Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Arutleme koos

See Suure Piibliseikluse osa sisaldab küsimusi ja vastuseid: tõelisi küsimusi tõelistelt lastelt üle

maailma ja tegelikke vastuseid päris täiskasvanutelt, kes aitavad lastel mõista Jumalat ja Piiblit.

 

Lugege piiblilugu koos. Täiskasvanutena võite leida, et lastele on vaja anda taustateadmisi või

sündmusi selles Piibli osas veidi lahti seletada. (Kui te pole oma teadmistes kindel, leiate (edaspidi)

lehtedelt “Alusta” ja “Ühenda” selle seikluse jaoks kasulikku tausta ja teavet Piibli kohta.)

Püüdke lapsega vesteldes mõista, mis on tema jaoks peamine loost tulenev küsimus. Mis on see,

mis ajab teda segadusse või häirib? See küsimus võib teile tunduda üsna ebatõenäolise või isegi

võimatuna, aga ka teemana, millel ei näi olevat erilist mõtet; see võib olla lihtsalt mõni sõna,

millest ta aru ei saa. Ja veel: lastel võib olla rohkem kui üks küsimus!

 

Kuidas juhendaja lapse küsimusele vastab? Kui olete laste küsimustele vastanud, pange palun kirja nii laste küsimused kui enda vastused, et ka teised lapsed ja juhendajad saaksid kuulda teie mõtteid.

Soovime, et Suurt Piibliseiklust läbides jagaksite oma küsimusi ja vastuseid teistega, saates need e-posti aadressile: info@avatudpiibel.ee

 

7. seiklus:    Jumala rahvas

Saamuel kuulab Jumalat

Simon ja ta isa Paul lugesid koos seda piiblilugu.

Simon on 6-aastane ja elab Inglismaal.

Simon ütles: „Minu kõige keerulisem küsimus on: „Kuidas ma saan kuulda Jumalat?““

Paul vastas: „Ilmselt sa juba teed seda, aga vahel on raske ära tunda, et Jumal kõneleb – nii nagu Saamuelgi ei tundnud ära, et Jumal teda kutsus. Kuigi Jumal räägib meiega vahel ka otse, nii nagu Saamueliga, siiski sagedamini kuuleme Teda teisiti. Vahel räägib Jumal meiega läbi loetud piibliloo. Teinekord räägib Jumal meiega läbi teiste inimeste.

Minuga räägib Jumal läbi vaikse sisemise hääle. Näiteks, kui ma plaanin teha midagi, mis ei ole hea või õige, siis toob Jumal mu sisse ühe rahutuse.

Me peame kõik Jumala kuulamist harjutama, et ära tunda, kui Ta meiega räägib.“

Kuidas sina Simonile vastaksid?

 

Kuningas Saul

Aiden luges koos oma ema Sharoniga seda piiblilugu.

Aiden on 7-aastane. Ta käib 2. klassis (Ameerikas) ja talle meeldib sportida.

Aiden tahtis teada: „Miks valas Saamuel Sauli peale õli? Õli on rasvane ja määrib ära. Kas Saul ei vihastanud ta peale?“

Sharon selgitas: „Vanas Testamendis, kui Jumal tahtis Iisraeli rahvale näidata, et keegi oli Tema poolt valitud täitma erilist ülesannet (näiteks olema Iisraeli esimene kuningas), siis valas tema prohvet selle inimese pea peale õli. Seda nimetati „võidmiseks“.“

Mida sina vastaksid?

 

Taavet ja Koljat

Eli ja tema isa Marc lugesid koos seda piiblilugu.

 

9-aastasele Elile meeldib jalgpall ja pesapall.

Eli küsis: “Miks vilistid Taavetit nii väga vihkasid?”

 

Mark vastas: “Koljat oli oma rahva võimsaim kangelane. Ta oli suurim ja tugevaim vilist kogu rahva hulgas, sellepärast saatsid vilistid teda võitlema teiste rahvaste kangelastega. Võid kujutleda tema üllatust, kui ta nägi, et Iisrael on saatnud tema vastu noore poisi. Ilmselt oli Koljatile väga solvav võtta vastu väljakutse nii nõrgalt vastaselt, ja niipea kui Taavet nähtavale ilmus, lõi Koljati uhkus ja ülbus üle pea. Arvatavasti vihkas ja põlgas ta Iisraeli rahvast nagunii, pidades neid väärituteks vastasteks. Issand annab Taavetile ja Iisraelile võidu, ütleb Taavet salmis 47 – ja Ta tegi seda. See näitab, et Jumal võib kasutada võidu saavutamiseks isegi väikseid ja nõrku. Aga nagu Taavet ütles, ei võitnud lahingut mitte tema, vaid “see oli Issanda lahing”. Jumal näitas oma tugevust ja au. Ka meie ei tohi elu väljakutsetega silmitsi seistes unustada, et "see on Issanda võitlus"”.

 

 

 

Katelyn ja tema tädi Nana lugesid koos „Taaveti ja Koljati“ lugu.

Katelyn on peaaegu 7-aastane ja talle meeldib joonistada.

Katelyn tahtis teada: „Miks ei tapnud Koljat Taavetit lihtsalt kiiresti ära?“

 

 

 

Barbara arvas: „Koljat ei tapnud Taavetit kiiresti ära, sest ta ei kartnud teda. Koljat oli väga suur ja Taavet väga noor ja väike, seepärast ei osanud ta Taavetit karta. Koljat ei teadnud, et Jumal oli koos Taavetiga ja, et Taavet uskus, et Jumal teda aitab. Taavet teadis, et Jumala jaoks ei ole ükski probleem liiga suur.“

Mida sina vastaksid?

 

 

Taavet ja Saul

Ruth ja tema pühapäevakooli õpetaja Elaine, lugesid koos seda piiblilugu.

Ruth ja tema kaksikõde Sarah käivad Põhja Wales´i  väikeses pühapäevakoolis.

Ruth küsis: „Miks peaks minema WC-sse koopasse ja miks oli Taavet seal koopas taga nurgas ja miks oli vaja ära lõigata kuuehõlm?“

Elaine vastas: „Koobas on privaatne koht. Seal maal on koopad tohutu suured, sinna võib mahtuda sadu inimesi. Taavet oli arvatavasti kõige kaugemas nurgas peidus, sest ta teadis, et Saul ajab teda taga, et teda tappa. See oli lihtsalt halb juhus, et Saul ja ta armee just sinna koopasse sisenesid. Taavet lõikas Sauli kuuehõlma ära selleks, et näidata, kui kerge tal oleks olnud Saul lihtsalt maha lüüa: ta sai Saulile nii ligidale hiilida. Aga seal Taavet mõistis, et ei või Sauli tappa – isegi kui ta võitluskaaslased seda soovisid – sest Saul oli kuningas. Ma arvan ka – ja kui ma koju lähen, uurin täpsemalt järgi – et inimese kuub oli kuidagi eriline, nii et sellest tükikese võtmisel oli mingi tähendus.“

Mida sina vastaksid?

Ruthi pühapäevakooli sõbrad arvasid aga nii:

Lily mõtles: „Kurb oleks kuningat tappa.“

Sarah ütles: „Taavet oli julge; ta seisis enda eest, kui läks välja Sauliga rääkima.“

Nathanile ja Maxile tegi WC-lugu nalja.

Eve teadis: „Taavet ei võinud kuningat tappa või muidu oleks Jumal temaga pahandanud.“

Ruth tahtis teada: „Kas Taavet hoidis seda riidetükki alles?“

Sarah arvas: „Võib olla õmbles Saul selle tagasi!“

 

 

Kuningas Taavet