressil info@avatudpiibel.ee