Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.
Psalm 119:105

Avatud Piibli Ühing

Scripture Union Estonia

Kuidas lugeda Piiblit

Piiblivõtme arhiiv

Jaanuar 2018
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.01.2018 Psalm 97 Meie Jumal valitseb
02.01.2018 1Ms 1:1–19 Tegutsev Jumal
03.01.2018 1Ms 1:20 - 31 Jumala näo järgi
04.01.2018 1Ms 2:4–17 Aia sisse
05.01.2018 1Ms 2:18–25 Ühest saab kaks
06.01.2018 1Ms 3:1-13 Keelatud vili
07.01.2018 Psalm 96 Laula Jumalale!
08.01.2018 1Ms 3:8–24 Tagajärjed
09.01.2018 1Ms 12:1–20 Käsk, tõotus ja hirm
10.01.2018 1Ms 13:1–18 Tagasi tulles
11.01.2018 1Ms 16:1–16 Tegin nagu ise tahtsin
12.01.2018 1Ms 17:1–14 Jumal rääkis
13.01.2018 1Ms 17:15–27 Siis kui sa ootad
14.01.2018 Ps 55 Reedetud!
15.01.2018 1Ms 22:1–24 Katsumuste ajad
16.01.2018 Jh 1:1–18 Salapärane Jumala sõna
17.01.2018 Jh 1:19–28 Kes sa oled?
18.01.2018 Jh 1:29–42 Vaba järgnema
19.01.2018 Jh 1:43–51 Tule ja vaata
20.01.2018 Jh 2:1–12 Mida iganes tema teile ütleb …
21.01.2018 Psalm 54 Hirmust usku
22.01.2018 Jh 2:13–22 Vihane sõna
23.01.2018 Jos 1:1–18 Uued ajad, uued kombed
24.01.2018 Jos 2:1–24 Väga kahtlane daam
25.01.2018 Jos 3:1–17 Puhtalt pääsemine
26.01.2018 Jos 4:1–24 Pea meeles!
27.01.2018 Jos 5:1-15 Uus algus
28.01.2018 Psalm 119:73-96 Sind igatsedes
29.01.2018 Jos 6:1–27 Täitumine või narrus?
30.01.2018 Jos 7:1–26 Usalduse küsimused
31.01.2018 Jos 8:1–17 Mees, kellel on plaan
Veebruar 2018
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.02.2018 Jos 8:18–35 Püha kannatlikkus
02.02.2018 Jos 9:1–27 Survele vastu pannes
03.02.2018 Jos 10:1–15 Kui Jumal on meie poolt
04.02.2018 Ps 119:81–88 Elu suitsevad varemed
05.02.2018 Jos 10:16–43 Laiaulatuslik võit
06.02.2018 Jos 11:1–23 Vallutus ja puhkus
07.02.2018 Jos 20:1–9 Õiglust armastades
08.02.2018 Jos 22:1–20 Ühiselt seistes
09.02.2018 Jos 22:21–34 Ühiselt seistes
10.02.2018 Jos 23:1–16 Hoia tugevalt kinni oma Jumalast
11.02.2018 Psalm 31 Rasked ajad
12.02.2018 Jos 24:1–15 Keda te teenite?
13.02.2018 Jos 24:16–33 Hea lõpp
14.02.2018 Rm 1:1–7 Kutsutud olema pühad
15.02.2018 Rm 1:8–13 Tunne on vastastikune
16.02.2018 Rm 1:14–32 Igat liiki kurjus
17.02.2018 Rm 2:1–16 Ära mõista kohut!
18.02.2018 Psalm 91 Tormi kohal
19.02.2018 Rm 2:17–29 Südame sisu
20.02.2018 Rm 3:1–8 Ustav Jumal
21.02.2018 Rm 3:9–31 Teenimatu arm
22.02.2018 Rm 3:21–31 Viimaks ometi head uudised!
23.02.2018 Rm 4:1–12 Jeesus - kingitus Jumalalt
24.02.2018 Rm 4:13–25 Kogu lootusetuse kiuste
25.02.2018 Ps 35:1-16 Mine Jumala juurde
26.02.2018 Rm 5:1–11 Hindamatu kink
27.02.2018 Rm 5:12–21 Elu Kristuse läbi
28.02.2018 Rm 6:1–11 Vaba uueks eluks
Märts 2018
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.03.2018 Rm 6:12–23 Kumba sa teenid?
