Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Pühapäevakool

Paksus kirjas märgitud loo pühapäevakooli tunde on võimalik tellida info@avatudpiibel.ee

Ühe tunni hind € 1,50

 

Jumala seadused                        2. Moosese 20:2-8; 12-17

Kuldvasikas                                 2. Moosese 32:1-14

Juht Joosua                                Joosua 1:1-11

Jordani ületamine                       Joosua 3:9-17

Jeeriko vallutamine                    Joosua 6:6-20