Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Arutleme koos

See Suure Piibliseikluse osa sisaldab küsimusi ja vastuseid: tõelisi küsimusi tõelistelt lastelt üle

maailma ja tegelikke vastuseid päris täiskasvanutelt, kes aitavad lastel mõista Jumalat ja Piiblit.

 

Lugege piiblilugu koos. Täiskasvanutena võite leida, et lastele on vaja anda taustateadmisi või

sündmusi selles Piibli osas veidi lahti seletada. (Kui te pole oma teadmistes kindel, leiate (edaspidi)

lehtedelt “Alusta” ja “Ühenda” selle seikluse jaoks kasulikku tausta ja teavet Piibli kohta.)

Püüdke lapsega vesteldes mõista, mis on tema jaoks peamine loost tulenev küsimus. Mis on see,

mis ajab teda segadusse või häirib? See küsimus võib teile tunduda üsna ebatõenäolise või isegi

võimatuna, aga ka teemana, millel ei näi olevat erilist mõtet; see võib olla lihtsalt mõni sõna,

millest ta aru ei saa. Ja veel: lastel võib olla rohkem kui üks küsimus!

 

Kuidas juhendaja lapse küsimusele vastab? Kui olete laste küsimustele vastanud, pange palun kirja nii laste küsimused kui enda vastused, et ka teised lapsed ja juhendajad saaksid kuulda teie mõtteid.

Soovime, et Suurt Piibliseiklust läbides jagaksite oma küsimusi ja vastuseid teistega, saates need e-posti aadressile: info@avatudpiibel.ee

 

8. seiklus:  Häda!

Taavet kahetseb

Sam ja tema ristiema Angela lugesid koos seda piiblilugu.

Sam on 10-aastane ja mängib trompetit. Ta elab Belgias, Brüsseli lähedal.

Sam tahtis teada: „Kuidas rikas mees vaeselt mehelt lamba varastas?“

 

 

 

Angela arvas: „Naatan mõtles loo rikkast ja vaesest mehest ise välja ning sellele ei olegi „õiget“ vastust. Me võime vaid arvata, mis juhtus.

Taavet saatis Uurija minema, et ta võiks varastada ta naise. Seega arvan, et rikas mees saatis vaese mehe enda jaoks mingit tööd tegema (noil päevil pidid vaesed tavaliselt tegema rikaste tahtmist).

Kui vaene mees oli hõivatud, saatis rikas mees oma sulased lamba järgi (ma ei usu, et ta seda ise tegi, kui tal oli võimalus teisi saata). Kui vaene mees tagasi tuli, oli lammas läinud.

Mida sina ütleksid?

 
 

Tark Saalomon

Rupert ja ta ema Anna lugesid koos seda piiblilugu. Rupert on peaaegu 7-aastane. Ta on alati liikvel!

Rupert küsis: „Mis on tarkus?“

Anna ütles: „See ei ole lihtsalt üks tarkus. Tarkus on nagu terve mõistus. Kui oled tark, siis tead kuidas erinevates olukordades kõige paremini toimida.“

Rupert tahtis teada: „Miks ta (Saalomon) käskis beebi kaheks raiuda?“

 

 

Anna selgitas: „ See oli Saalomoni kavalus, et teada saada, kes on tõeline ema, sest tema poleks lubanud oma last pooleks lõigata. Saalomon teadis, et tõeline ema annaks lapse pigem teisele naisele, kui talle haiget teha lasta.

Mida sina ütleksid?

 

Saalomoni tempel

Keziah ning ta ema ja isa, Alison ja Parker, lugesid koos seda piiblilugu.

Keziah on 7-aastane ja talle meeldis väga Saalomoni templi-ehitamise lugu ning tal oli palju küsimusi.

 

Keziah küsis: „Miks ehitas Saalomon templi?“

Keziah ning ta ema ja isa, Alison ja Parker, lugesid koos seda piiblilugu.

Keziah on 7-aastane ja talle meeldis väga Saalomoni templi-ehitamise lugu ning tal oli palju küsimusi.