02.03.2018 Jh 12:1-11 Pillav usk
04.03.2018 Psalm 35:17-28 Pikk ootus Jumala järele
05.03.2018 Jh 12:20-26 Tume au
06.03.2018 Jh 12:27–36 Verine auhiilgus
07.03.2018 Jh 12:37–50 Koht, kus ei saa enam tagasi pöörata
08.03.2018 Jh 13:1–17 Määrdunud jalad ja auhiilgus
09.03.2018 Jh 13:12–20 Teeniv süda
10.03.2018 Jh 13:21–30 Äratõugatud armastuse pingutus
12.03.2018 Jh 13:31–38 Minnes sügavamale
13.03.2018 Jh 14:1–14 Kodus Jeesuse juures
14.03.2018 Jh 14:15–26 Rõõmus sõnakuulelikkus
15.03.2018 Jh 14:27–31 Mäluvärskendus
16.03.2018 Jh 15:1–8 Jumala eesmärk on viljakus
17.03.2018 Jh 15:9–17 Jääge minu armastusse
18.03.2018 Psalm 53 Jumala teod
19.03.2018 Jh 15:18–27 Kuidas seista vastamisi opositsiooniga
20.03.2018 Jh 16:5–15 Püha Vaimu headus
21.03.2018 Jh 16:16–24 Rõõm ja mure
22.03.2018 Jh 16:25–33 Oma Isa juurde tulles
23.03.2018 Jh 17:1-5 Auhiilgus ja andmine
24.03.2018 Jh 17: 6-26 Elada siin, aga mitte kuuluda
25.03.2018 Psalm 92 Igal ajal!
26.03.2018 Jh 18:1–11 Arreteeritud
27.03.2018 Jh 18:12–27 Tule all
28.03.2018 Jh 18:28–40 Kaks kuningriiki
29.03.2018 Jh 19:1–16 Võimumängud
30.03.2018 Jh 19:17–30 Imeline rist
31.03.2018 Jh 19:31–42 Surnud ja mahamaetud
Aprill 2018
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.04.2018 Jh 20:1–10 Kolmas päev
02.04.2018 Jh 20:11–18 Kohtumine
03.04.2018 Jh 20:19–23 Lukus uksed, avatud südamed
04.04.2018 Jh 20:24–31 Kahtlev Toomas?
05.04.2018 Jh 21:1–14 Hommiksöögi aeg
06.04.2018 Jh 21:15–19 Peale hommikusööki
07.04.2018 Jh 21:20–25 Tõtt rääkides
08.04.2018 Koduigatsus Ps 84
09.04.2018 Rm 7:1–6 Uuel, Vaimu viisil
10.04.2018 Rm 7:7–13 Piiritu ahnus
11.04.2018 Rm 7:14–25 Tume türann
12.04.2018 Rm 8:1–8 Elu Vaim
13.04.2018 Rm 8:9–17 Vaimu poolt juhitud
14.04.2018 Rm 8:18–30 Au, lootus ja ägamine
15.04.2018 Psalm 87 Kuspool on Siion?
16.04.2018 Rm 8:31–39 Jumalik dramaturg
17.04.2018 Rm 9:1–5 Tõotuste täitumisest
18.04.2018 Rm 9:1-13 Jumalik õiglus
19.04.2018 Rm 9:14–33 Tumedad hetked
20.04.2018 Rm 10:1–21 Erinevad vastused
21.04.2018 Rm 10:14–21 Tegevuse käigus kaduma läinud
22.04.2018 Psalm 66 Imeline kiitus
23.04.2018 Rm 11:1-12 Jääk ja ülejäänud
24.04.2018 Rm 11:11-24 Provotseeriv arm
25.04.2018 Rm 11:25-36 Jumala uurimatud teed
26.04.2018 Jn 1:1-16 Jumala eest põgenedes
27.04.2018 Jn 2:1-11 Haud ja üsk
28.04.2018 Jn 3:1–10 Jumalale oluline
29.04.2018 Psalm 98 Õiglus ja pääste
30.04.2018 Jn 4:1–11 Joona täht
Mai 2018
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.05.2018 Rm 12:1–8 Jumala armu perspektiiv
