Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Pühapäevakool

Paksus kirjas märgitud loo pühapäevakooli tunde on võimalik tellida info@avatudpiibel.ee

Ühe tunni hind € 1,50

 

Taavet kahetseb                      2. Saamueli 12:1b-13a

Tark Saalomon                         1. Kuningate 3:16-28

Saalomoni tempel                    1. Kuningate 8:17-30

Eelija ja prohvetid                  1. Kuningate 18:30-39

Jeruusalemma langemine         2. Kuningate 25:1-11