Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Pühapäevakool

Paksus kirjas märgitud loo pühapäevakooli tunde on võimalik tellida info@avatudpiibel.ee

Ühe tunni hind € 1,50

 

Saamuel kuulab Jumalat                     1. Saamueli 3:1-10

Kuningas Saul                                      1. Saamueli 9:15 – 10:1

Taavet ja Koljat                                   1. Saamueli 17:41-50

Taavet ja Saul                                       1. Saamueli 24:1-12

Kuningas Taavet                                   2. Saamueli 7:1-13