02.05.2018 Rm 12:9–21 Jäägem kokku
03.05.2018 Rm 13:1–7 Hea kodakondsus
04.05.2018 Rm 13: 8-14 Juba siin
05.05.2018 Rm 14:1-13 Jumala ees
06.05.2018 Psalm 95 Kiitus ja prohveteering
07.05.2018 Rm 14:14–23 Piirates oma vabadust
08.05.2018 Rm 15:1–7 Elada teistele
09.05.2018 Rm 15:7–13 Ülemaailmne ülistuskogudus
10.05.2018 Ps 68:1–19 Lõvi on Tall
11.05.2018 Rm 15:14–24 Mulle on elamine Kristus
12.05.2018 Rm 15:25–33 Pauluse reisiplaanid
13.05.2018 Ps 68:20–36 Võidukas Jumal
14.05.2018 Rm 16:1–16 See on ka minu lugu!
15.05.2018 Rm 16:17–27 Ja veel üks asi….
16.05.2018 Jd 1–16 Üksluine pühadus?
17.05.2018 Jd 17–25 Armujõed
18.05.2018 Ap 1:1–11 Liiga palju üllatusi!
19.05.2018 Ap 1:12–26 12 tähtsus
20.05.2018 Psalm 99 Uus eelisseisund
21.05.2018 Psalm 81 Pole rahuldust?
22.05.2018 Ap 2:1–13 Väe päev
23.05.2018 Ap 2:14–21 Liiga hea, et uskuda!
24.05.2018 Ap 2:22–36 Ajalootund
25.05.2018 Ap 2:37–47 Me kuulume kokku
26.05.2018 Ap 3:1–10 Ootamatu tervenemine
27.05.2018 Psalm 145 Issand on suur!
28.05.2018 Ap 3:11–26 Konteksti asetatud sõnum
29.05.2018 Ap 4:1–12 Kelle autoriteet?
30.05.2018 Ap 4:13–22 Keda sa tunned?
31.05.2018 Ap 4:23–31 Lihtsalt tavaline päev?
Juuni 2018
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.06.2018 Ap 4:32–37 Inventuur
02.06.2018 Ap 5:1–11 Ei mingit kompromissi
03.06.2018 Psalm 76 Püha kartus
04.06.2018 Ap 5:12–21 Kadeduse väärtusest
05.06.2018 Ap 5:21–33 Andeksandmise vägi
06.06.2018 Ap 5:34–42 Järgides Püha Vaimu
07.06.2018 2Ms 21:1–27 Silm silma vastu
08.06.2018 2Ms 21:28–22:25 Mitte ainult härgadest
09.06.2018 2Ms 22:15–31 Püha elu elades
10.06.2018 Psalm 36 Armastus, mis võidab kurja
11.06.2018 2Ms 23:1–19 Kõlab rütm…
12.06.2018 2Ms 23:20–33 Määratud teejuht
13.06.2018 2Ms 24:1–18 Pidulik leping
14.06.2018 2Ms 25:1–40 Jumal elab meie keskel?
15.06.2018 2Ms 26:1–37 Eesriie, mis varjab kirkust
16.06.2018 2Ms 27:1–21 Mitte omapead, vaid Jumala projekti järgi
17.06.2018 Ps 139 Imeliselt valmistatud
18.06.2018 2Ms 28:1–43 Ametisse kutsumine ja ettevalmistused
19.06.2018 2Ms 29:1–37 Pühitsemine ja ametisse seadmine
20.06.2018 2Ms 29:38–46 Alaline ohver
21.06.2018 2Ms 30:1–16 Suitsutusohver ja lepitusraha
22.06.2018 2Ms 30:17-38 Püha – eraldatud Jumala teenimiseks
23.06.2018 2Ms 31:1–18 Jumala annid ja varustus
24.06.2018 Psalm 58 Karm õiglus
25.06.2018 2Ms 32:1–14 Mis silma ees(t)….
26.06.2018 2Ms 32:15–35 Tagajärjed
27.06.2018 2Ms 33:1–23 Ilma Jumalata?!