Keziah küsis: „Miks ehitas Saalomon templi?“

Alison ja Peter vastasid: „Saalomon ehitas templi, et oleks koht, kus Jumalat kummardada ning kus asuks Lepingulaegas, milles oli Jumala 10 käsku. Saalomoni isa, kuningas Taavet, tahtis templit ise ehitada, aga Jumal tahtis, et seda ehitaks rahu mees - kuningas Taaveti käed olid verega koos: ta oli sõdades inimesi tapnud. Seepärast ütles Jumal, et templi ehitamise ülesanne antakse ta pojale Saalomonile.“

Keziah tahtis teada: „Mis on „seaduselaegas“?“

Alison ja Peter selgitasid: „Seaduselaegas oli suur kast, kuhu mahutati 10 käsku. Need kümme käsku kirjutas Jumal kivitahvlitele, mis anti Siinai mäel prohvet Moosesele. 10 käsku õpetasid inimesi püha Jumalaga koos elama. Seda suhet nimetati lepinguks ja see tähendas Jumala ja Ta rahva vahelist erilist ühendust. Need 10 käsku olid väga hinnalised, seepärast hoiti neid turvalisuse mõttes spetsiaalses kastis.“

Keziah mõtles: „Mida tähendab „kogu südamest kuuletumine“?“

Alison ja Peter vastasid: „Tempel esindas Jumala maapealset kodu. Ükski maine hoone ei ole piisavalt suur mahutamaks Jumalat, aga tempel oli Jumala maapealse kohalolu sümboliks. Inimesed uskusid, et kui nad pöörduvad näoga templi poole, siis Jumal kuuleb nende palveid. Palvetamine tähendab Jumalaga rääkimist. Me räägime Jumalaga erinevatel põhjustel. Teeme seda, kui avaldame Talle armastust, ohverdame kiitust ja ülistust, palume Talt asju, palume Temalt abi endale või teistele.“

Mida sina ütleksid?

 

 

Eelija ja prohvetid

Loe, millest rääkisid Katelyn ja tema isa Scott, kui nad lugesid koos piiblilugu Eelijast ja prohvetitest.

 

Katelyni pea on küsimusi täis!

Loe, millest nad rääkisid.

Katelyn: “Kui sügav see kraav oli?”

 

 

 

Scott: “Hmmm ... Ma ei tea täpselt. Piibel ütleb, et sinna mahtus umbes 3 gallonit. ??? Meie piimanõu suurus on 1 gallon (= 3,78541178 liitrit). Nii et kui panna 3 piimanõud üksteise otsa, siis võib-olla saame kraavi sügavuse.”

Katelyn: “Mitu inimest seal oli?”

Scott: “ 450 Baali prohvetit, Eelija, kogu Iisraeli rahvas ja 400 prohvetit. Palju!”

Katelyn: “Kui suured olid puutükid?”

Scott : “Me ei tea seda.”

Katelyn: “Kui vana oli Eelija, kui temast sai prohvet?”

Scott: ”Ei tea seda ka.”

Katelyn: ”Kas Jumal vastas Eelija palvele kiiresti või aeglaselt?”

Scott: “Piibel ütleb, et taevast langes siis kohe tuli alla!”

Katelyn:  “Kui suur oli Karmeli mägi? Kus oli altar?”

Scott: “556 jalga (u 170 m) kõrge ja 13 miili (u 21 km) pikk. Väga suur!”

Katelyn:  “Kas nad tõesti uskusid Jumalasse, enne kui tuli alla langes?”

Scott: “Võib-olla. Me teame, et tol ajal Iisraeli rahvas ei kuuletunud Jumalale. Niisiis kutsus Eelija neid altari juurde ja palvetas, et Jumal näitaks neile, et Issand on ainus tõeline Jumal ja nad peavad Teda kuulama. Pärast seda, kui tuli oli alla langenud, said inimesed kindla usu ja hüüdsid: "Issand on Jumal!"”

 

Jeruusalemma langemine