28.06.2018 2Ms 34:1–9 Uus võimalus
29.06.2018 2Ms 34:10–28 Uuendatud leping
30.06.2018 2Ms 34:29–35 Mäelt alla
Juuli 2018
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.07.2018 Psalm 73 Libe pind
02.07.2018 Jh 3:1-12 Tuul, puhu mu peale
03.07.2018 Jh 3:13–21 Ei mingit hukkamõistmist
04.07.2018 Jh 3:22–36 Taevane perspektiiv
05.07.2018 Jh 4:1-26 Meistriklass
06.07.2018 Jh 4:15–30 Vaata eelarvamusteta
07.07.2018 Jh 4:31–42 Hetk õpetamiseks
08.07.2018 Psalm 51 Usu raamistik
09.07.2018 Jh 4:43–54 Perele ja sulastele
10.07.2018 Jh 5:1–18 Taastamine hingamispäeval
11.07.2018 Jh 5:19–30 Hea, hea Isa
12.07.2018 Jh 5:31–47 Kuidas mitte Piiblit lugeda
13.07.2018 Jh 6:1–15 Rohkem kui küll
14.07.2018 Jh 6:16–21 Jumal pardal
15.07.2018 Psalm 53 Jumala teod
16.07.2018 Jh 6:22–27 Toidule keskendudes
17.07.2018 Jh 6:28–40 Leivast kõrgemal
18.07.2018 Jh 6:41–59 Toit, vaimustav toit!
19.07.2018 Jh 6:60–71 Ma tahan uskuda
20.07.2018 Km 1:1–21 Valmis võitlema ja ootama
21.07.2018 Km 1:22–36 Kiusatustega silmitsi
22.07.2018 Ps 48 Jumal on meiega!
23.07.2018 Km 2:1–23 Taganemise hind
24.07.2018 Km 3:1–31 Abi läbikukkunule
25.07.2018 Km 4:1–24 Võrdsete võimaluste Jumal
28.07.2018 Km 6:25–40 Kujundav hindamine
29.07.2018 Psalm 42 Mul on janu
30.07.2018 Km 7:1–25 Lahinguvalmis?
August 2018
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.08.2018 Km 8: 22-35 Ei mingeid teisi jumalaid!
02.08.2018 Km 9:1–21 Orjavits
03.08.2018 Km 9:22–57 Kas lõikad seda mida külvad?
04.08.2018 Km 10:1–18 Ebajumalateenistusest põhjustatud “nõiaring”
05.08.2018 Psalm 59 Kes saab meid lahutada?
06.08.2018 Km 11:1–28 Väljatõugatu saab juhiks
07.08.2018 Km 11:29–40 Enne mõtle, siis ütle
08.08.2018 Ap 6:1–15 Kasvuvalud
09.08.2018 Ap 7:1–16 Jumala ligiolu meie juures
10.08.2018 Ap 7:17–29 Pühad paigad
11.08.2018 Ap 7:30–43 Hüljates Jumala sõna
12.08.2018 Psalm 148 Lähedal ja kaugel
13.08.2018 Ap 7:44–53 Kasvumuster
14.08.2018 Ap 7:54–8:3 Tagakiusuga silmitsi
15.08.2018 Ap 8:4–25 Püha Vaim on and.
16.08.2018 Ap 8:26–40 Reisides koos Jumalaga
17.08.2018 Ap 9:1–9 Saul, peatatud
18.08.2018 Ap 9:10–19a Taasläkitatud
19.08.2018 Psalm 41 Jumal on ligi meie valus
20.08.2018 Ap 9:19–31 Suletud kauplus? Avatud kodu?
21.08.2018 Ap 9:32–43 Tervendamine- milleks?
22.08.2018 Ap 10:1–23 Jumala juhtimine
23.08.2018 Ap 10:23–48 Ootamatu juhtimine
24.08.2018 Ap 11:1–18 Probleemid kodus
25.08.2018 Ap 11:19–30 Anonüümsed kristlased
26.08.2018 Psalm 93 Usu alused
27.08.2018 Ap 12:1–10 Elu ja surma küsimused
28.08.2018 Ap 12:11–17 Mure ja rõõm
29.08.2018 Ap 12:18–25 Vaikne ja kindel kasvamine
30.08.2018 Tt 1:1–9 Tõde mis muudab
31.08.2018 Tt 1:10–16 Otsekohene kõne
September 2018
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.09.2018 Tt 2:1–10 Tubli olemisest ei piisa.
02.09.2018 Psalm 146 Ülistage!
03.09.2018 Tt 2:11–15 Tänu Jeesusele
04.09.2018 Tt 3:1–7 Kindlus, mis jääb
05.09.2018 Tt 3:8–15 Usaldusväärsed tõdemused
06.09.2018 Km 12:1–15 Lõhed süvenevad
07.09.2018 Km 13:1–25 Usk ja talupojamõistus
08.09.2018 Km 14:1–20 Vabad kohad
09.09.2018 Psalm 49 Rikkused ja tarkus
10.09.2018 Km 15:1–20 Vorst vorsti vastu
11.09.2018 Km 16:1–17 Kes on rumal?
12.09.2018 Km 16:18–31 Väljateenitud tunnustus
13.09.2018 Km 17:1–13 Isetehtud jumalateenistus
14.09.2018 Km 18:1–13 Kas on põhjust muretsemiseks?
15.09.2018 Km 18:14–31 Õnnelik õnnetus
16.09.2018 Ps 37:1–20 Jumalakartliku elu alfabeet
17.09.2018 Km 19:1–30 Piiritu kurjus
18.09.2018 Km 20:1–17 Kättemaks
19.09.2018 Km 20:18–48 Vend venna vastu
20.09.2018 Km 21:1–25 Vigade parandus
21.09.2018 Ilm 1:1–8 Meie tunnistus
22.09.2018 Ilm 1:9–20 Kaks reaalsust
23.09.2018 Ps 37:21–40 Kõik saab korda!
24.09.2018 Ilm 2:1–11 Võitjad saavad tasu
25.09.2018 Ilm 2:1–11 Armastus või käsk?
26.09.2018 Ilm 2:12–17 Ja võitja on…
27.09.2018 Ilm 2:18–29 Ütle lihtsalt “Ei”!
28.09.2018 Ilm 3:1–6 Peale kullapalavikku
29.09.2018 Ilm 3:7–13 Vastu kõiki ootusi
30.09.2018 Psalm 56 Uskudes Jumala sõnasse
Oktoober 2018
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.10.2018 Ilm 3:14–22 Tulikuum ja püha
02.10.2018 Ilm 4:1–11 Milline on taevas?
03.10.2018 Ilm 5:1–14 Lõpuks saab kõik korda
04.10.2018 Ilm 6:1–17 See on sinu lugu ka
05.10.2018 Ilm 7:1–17 Kes peab vastu?
06.10.2018 Ilm 8:1–13 Pühade palved ja pasunad
07.10.2018 Psalm 65 Ei saa mitte vaiki olla!
08.10.2018 Ilm 9:1–21 See kõik on meie süü
09.10.2018 Ilmutuse 10:1-11 Ei mingit survet!
10.10.2018 Ilmutuse 11:1-19 Armastuse vägi
11.10.2018 Ilmutuse 12:1-18 Head teed talle!
12.10.2018 Ilm 13:1–18 Tall või lohe?
13.10.2018 Ilm 14:1–20 Kellele sa kuulud?
14.10.2018 Psalm 75 Jumalaga ühenduses
15.10.2018 Ilmutuse 15:1–8 Püha Jumal
16.10.2018 Ilm 16:1–21 Jää rahulikuks ning ole valmis
17.10.2018 Ilm 17:1–18 Hea uudis või halb uudis?
18.10.2018 Ilm 18:1–24 Parem aare
19.10.2018 Ilm 19:1–10 Halleluuja!
20.10.2018 Ilm 19:11–21 Vägede Issand
21.10.2018 Psalm 38 Rusutud ja meeleheitel
22.10.2018 Ilm 20:1–15 Kinni püütud ja pitseeritud
23.10.2018 Ilm 21:1–8 Jumal, meie igavene asupaik ja kodu
24.10.2018 Ilm 21:9–27 Jumala ehitatud linn
25.10.2018 Ilm 22:1–21 Taastatud Eeden
26.10.2018 Jh 7:1–13 Teistsugune rütm
27.10.2018 Jh 7:14–24 Elu ja surma küsimused
28.10.2018 Psalm 143 Janu Jumala järele
29.10.2018 Jh 7:25–44 Joo põhjalikult
30.10.2018 Jh 7:45 – 53 Saa muutjaks!
31.10.2018 Jh 8:1-11 Iseenda lõksu langenud
November 2018
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.11.2018 Jh 8:12–20 Vajatakse kahte tunnistajat
02.11.2018 Jh 8:21–29 Kust sa pärit oled?
03.11.2018 Jh 8:30–41 Vabadus või patuorjus
04.11.2018 Psalm 39 Elas kord
05.11.2018 Jh 8:48–59 Mitte keegi ei ole nii kurt...!
06.11.2018 Jh 9:1–12 Traditsiooni murdes
07.11.2018 Jh 9:13–23 Võim ilma auta
08.11.2018 Jh 9:24–34 Inimene kohtu all
09.11.2018 Jh 9:35–41 "Issand, mina usun"
10.11.2018 Jh 10:1–10 Elu selle täiuses
11.11.2018 Psalm 52 Sinu ustav rahvas
12.11.2018 Jh 10:11–21 Teised lambad
13.11.2018 Jh 10:22–30 Nähes Kristust - ja Jumalat
14.11.2018 Jh 10:31–42 Kes Sa oled?
15.11.2018 Jh 11:1–16 Rõõm ja auhiilgus
16.11.2018 Jh 11:17–27 Lein - usk - lootus
17.11.2018 Jh 11:28–44 Ülestõusmise vägi
18.11.2018 Ps 50 Nõupidamissaali
19.11.2018 Jh 11:37–57 Jeesus jaotab
20.11.2018 Jr 31:1–22 Usalda Jumala tõotusi
21.11.2018 Jr 31:23-40 Valitud ja kallilt armastatud
22.11.2018 Jr 32:1–15 Perekonnaasjad
23.11.2018 Jr 32:16-44 Keerukas küsimus
24.11.2018 Jr 33:1–13 Sõnapidaja Jumal
25.11.2018 Psalm 90 Aastate and
26.11.2018 Jr 33:14–26 Glasuur koogi peal
27.11.2018 Jr 34:1–22 Murtud lubadused
28.11.2018 Jr 35:1–19 Head mälestused
29.11.2018 Jr 36:1–19 Ohtlik sõna
30.11.2018 Jr 36:20–32 Korduv mäss ja tõeline südikus
Detsember 2018
Kuupäevsorteeri kahanevalt Kirjakoht Pealkiri
01.12.2018 Jr 37:1–21 Seaduseandjad, olge valvel!
02.12.2018 Psalm 24 Ja nüüd tuleb kuningas
03.12.2018 Jr 38:1–28 Pöördepunkt
04.12.2018 Jr 39:1-18 Sest sa usaldad mind
05.12.2018 Jr 40:1–16 Tule Issand Jeesus
06.12.2018 Jr 41:1–18 Reetmine
07.12.2018 Jr 42:1–22 Minu tahtmine sündigu
08.12.2018 Jr 43:1–13 Tema on Jumal
09.12.2018 Psalm 1 Õndsuse kohustus
10.12.2018 Jr 44:1–19 Jumala karmus
11.12.2018 Jr 44:20–30 Pagendatud Jumal
12.12.2018 Jr 45:1–5 Baaruk, õnnistatu
13.12.2018 Jr 52:1–23 Kõik ei ole veel lõppenud
14.12.2018 Jr 52:1–34 Vilkuv küünal
15.12.2018 Õp 20:1-16 Jumalale avatud südame tarkus
16.12.2018 Psalm 33 Kõikumatult ustav
17.12.2018 Õp 21:1–14 Jumalast juhitud
18.12.2018 Õp 21:15–31 Olla õige
19.12.2018 Rt 1:1–22 See magus kurbus
20.12.2018 Rt 2:1–23 Töötades ja oodates
21.12.2018 Rt 3:1–18 Aeg tegutseda!
22.12.2018 Rt 4:1–22 Ootamatu arm
23.12.2018 Ps 130 Pimeduse transformatsioon
24.12.2018 Mt 1:1–17 Hämmastav sugupuu
25.12.2018 Mt 1:18–25 Mis peitub nimes?
26.12.2018 Mt 2:1–12 Tunne ära Kuningas!
27.12.2018 Mt 2:13–23 Unenäod
28.12.2018 Mt 3:1–12 Kui Jumal tuleb sõnumiga….
29.12.2018 Mt 3:13–17 Üllatatud Jeesuse poolt
30.12.2018 Mt 4:1–11 Jumala Sõna läbi hoitud
31.12.2018 Mt 4:12–17 Jättes kõik Jeesuse hooleks